Bloggarkiv

Högre inflation!


Stefan Ingves

I en intervju lovar riksbankschefen Stefan Ingves att högre inflation är bankens högsta prioritet under 2015. Han vill öka förtroendet bland arbetsmarknadens parter för att inflationen ska ligga kring den nivå om 2 % som Riksbankens uppdrag är.

Det vore ju verkligen en stilla nåd att bedja om att Riksbanken skulle lyckas med sitt uppdrag. Det var länge sedan som inflationen var i närheten av riksdagens mål. Sverige har snarare levt en tid med sjunkande konsumentpriser.

Lars E O Svensson, tidigare vice riksbankschef, har varit starkt kritisk till hur Riksbanken har valt att tolka det uppdrag man haft. Han menar att genom den penningpolitik som Riksbanken har genomfört har en 60.000 – 65.000 fler personer hamnat i arbetslöshet än om banken hållit inflationen kring 2 %. Det framgår av riksbankslagen att Riksbanken har mandat att stabilisera både inflation som sysselsättning. Lars E O Svensson tycker att det är hög tid att Riksbanken följer de uppsatta målen.

Lars säger till tidningen Arbetet att Riksbanken nu har att pröva alla tillgängliga medel, inklusie negativ reporänta, för att komma i närheten av politikernas givna uppdrag. Han säger att …

Vi vet inte i förväg vad som fungerar bäst, men det är inget skäl att inte försöka. Om den amerikanska centralbanken hade resonerat så skulle USA vara inne i en djup depression i dag. Centralbanken Feds chef Ben Bernanke tog våldsamma risker och gjorde nya saker.

Stefan och Lars verkar inte vara två personer som i allt delar varandras ståndpunkter. Men det verkar som om Stefan Ingves är beredd att genomföra negativ ränta. Men vi lär väl få se vad som sker.

Onekligen skulle det underlätta den år 2016 kommande avtalsrörelsen om arbetsgivare och fackföreningar kan lita till att Riksbanken genomför sitt uppdrag.

Länkar: dn.se, Arbetet, SvD, di.se, di.se

En kontroversiell och stridbar ledamot lämnar Riksbanken


Jag avser att lämna Riksbanken när mitt nuvarande mandat går ut.

Vice riksbanksdirektören Lars E O Svensson har meddelat att han inte ställer upp för omval för en ny period i Riksbankens direktion. Det har i pressen spekulerats om att han inte kommer att få förtroende för ytterligare en period.

Lars har ju varit ganska öppenhjärtlig om att han inte delar majoritetens uppfattning kring räntenivån. Han har vid flera tillfällen meddelat sin uppfattning att genom en lägre ränta skulle flera tiotusentals arbetstillfällen ha räddats.

Han säger att beslutet att lämna direktionen är helt och hållet hans eget. Det finns väl ingen anledning att betvivla det. Samtidigt kan det förstås handla om att avgå med flaggan i topp hellre än att avpoletteras under mer eller mindre förnedrande former.

Det är litet tråkigt att han väljer att lämna Riksbanken. Det har varit välgörande med en öppen och kritisk röst till majoritetens uppfattning. Alla diskussioner mår väl av att det finns personer som hävdar andra åsikter. Det gör att bägge parter slipar bättre på sina argument och därmed utvecklar diskussionen bättre.

Det vore därför bra att som ersättare hitta en annan person som förmår att föra en självständig debatt i denna fråga.

Länkar: SvD, di.se, dn.se, Ekot, di.se, dn.se, di.se, dn.se, Ekot, di.se, di.se, di.se, SvD, SvD

65.000 onödigt arbetslösa!


Vice Riksbankschefen Lars EO Svensson menar i ett uttalande att Riksbanken genom att bibehålla en alldeles för hög ränta bidragit till att 65.000 fler personer är arbetslösa. Han menar att …

Om Riksbanken inte hade börjat höja räntan igen sommaren 2010 då hade vi haft 1 procents högre inflation idag. Det motsvarar 1,3 procents lägre arbetslöshet. Och det är lika mycket som 65 000 jobb.

Lars tillhör en minoritet i Riksbankens direktion som hävdar att man för en allt för restriktiv penningpolitik. Riksbankens uppdrag är att hålla en inflation om 2 %. Han menar att Riksbanken har bidragit till att inflationen är betydligt lägre än så. LO-ekonomerna har därför kritiserat Riksbanken för att inte följa sitt uppdrag och att man driver en linje i motsats till den politiska viljan.

Lars vill att man under en tid ska kunna tillåta en inflation högre än 2 % under en period för att kunna bidra till lägre arbetslöshet. Lars säger att …

Eftersom inflationen i genomsnitt fallit under målet skulle i nuläget en inflation över målet över en längre period också ha fördelen att den genomsnittliga inflationen under en längre skulle komma närmare målet.

Debatten lär fortsätta.

Länkar: da.se, Arbetet, di.se, di.se, di.se

Industribloggare: Kaj Raving

%d bloggare gillar detta: