Bloggarkiv

Läx-rut ska avskaffas!


Samarbetsregeringen föreslår i sin höstbudget att skatteavdraget för att köpa läxhjälp ska avskaffas. Det är verkligen ett bra förslag. Det är alldeles orimligt att samtliga skattebetalare ska bidra till att resurstarka föräldrar ska kunna subventionera extra läxhjälp för sina barn.

Extra stöd till elever ska inte vara en förmån för föräldrar som har råd. Läxhjälp ska vara en resurs för alla elever i behov av extra stöd för att klara av sin skolgång och uppnå godkända betyg.

Ekot konstaterar i ett reportage att förslaget hotar ett antal arbetstillfällen bland läxhjälpsföretag. En del gråter krokodiltårar över att omställningen kommer så snabbt som den gör. Men det förhåller ju sig på så sätt som Ingvar Persson skriver i ledarinlägg att …

Den som kliver in i en kraftigt skattesubventionerad bransch som dessutom är politiskt kontroversiell borde i vart fall inte bli förvånad när förutsättningarna förändrats. För läxhjälpsbranschen har subventioner, hur ogärna ­anhängarna än medger det.

Bort med skatteavdraget för läxhjälp!


Regeringen kommer att föreslå att skatteavdraget för läxhjälp för elever i gymnasieåldern ska tas bort redan nästa år. Det är ett alldeles utmärkt förslag!

Den som tidigare läst mina blogginlägg vet att jag inte gillar skatteavdragen under namnen rut och rot. Jag har bara att acceptera att dessa avdrag blir kvar på kort sikt.

Allra mest har jag ogillat att den borgerliga regeringen lyckades genomföra skatteavdrag för läxhjälp för ungdomar som går i gymnasieskolen. Innan denna regel infördes accepterade Skatteverket att familjer kunde göra avdrag för barnpassning (vari undomar i högstadieåldern tydligen inräknades).

Jag ogillar djupt att samtliga personer som betalar skatt är med om att finansiera familjers, med företrädesvis högre inkomster, möjlighet att subventionera läxhjälp. Läxhjälp ska vara en hjälp som elever får efter behov – inte efter sina föräldrars betalningsförmåga! Detta system är rent otillständigt!

Nu gäller det bara att regeringen lyckas baxa detta förslag igenom riksdagen.

Länkar: SVT, politism, dagens arena, dagens arena

Läxbranschen omsätter mångmiljonbelopp


Svenska Dagbladet rapporterar att ”läxbranschen” idag omsätter allt mer pengar. Med stöd av avdragsrätt – läx-rut – kan föräldrar med några kronor över inhandla studiestöd åt sina barn. Tidningen skriver …

I Danderyd använde 19 procent av invånarna rut-avdraget någon gång under förra året. Följt av Lidingö, Täby och Nacka ligger kommunen i topp i länet när det gäller rut-användning – precis som kommunerna ligger på topplistan över landets högsta snittinkomster.

Jag ogillar djupt denna form av skattesubvention. Samtliga skattebetalare är med om att finansiera detta men endast de med de högsta inkomsterna kan tillgodogöra sig frukterna av den.

Länkar: SvD, SVT, Aftonbladet ledare

Då kommer det att bli gratis läxhjälp


Det verkar som om den borgerliga regeringen kommer att göra allt de kan för att avväpna den socialdemokratiska skolpolitiken. Igår meddelade man att alliansen vill satsa 400 miljoner kronor på läxhjälp. Förslaget innebär att skolornas huvudmän ska bli skyldiga att erbjuda läxhjälp för elever som riskerar att inte nå kunskapskraven.

Däremot kommer man inte att ta bort ”läx-rut”. Man vill fortfarande att föräldrar med goda ekonomiska resurser ska få subventioner för att ytterligare kunna stödja sina barn. Läxhjälp är till för de elever som inte klarar sina studiemål, oavsett sina föräldrars ekonomiska resurser.

Det är verkligen en egendomlig prioritering som den borgerliga regeringen gör.

Länkar: SVT, Ekot, di.se, Aftonbladet ledare

Fler som skrivit: Markus Mattila

Om att uteluta många barn


Läxrut = dålig matematik

Igår meddelade Socialdemokraterna att man kommer att verka för att avskaffa skatteavdraget för att betala läxhjälp.

Detta var en reform som den borgerliga regeringen genomförde i trots mot den omfattande kritik som väcktes emot en sådan åtgärd. Det är en reform som i första hand gynnar barn till betalningsstarka föräldrar. Stefan Löfven säger

Det är glasklart att om alla ska vara med och betala ska alla barn ha möjlighet att delta. Det är en väldigt tydlig ideologisk princip.

I stället för läxrut vill Socialdemokraterna satsa 100 miljoner kronor (utöver de 16 Mkr som regeringen föreslår) på allmän läxhjälp under 2014. Det är självklart ett mycket mer smakfullt förslag än den borgerliga regeringens syn på frågan. Det är många elever som behöver stöd och hjälp för att erhålla godkända betyg. Det får inte handla om huruvida barnens föräldrar har råd att anlita privat läxhjälp eller inte.

Det är bra att Socialdemokraterna sätter ned foten i denna fråga. Det är stötande att samtliga skattebetalare ska subventionera redan betalningsstarka föräldrars möjlighet att skaffa privat läxhjälp åt sina barn.

Länkar: dn.se, dagens arena, di.se, SVT

Fler som skrivit: Martin Moberg, Peter Johansson

Har Mattecentrum nekats bidrag?


Johan Wendt

En av söndagens större nyheter var att den ideella föreningen Mattecentrum skulle ha nekats bidrag eftersom deras verksamhet skulle konkurrera med kommersiella läxhjälpsföretag.

Organisationen ville utöka den verksamhet man bedriver på olika skolor i Stockholm. Enligt organisationens grundare, Johan Wendt, har han fått ett muntligt besked om att de skulle nekas detta bidrag eftersom de anses konkurrera med de kommersiella läxläsningsföretagen. Johan säger till DN att …

Staden har varit enormt positiv till vår verksamhet. Jag tycker att det är jättemärkligt att man nu ser vår verksamhet som konkurrerande.

Nyheten har getts ganska stor spridning i rikspressen. Inledningsvis hade, åtminstone enligt DN, skolborgarrådet Lotta Edholm (FP)  inte tid att besvara frågor kring detta. I en senare artikel dementerar dock Lotta att Mattecentrum skulle ha fått något sådant besked. Hon hävdar tvärtom att det över huvud taget inte finns något sådant formellt beslut. Johan vidhåller dock att man muntligen fått besked att bidraget inte skulle beviljas. Han säger …

Vi fick beskedet på telefon för två veckor sedan: ”Beslut är fattat och ni kommer inte att få något stöd.” Vi har bett om att få beslutet även skriftligt, men det har vi inte fått ännu.

Hur det förhåller sig med detta lär väl komma att klarna så småningom. Det vore väl inte första gången en enskild tjänsteman får ta smällen i stället för den politiskt ansvariga. Det lär ju bli ganska svårt för den politiska nämnden att nu fatta något annat beslut än att bevilja Mattecentrum bidraget?

Länkar: SvD, dn.se, SVT, dn.se, di.se, Aftonbladet

Andra som skrivit: Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Martin Moberg, Kaj Raving

Industribloggare: Kaj Raving

Hjälp med läxorna ska inte vara förunnat bara några barn


Under onsdagen beslutade Sveriges Riksdag, med röstsiffrorna 175 mot 139, att den som köper läxhjälp till sina barn, även för gymnasieelever, uttryckligen ska ha rätt till skattereduktion för hushållsarbete. Den borgerliga regeringen valde att genomföra denna reforma trots att den kritiserats av många remissinstanser utanför den politiska sfären.

Inför debatten i riksdagen publicerades i Svenska Dagbladet ett kritiskt inlägg undertecknat av ett antal företrädare för olika organisationer. De menar, bland annat, att …

Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt till utbildning och likabehandling, oavsett deras föräldrars ekonomiska situation. Det här förslaget riskerar att flytta fokus från den utbildning som alla kan tillgå till den som bara ett fåtal har möjlighet att ta del av. En sådan diskriminering får inte förekomma inom den svenska skolpolitiken.

Den 4 december skrev Eva Nordmark (TCO) och Eva-Lis Sirén (Lärarförbundet) ett inlägg i frågan. De meddelar att de i grunden varit positiva till reformen med RUT-avdrag. Men de säger om förslaget till ”läx-rut” att …

Med införande av läx-rut, nu även i gymnasieskolan, ger man de elever som redan har goda förutsättningar ytterligare en stark subvention från statens sida medan elever med föräldrar med knappa tillgångar inte kan få samma hjälp. Detta är direkt stötande. Som skolpolitisk åtgärd är den kontraproduktiv. Om läxhjälp skall ges med skattemedel skall den ges på samma villkor till alla elever inom grundskolans och gymnasieskolans ram.

Jag håller med Ibrahim Baylan, Socialdemokraternas skolpolitiske talesperson, när han säger att …

Jag anser att alla elever ska ha rätt till läxhjälp om de behöver det. Därför kommer vi att föreslå att skollagen skrivs om så att om en skola tillhandahåller läxor, så ska man också tillhandahålla stöd. Antingen i egen regi, eller tillsammans med ideella organisationer.

Det är djupt stötande att barn/elever med föräldrar med pengar över på detta sätt premieras framför mindre lyckade elever. Vi bidrar alla till att finansiera den allmänna skolan. Då borde det också vara skolans skyldighet att tillse att de elever som behöver mest hjälp också får den. Den borgerliga regeringen reducerar denna fråga till att endast vara en fråga om att skapa arbetstillfällen – inte om att utveckla den svenska skolan.

Länkar: SvD Brännpunkt, SvD Brännpunkt, SvD Brännpunkt, Aftonbladet debatt, Aftonbladet debatt, Ekot, Ekot, di.se, SVT Debatt

Andra som skrivit: Martin Moberg

Ska lekmän som entreprenörer svara för skolans kunskapsuppdrag?


https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSJAKcNcKWnfviNEMZPWcwdSJjffT9Kc7fMaqlHp73CwgfWdrwCgQI lördags var professorn i historia och utbildningsvetenskap, Hans Albon Larsson, och professorn i religionshistoria, Anne-Christine Hornborg, publicerade med ett till utvecklingen i skolan kritiskt inlägg. De kritiserade hur politiken har hanterat skolan de senaste 20 åren sedan den kommunaliserades. Detta har lett till att ”de professionella, lärarna, förlorade tolkningsföreträdet när det gäller kursplaner och metodval.” De menar att lekmän, i många fall utan tillräcklig kunskap, drivit skolor till lägsta möjliga kostnad.

De är kritiska till hur debatten om skattesubventionerad läxhjälp förs, eftersom …

I stället för att diskutera orsakerna till att det behövs läxhjälp och hur elevernas kunskapsluckor bäst kan fyllas, handlar diskussionen om skolan som bas för entreprenöriell verksamhet och i så fall om rutavdrag och skattesubventioner är den bästa, mest rättvisa, formen av stöd. Debattörerna har missat syftet med en skattefinansierad skola, att ge varje individ en så god utbildning som möjligt för dennes egen skull och för samhällets gemensamma nytta.

Av debattörernas inlägg förstår man att de önskar helt andra, betydligt mer grundläggande, reformer av den svenska skolan. De säger att läxhjälp, om den behövs, bättre sköts av mer ideella krafter och utan skattesubventionering. De avslutar inlägget med en uppmaning:

Det är onekligen en paradox om samma regering som inför lärarlegitimation också vill införa att lekmän som entreprenörer ska svara för en del av skolans kunskapsuppdrag. Ännu finns tid till begrundan. Tänk om!

Det är klart som korvspad att det stöd som elever behöver för att klara av sin utbildning ska ske av utbildade och väl motiverade lärare inom skolan. Det ska inte vara elevens föräldrar tjocka plånbok och förmåga att lägga upp pengar som ska styra vilken hjälp man ska få. Vi lever med en skattefinansierad skola till vilken alla skattebetalande bidrar.

Skattesubventionerad läxhjälp är en styggelse!

Länkar: SvD, SvD, SVT

Andra som skrivit: Liv Beckström, Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Markus Mattila, Martin Moberg, Leine Johansson

Industribloggare: Leine Johansson, Leine Johansson

%d bloggare gillar detta: