Bloggarkiv

Säg nej till att kvinnor ska arbeta gratis


I ett debattinlägg konstaterar Sofia Gerstenfeld, VD för Visma Agda, att från och med den 12 november arbetar svenska kvinnor gratis året ut. Det handlar förstås om att kvinnor som ett genomsnitt har en lön som motsvarar 86 % av männens. Sofia skriver att …

Titta på kvinnan du möter dagligen och överallt – visst är det hennes kompetens och erfarenhet som ska avgöra vad hon får i lön, inte att hon råkar vara kvinna? Kvinnor är dessutom i genomsnitt mer välutbildade än män. Hur kommer det sig då att de tjänar mindre?

För några dagar sedan skrev Kommunals ordförande Annelie Nordström att …

Nedvärderingen av kvinnors arbete, oviljan att än idag göra kvinnor ekonomiskt oberoende från män, är ett samhällsproblem som borde göra varenda finans- och statsminister sömnlös.

Annelie vände sig i sitt inlägg emot industrins lönenormerande roll gör att kvinnodominerade branscher har liten möjlighet att kunna förbättra sitt relativa löneläge. De vill att parterna inom industrin ska ta större ansvar för att låta kvinnors löner kunna få öka snabbare för att kunna utjämna oskäliga löneskillnader snabbare.

Företrädare för parterna inom industrin svarade på Kommunals debattinlägg genom att bjuda in till samtal i denna fråga. De menar att det inte är särskilt meningsfullt att lägga allt ansvar enbart på industrin.

Det är klart att kvinnor inte ska ha lägre löner enbart av den anledningen att de är just kvinnor. Industrins lönenormering har ju inneburit att löneökningstakten har skruvats ned. Detta har ju inte enbart varit av ondo. Det har inneburit att fler idag har en löneutveckling som är högre än inflationen – lönen har blivit mer värd. Men det gör ju också att utrymmet för att höja löner för andra grupper har blivit mindre.

Industrins ”märke” anger ju ett genomsnittligt värde för hur mycket (litet?) lönerna kan få öka. Ska någon/några grupper få högre löneökningar måste andra stå tillbaka. LO har ju internt försökt hitta former för att kvinnodominerade branscher ska kunna ta en större andel av lönekakan. Det är ju inte alla gånger man lyckats. I den senaste avtalsrörelsen fann LO-förbunden en inte helt lyckad kompromiss.

Nu finns det en alldeles tydlig otålighet bland kvinnodominerade branscher. De oskäliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskar i en väldigt låg takt. Detta sätter ju verkligen hela dagens avtalssystem under hård press. Därför måste man finna en konstruktion som gör att osakliga löneskillnader kan motverkas snabbare än idag.

Länkar: bblat, dn.se, SvD, Ekot, SvD, SvD, Ekot, dn.se, dn.se, Arbetet, Arbetet, Expressen, di.se

%d bloggare gillar detta: