Bloggarkiv

Resurser bör gå till stöd i skolan


Tidningen ”Dagens Samhälle” har genomfört en enkätundersökning bland kommunala skolpolitiker. Resultatet är faktiskt väldigt intressant. En stor majoritet av de svarande anser inte att RUT-avdrag för läxhjälp är någon särskilt bra reform. Enligt tidningen säger en folkpartistisk företrädare att …

Skolans kompensatoriska uppgift får inte sättas ur spel.

En socialdemokratisk nämndordförande säger till tidningen att …

Staten bör stödja med mer resurser till skolan för att erbjuda läxhjälp i samband med skolan. Det får en utjämnande funktion till skillnad från Rut för läxhjälp.

Det verkar som om de kommunala skolpolitikerna har en betydligt mer realistisk syn på denna fråga än de i den borgerliga regeringen. Men detta är ju inte den första fråga i vilken de låter sig styras av diverse teoretiska (fantasifulla) övertygelser.

Länkar: Dagens Samhälle, dagens arena, Lärarnas Nyheter

Annonser

Fredrik Reinfeldt: Ibland väljer vi att inte lyssna


Det rapporteras att de tre oppositionspartierna (S, VP och MP) kommer att ta strid för att fälla den borgerliga regeringens förslag att införa RUT-avdrag för läxhjälp. De tre partiernas utgångspunkt i denna fråga är att ett sådant skattegynnande i första hand kommer att gynna de med de högsta inkomsterna. De säger vidare att …

Läxhjälp ska vara något som ska vara en möjlighet för alla och helst via skolan, så att alla som behöver kan få del av hjälpen. Barns möjlighet att få läxhjälp ska inte vara avhängigt av att de har föräldrar som kan betala ett par hundra kronor per timme, efter skatteavdrag, för hjälp med läxorna i hemmet.

Enligt Leif Jakobsson (S), skatteutskottets vice ordförande, överväger partiet att begära in mer underlag för bedömning av frågan. Han anser att remisstiden varit väldigt kort samt att listan över remissinstanser var konstig. Som exempel har vare sig Lärarnas riksförbund som Lärarförbundet getts möjlighet att yttra sig över detta förslag. Huruvida detta har skett medvetet då förbunden är starkt kritiska till denna metod att hjälpa elever som hamnat efter i skolan. Följande ord av Metta Fjelkner (Lärarnas riksförbund) tjänar bra som avslutning på mitt inlägg:

Staten borde satsa på skolans kärnverksamhet i stället för att skattesubventionera verksamhet utanför skolan, i synnerhet som det finns väl fungerande kostnadseffektiva verksamheter som Mattecentrum eller Stiftelsen Läxhjälpen. Dessa ideella organisationer där alla är lika välkomna oavsett socioekonomisk bakgrund borde prioriteras.

Länkar: dn.se, SVT, Lärarnas Nyheter

Jan Björklund är beredd att lyssna på riksdagen


Utbildningsminister Jan Björklund (FP) meddelar storsint i en kommentar till Ekot att …

Nu har ju regeringen lagt ett förslag och naturligtvis så stödjer ju jag det, men sedan är jag helt beredd också att lyssna på riksdagens synpunkter i den fortsatta behandlingen.

Jag trodde att regeringen i propositioner lämnar över sina förslag till ny lagstiftning till Riksdagen. Riksdagen processar och diskuterar dessa förslag fram till att ett beslut fattas. Förslaget fälls, förändras innan beslut eller går rätt igenom utan grundläggande förändringar. Det handlar, med andra ord, inte om att ministrarna ska vara beredda att lyssna till riksdagsledamöternas behandling av regeringens förslag. Det är snarare så det alltid ska vara. Särskilt i en situation då regeringspartierna inte har en egen majoritet i kammaren.

Det är väl bara att avvakta hur riksdagens majoritet ställer sig till detta förslag.

Länkar: Ekot, dagens arena

Det allra mest omoraliska bidraget


Den borgerliga regeringen  har ju föreslagit att det ska kunna utgå RUT-bidrag för läxhjälpsläsning även för gymnasieelever (tidigare har ju detta varit möjligt för elever i grundskolan då detta betraktats som ”barnpassning”).

Skatteverket tolkar förslaget som att även annat än läxläsning (exempelvis intensivträna ämnen som man halkat efter i) kan omfattas av detta. Det blir även möjligt att anlita elevens lärare för att utföra de tjänster som efterfrågas. Pia Blank Thörnroos, Skatteverkets rättsliga expert, säger till Ekot att …

… och det är en stor skillnad mot tidigare. Då ansåg vi att det handlade om en privatlärare och inte en barnvakt, och det gav inte skattereduktion. Men nu när läxläsning och annat skolarbete blir särreglerat, anser vi att det går bra att ta hem lärare för den sortens jobb.

Representanter för Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet ogillar detta förslag. Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund, säger …

Vi tycker att det är feltänkt, det låter lite bakvänt. Vi tycker det är bättre att satsa pengarna på skolan så det kommer alla elever till del. Och inte till alla de privata läxhjälpsföretag som nu växer kraftigt.

Jag ogillar detta förslag. Det innebär att vi alla som betalar skatt kommer att subventionera dessa tjänster åt i första hand redan resursstarka familjer. Det kommer att öka skillnaderna mellan elever och skolor. Åsa Linderborg uttrycker klart och tydligt sin uppfattning om detta. Jag lånar hennes ord som avslutning på detta inlägg.

Regeringen föreslår att läxläsningska bli avdragsgillt på samma sätt som städning och lövresning av swimmingpoolen.

Det betyder att alla skattebetalare ska subventionera att de välbeställdas – för det är bara de som har råd att utnyttja Rut – ungar ska klara skolan, ska få toppbetyg, ska få toppjobb. Ungar som redan har det förspänt med utbildade föräldrar, socialt självförtroende, möjlighet att åka på språkresa om franskan är knackig.

Av alla skatter/bidrag, det här är den mest omoraliska. Utbildningen, som tidigare har varit en möjlighet för unikt svensk social rörlighet, vidgar klasskillnaderna redan från sju års ålder.

Skattesubventionerad läxhjälp innebär också att skolvärlden lämnas i sticket. Föräldrar som nu har egenintresse av att ta strid för ökade resurser till skola och lärarlöner, köps ut från sitt engagemang. De kan strunta i hur skolan ser ut, eftersom de kan reparera bristerna hemma genom att hyra en universitetsstudent (som behöver jobba extra eftersom studiemedlen inte går att leva på).

Det är obegripligt att Folkpartiet, som bara består av lärare, kan gå med på det här.

Länkar: Aftonbladet kultur, Ekot, Ekot

Andra som skrivit: Badlands hyena, Martin Moberg

%d bloggare gillar detta: