Bloggarkiv

(S) och LO föreslår ordningsregler


Igår presenterade Socialdemokraterna och LO tio förslag för ordningsregler för den svenska arbetsmarknaden:

  1. Att Lex Laval ska rivas upp och svenska kollektivavtal gälla som lön och anställningsvillkor för alla som jobbar i Sverige.
  2. Utländska företag som är verksamma i Sverige ska registrera sig här.
  3. Arbetstagare från tredjeland måste försäkras kollektivavtalsenliga arbetsvillkor.
  4. Lagstiftningen kring F-skatt förstärks.
  5. Möjligheter att ställa sociala krav vid upphandling.
  6. Förbud att hyra ut och hyra in arbetskraft för ett stadigvarande arbetskraftsbehov.
  7. Säkerställ uppdragsgivares/huvudentreprenörs ansvar för entreprenadkedjor.
  8. Månadsredovisning av anställdas skatter och arbetsgivaravgifter införs.
  9. Inför personalliggare för byggbranschen.
  10. Det ska vara konkurrensneutrala villkor inom åkerinäringen.

Jag ser inga större problem med de föreslagna reglerna. I flera fall handlar det om önskemål som parterna på arbetsmarknaden är överens om. Det som kan vara svårt är ju att definiera hur kravet om att in- och uthyrning av arbetskraft inte ska ske för stadigvarande arbetskraftsbehov slutgiltigt ska formuleras. Det kan förmodligen även vara problematiskt med lagstiftning på ett område där det idag finns branschavtal.

Länkar: SvD, etc.se, Ekot, dagens arena, dn.se, SvD, di.se, Byggnadsarbetaren, Handelsnytt, Arbetet, ka.se, Transportarbetaren, Byggnadsarbetaren, Hotellrevyn, ka.se, da.se, dagens arena, dagens arena, ka.se

Fler som skrivit: Markus Mattila, Martin Moberg, Roger Jönsson, Helle Klein

%d bloggare gillar detta: