Bloggarkiv

Vi behöver höja ambitionerna i jobbpolitiken


Det är tydligt att Socialdemokraterna satsar stort på att i den kommande budgetmotionen visa upp ett tydligt alternativ gentemot den borgerliga regeringens tunna handling. (S) vill genomföra satsningar på det man kallar ”Life science”. Stefan Löfven  säger bland annat …

Rätt utformad är den ekonomiska potentialen i en ambitiös välfärdspolitik stor. Det finns möjligheter genom forskning, innovation och export. För att vi fullt ut ska ta tillvara dessa möjligheter krävs ett målmedvetet och strategiskt samarbete mellan offentliga myndigheter, näringsliv och akademi. Vi vill se ett fördjupat samarbete för ökad klinisk forskning mellan sjukvården, universitet och högskolor, den forskande läkemedelsindustrin, den medicintekniska industrin och andra berörda aktörer. Det kräver ökade resurser men också nya incitament och ett nationellt ansvarstagande. Det måste bli mer meriterande för läkare och annan sjukvårdspersonal att forska.

Hur detta kommer att finansieras mer i detalj lär väl komma att framgå bättre i motionen. Men onekligen är detta område varpå det behövs satsningar och där det finns stor kunskap i Sverige. Exemplet Astra visar att det är nödvändigt att samhället tar ett större ansvar i att stimulera avancerad forskning på detta område. Stefan avvisar vidare borgerliga propåer om att sänka ingångslöner för personalen i vården. Snarare vill (S) göra satsningar på kompetensutveckling och en rätt till att arbeta heltid.

Länkar: SvD Brännpunkt, Rapport, di.se

Andra som skrivit: Martin Moberg, Peter Johansson, Thomas Böhlmark

%d bloggare gillar detta: