Bloggarkiv

Pengar som tas från våra framtida pensioner


I en intervju i Svenska Dagbladet kritiserar Leif Pagrotsky PPM-systemet. Leif menar att det är ett dyrt system där stora pengar går bort i fondavgifter (vilket ju minskar pensionen). Vidare är det endast 2 % av de nytillkomna pensionsspararna som gör aktiva val av fondförvaltare. Därför, menar han, är det dumt att behålla ett sådant system vari så få är aktiva. Han säger, bland annat, att

Man upprätthåller ett dyrt system för att folk ska kunna välja fonder. Men om 98 procent låter bli att välja och därmed hamnar i ickevalsfonden så måste man ju ifrågasätta idén med att behålla ett system för fondval som kostar så mycket.

Jag vet att jag en gång i tiden gjorde ett aktivt val av pensionsförvaltare. Det var i samband med den stora kampanjen då systemet sjösattes. Det har dessutom hänt att jag varit inne på PPM och gjort justeringar i hur mycket som går till respektive förvaltare. Jag minns dock inte när jag senast var inloggad i syfte att granska eller förändra i mina pensionsval. Det måste ha gått många år.  Jag har dock hållit fast vid de val jag gjorde då. Jag misstänker att jag inte är något unikum i det avseendet. Det ligger därför mycket i det som Leif säger i intervjun.

Det är också ganska tydligt att man bland de fem partier som står bakom pensionsöverenskommelsen inser att man behöver se över premiepensionsdelen i pensionssystemet. Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson har ju tidigare i år ifrågasatt det rättvisa i att två personer som arbetat lika länge och satt in lika mycket pengar ska stå inför så olika utfall beroende på hur de har satsat.

Jag kommer att fortsätta att följa denna debatt och att göra inlägg när jag finner det mödan värt. Det skulle fler personer behöva göra. Detta är ju faktiskt en diskussion som direkt kommer att påverka så många människor.

Länkar: SvD, Arbetet, Ekot, dn.se, di.se, SvD, SvD, SvD, SvD, dagens arena, SvD

Industribloggare: Leine Johansson

Annonser

Kålle är besviken


LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson ”Kålle” är besviken över de tankar som kommit till uttryck i DN:s rapportering kring Leif Pagrotskys skatteutredning. Kålle trodde att skatteutredningen skulle titta längre in i framtiden än vad som nu verkar vara fallet. Karl-Petter saknar en analys av de senaste årens förändringar i skattesystemet inneburit för vanliga löntagare och finansieringen av välfärden. Han säger

De stora frågorna lyser helt med sin frånvaro i utredningen, det tycker jag är väldigt märkligt. Vi trodde det var utredningens uppdrag.

Det är onekligen intressant – och bra – att vi åter har fått ett i debatten aktivt LO. Det är i denna debatt som nya tankar och politiska idéer kan formas. Jag kan dela Kålles uppfattning att det behövs en långsiktig syn på hur skattesystemet ska utformas. Det kommer att vara svårt att höja inkomstskatterna i den internationella och konkurrensutsatta omvärld vi lever i. Ska Socialdemokraterna åter bli betraktade som regeringsdugliga i människors ögon krävs att vi blir mer än bara en dålig kopia av den borgerliga regeringens politik. Kortsiktiga övervägande måste kombineras med mer långsiktiga.

Länkar: dn.se, SvD

Andra som skrivit: Markus Mattila, Johan Westerholm, Den sjätte mannen, Peter Högberg, Martin Moberg

Pagrotskys skatteförslag


Dagens Nyheter skriver idag om den rapport som Leif Pagrotsky skriver om en framtida socialdemokratisk skattepolitik. Tydligen har DN:s journalist getts möjlighet att ”tjuvkika” på de förslag som Leif kommer att presentera för partiledningen inom kort. Huruvida det är helheten eller enbart valda delar som har presenterats för tidningen återstår ju att se. Men som tidningen, tillsammans med andra, presenterar det handlar det om att bibehålla rutavdrag och att acceptera de fyra jobbskatteavdragen.

Att (S) i efterhand har kommit att acceptera jobbskatteavdragen var ju knappast en nyhet. De har knappast bidragit särskilt mycket till att skapa arbetstillfällen. Däremot har ju många människor vant sig med de skattesänkningar som de faktiskt har gett. Det enda som Leif Pagrotsky vill är att undanröja den orättvisa i skattesystemet som innebär att arbetslösa, sjukskrivna och pensionärer betalar en högre skatt än arbetande. Anders Borg reagerar på det förslaget och hävdar att detta kommer att göra arbetslösheten högre. Det är det vanliga påståendet att högre ersättningar till arbetslösa innebär att de inte kommer att söka arbete. Det är en tes som handlar mer om tro än vetenskap.

Jag är inte någon större anhängare av rut- och rotavdrag av den konstruktion som är den borgerliga regeringens. Denna reform gynnar framför allt högre medelklass i välbärgade kommuner runt de större städerna. (S) har tidigare markerat en vilja behålla rutavdraget men med avdrag för lägre belopp. Det vore ett sätt att markera att inte enbart de som redan har pengar att lägga ut ska gynnas av en sådan reform. Jag vill hellre se att man skattemässigt gynnar pensionärer så att de kan ordna med skötseln av sina hem.

Det är dock uppenbart att Leifs förslag är en anpassning till den rådande politiken innebärande en allt större trängsel i politikens mittfåra. Det är den växande medelklassen i de större städerna som alla vill hålla sig väl med. Genom höga boendekostnader och andra fördyrande levnadsomständigheter har det förstås varit ett lockande budskap att få sänkta skatter och ett borttagande av fastighetsskatten. Den har ersatts med en avgift som gjort det billigare för de med de dyraste bostäderna och i många fall gjort det dyrare för människor i glesbygd.

Jag inser problemen med att höja inkomstskatter i den värld vi lever i idag. Däremot tror jag på införandet av en reformerad fastighetsskatt. Där finns stöd från många ekonomer. Det är förstås svårt att skapa en politik för regeringsövertagande som enbart bygger på ett budskap som lyder ”Vi höjer skatten för Dig”. Samtidigt handlar det ju om vilket samhälle som socialdemokraterna vill skapa och vilka samhällsnyttigheter som samhället ska kunna leverera till medborgarna. Eftersom inget kommer gratis måste sådant betalas på något sätt. Socialdemokraterna måste ju vara ett tydligt alternativ till den politik som den borgerliga regeringen står för.

Jag är inte odelat positiv eller negativ till de Leif Pagrotskys tankar som DN delgett världen idag.  Jag vill ta del av helheten innan jag bestämmer mig för vad jag ska tycka. Tills dess får du nöja dig med vad jag skrivit ovan.

Länkar: dn.se, SvD, SvD, Ekot, SvD, SVT, di.se, dn.se, dn.se, dn.se, SvD, SvD

Andra som skrivit: Peter Johansson, Martin Moberg, Peter Högberg, Lena Sommestad, Leine Johansson

En haussad skatteutredning?


Magdalena Andersson har till journalister kommenterat den skatteutredning som Leif Pagrotsky. Magdalena säger tydligen att …

Det har haussats upp lite. Ibland låter det som om man tror att vi ska komma med ett nytt skattesystem. Det klarar man inte i opposition.

Det är säkert sant att ett oppositionsparti inte har de egna resurser som krävs för att kunna komma med ett fullödigt och detaljerat förslag till hur ett skattesystem ska utformas. Däremot kan man förstås uttala sig om principer och bakomliggande ideologiska grundvalar när man formulerar tankar om ett skattesystem. Det är alldeles klart att ett parti med ambitiösa idéer om ett annat samhälle och välfärdssystem behöver fundera över hur detta ska finansieras. Sedan ska man ju verka för att finna stöd för de tankar och idéer man torgför.

De må därför vara taktiskt att idag hävda att svenska folket inte vill ha en fastighetsskatt. Nu har man ju det om än det tituleras som avgift. Men till gagnet och syftet är det dock en fastighetsskatt som införts i stället för det system som bar s-märke. Men det vore kanske värt mödan att läsa denna analys av Peter Benson från den 2 juni. Det kanske finns en del skattekällor kopplade till fastighetsmarknaden ändå?

Nåväl – det är väl bara att avvakta vad Leif Pagrotsky presenterar i höst.

Länkar: dn.se, di.se, SVT, SvD

Andra som skrivit: Peter Högberg

%d bloggare gillar detta: