Bloggarkiv

(KD) med ryggen före till framtiden


Lärlingar fordom

Kristdemokraterna har aviserat hur de önskar hjälpa ungdomar till att få in en fot på arbetsmarknaden.

Deras metod handlar om en (upp till) treårig lärlingsperiod för ungdomar upp till 30 års ålder. Vidare vill de att de yrkesförberedande gymnasieprogrammen ska förkortas till två år med en större tid i praktik än idag. Det tredje året ska vara frivilligt och kunna läsas in senare i livet.

Partiets förslag säger ju något om hur de ser på framtidens arbeten. Ungdomar som ska arbeta i den framväxande låglönesektorn kommer att behöva ett minimum av teoretisk kunskap. Vidare vill man göra ungdomars inträde på arbetsmarknaden än mer osäker genom att förklä tiden till lärling. Lärling ska man tydligen kunna vara på hela arbetsmarknaden.

När kommer förslaget om att återinföra folkskola av 1842 års typ?

Länkar: Ekot, Arbetet

Fler som skrivit: Martin Moberg, Roger Jönsson

Lärlingsprovanställning – en onödig anställningsform


Nu har regeringen beslutat att låta Claes Stråth utreda formerna för en ny anställningsform för unga – lärlingsprovanställning. Den borgerliga regeringens förmenta syfte med denna reform är att underlätta för ungdomar att komma in i arbetslivet. Denna nya anställningsform ska riktas mot ungdomar som är under 23 år. Under maximalt 18 månader får de ingå en provanställning med utbildningsinnehåll. Anställningsformen ska vara en del av kollektivavtalen.

Det är tydligen meningen att regeringen vill lagstifta om kollektivavtalens innehåll och hur de ska utformas i detta avseende. Vill man få som de vill gäller det att inte lämna något åt slumpen tydligen.

Hillevi Engströms önskan är att reformen ska kunna sjösättas lagom inför kommande allmänna val.

Dagens Arena har låtit TCO-juristen Samuel Engblom utveckla den fackliga kritiken emot regeringens förslag. Han sammanfattar kritiken i tre punkter:

  1. Provanställningen innebär ännu en anställningsform, och det är tveksamt om det verkligen behövs fler. Det finns dessutom redan i dag möjlighet för arbetsgivaren att pröva den nyanställdes förmåga i upp till sex månader innan en tillsvidareanställning träder i kraft.
  2. Det är positivt att det ska finnas krav på att provanställningen innehåller utbildning. Men en provanställning kan avbrytas när som helst.
  3.  Förslaget är juridiskt knepigt. Dels för att det finns en risk för åldersdiskriminering. Dels för att förslaget måste utformas så att det uppfyller EU:s lagstiftning.

Det finns redan idag avtal på arbetsmarknaden mellan arbetsgivare och fackliga organisationer för att möjliggöra olika former av introduktion av ungdomar i ett yrke. Inom byggbranschen har man länge haft ett system där elever från byggutbildningar slussas in i yrket, IF Metall har tecknat ett Yrkesintroduktionsavtal (som väldigt få arbetsgivare visat intresse för). Listan kan göras längre.

Men regeringen har ju gjort klart att de gärna vill att ungdomar både ska ha lägre ingångslöner som ett sämre anställningsskydd. Detta förslag är väl då bara helt logiskt.

Länkar: Dagens Arena, LO-tidningen, Rapport, dn.se

Andra som skrivit: Samuel Engblom, Samuel Engblom

Industribloggare: Leine Johansson, Patrik Renfors, Leine Johansson

Det är bättre att förekomma än förekommas


Tidningen Lag & Avtal rapporterar att regeringen snart kommer att anta utredningsdirektiv för en ny anställningsform – lärlingsprovanställning. De borgerliga partierna vill att provanställning ska kunna förlängas upp till 18 månader (idag 6 månader) för ungdomar upp till 23 års ålder. Det är tydligen arbetsgivaren som ensam ska kunna definiera utbildningsinnehållet. Villkoren ska regleras genom kollektivavtal. Det innebär att de avtal som följer kommer att tvingas ligga nära lagens krav.

IF Metall skrev nyligen under ett avtal om ”Yrkesintroduktion”. I det avtalet har man reglerat under vilka villkor som det är möjligt att anställa en ung människa till en (ska vi kalla det) lärlingslön. I detta avtal måste arbetsgivaren vara överens med den fackliga organisationen kring villkoren för yrkesintroduktion. Om detta inte sker blir det heller ingen överenskommelse.

%d bloggare gillar detta: