Bloggarkiv

Decemberöverenskommelsens framtid


Lars Adaktusson (KD) argumenterar för att hans parti ska genomföra en djupare diskussion kring ”decemberöverenskommelsen”. Överenskommelsen är sluten mellan de fyra tidigare borgerliga regeringspartierna och de två nuvarande regeringspartierna. Avtalet innebär att det största politiska blocket kommer att få majoritet i riksdagen för sitt förslag till statsbudget.

Lars menar att kommande ny partiledning inte är juridiskt bunden till dess innehåll. Det är ju förstås alldeles korrekt. Men samtidigt väljer han att bortse från det moraliska åtagande som hans parti ändå ingått med de fem övriga partierna.

Lars motiverar ändå sitt ställningstagande med att han vill tvinga regeringen att förhandla om fler blocköverskridande överenskommelser. Han förskönar samtidigt omständigheterna kring överenskommelsens tillblivelse. Han väljer att blunda för att de fyra borgerliga partierna vid direkt fråga avvisade diskussioner med regeringen. De ville helt tydligt framtvinga en regeringskris varvid de själva skulle bilda regering och genomföra sin budgetmotion med passivt stöd av (SD).

Ställda inför de risker som ett extra val skulle innebära för de borgerliga partierna själva valde de den lösning som decemberöverenskommelsen innebar. Härefter har sprickor börjat uppstå i den då tillsynes järnhårda mur som allianspartierna uppvisade.

Lars Adaktussons inlägg känns mer som en önskan om att de fyra partierna åter ska överta regeringsmakten och styra med passivt stöd av (SD). Det är väl nu bara att avvakta KD:s interna process och vilken tyngd som Lars inlägg har i den.

Länkar: SvD, SvD, di.se, Ekot, SvD

%d bloggare gillar detta: