Bloggarkiv

Så klart att Fas3 ska bort


b4a53-fas3c3b6verlevnadFas3 (Sysselsättningsfasen) är ju en del av den borgerliga regeringens arbetsmarknadespolitik. Det är en åtgärd där man parkerar långtidsarbetslösa som passerat förbi arbetslöshetsförsäkringen (i bästa fall) och den därpå följande jobb- och utvecklingsgarantin (fas 2).

Fas3 har i många fall blivit till en ekonomiskt lönsam kommersiell verksamhet. Det har varit mindre bra för de arbetslösa. Det är väldigt få av dem som kommit i ordinarie anställning. De negativa rapporterna om åtgärden har ökat. De enda som verkar anse Fas3 som varande något att ha är den borgerliga regeringen.

Socialdemokraterna har gjort stor affär av att man vill avskaffa Fas3. Det är gott och väl. Fas3 har inneburit undanträngning av ordinarie arbeten. Därför är det gott och riktigt att avskaffa åtgärden som den ser ut idag.

Svårigheten är ändå att det kommer att behövas olika åtgärder för de långvarigt arbetslösa. De är alla individer och har olika behov av åtgärder för att komma närmare ett arbete.

Enligt en rapport i SVT kommer (S) att behålla en ”Fas3-liknande” åtgärd för ideella föreningar. Det vore inget nytt eller annorlunda mot andra regeringar. Det viktiga är att formulera ett regelverk som minimerar risken för undanträngning av ordinarie arbete inom föreningslivet.

Även ideella föreningar måste vara beredda att finansiera vissa arbetsuppgifter med egna medel.

Länkar: SVT, dagens arena, Aftonbladet ledare

Fler som skrivit: Alliansfritt Sverige, Martin Moberg

Om att utnyttja svaga människor för egen vinning


Sveriges Television rapporterade igår om den miljardindustri som växt fram i den ökande långtidsarbetslöshetens skugga. Fas3 (sysselsättningsfasen) är den arbetsmarknadspolitiska åtgärd som den borgerliga regeringen sjösatte 2009 när långtidsarbetslösa närmade sig utförsäkring ur jobb- och utvecklingsgarantin (det som idag är den andra fasen – efter utförsäkring från arbetslöshetsförsäkringen).

På samma sätt som den andra fasen blev detta ett hafsverk mer syftat till att sysselsätta långtidsarbetslösa till en rudimentär ersättning (i många fall försörjningsstöd). I fas3 skulle man inte delta i någon som helst utbildande verksamhet. Syftet var att sysselsättas och att inte tappa kontakt med arbetslivet.

Med allt ökande kritik från politisk opposition och andra genomförde den borgerliga regeringen vissa kosmetiska förändringar. Idag finns en möjlighet att få utbildning inom fas3. Samtidigt öppnade man upp för att få sysselsättning i mer arbetsliknande åtgärder (med därmed ökad risk/chans för undanträngning av ordinarie arbete).

Fas3 är fortfarande en högst ifrågasatt arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Den synes inte ha hjälpt särskilt många långtidsarbetslösa till arbete. Diverse kommersiella utförare har snarare tjänat stora pengar genom det arrangörsbidrag som Arbetsförmedlingen betalar till de som tar emot deltare i denna tredje fas.

Sedan 2009 har Arbetsförmedlingen betalat ut 5,5 miljarder kronor i bidrag till ”arbetsgivare”. Pengarna borde ha använts till något bättre.

Länkar: SVT, dagens arena, Publikt

Fler som skrivit: Martin Moberg, Peter Johansson, Leine Johansson

Så ökade långtidsarbetslösheten


Tidningen Arbetet berättar hur den svenska arbetsmarknaden förändrades i samband med den djupa konjunkturnedgången 2008-2009. På väldigt kort förlorade ett stort antal människor sina jobb. Samtidigt förändrades den svenska arbetsmarknadspolitiken.

Kombinationen av att ett stort antal människor i en bransch samtidigt förlorade sina anställningar och omläggningen av arbetsmarknadspolitiken har gjort att den långvariga arbetslösheten har ökat permanent. Till det kommer att särskilt bland arbetaryrken har de tidsbegränsade arbetstillfällena ökat kraftigt. Idag krävs högskoleutbildning för att få en fast anställning.

Göran Hjelm, forskningschef på Konjunkturinstitutet, förklarar varför utslagningen har ökat på arbetsmarknaden. Han säger att …

Lågkonjunkturen har varat i flera år, vilket lett till att de genomsnittliga arbetslöshetstiderna förlängts. Och det finns en risk att många arbetsgivare är misstänksamma mot folk som varit arbetslösa länge. Dessutom har arbetskraften ökat till följd av morötter och piskor från regeringen. Dessa individer har sannolikt haft svårt att få jobb.

Erfarenheterna från de djupa lågkonjunkturerna visar att ett stort antal människor slås ut permanent från arbetsmarknaden. De har arbetat länge i en bransch och saknar både kunskap och förmåga att få arbete i en annan bransch. Dessa människor behöver omfattande stöd för att kunna komma tillbaka i arbete. Göran Hjelm säger att …

Många arbetslösa har inte den kompetens som efterfrågas, därför är fortsatta åtgärder nödvändiga. Det finns tre vägar att gå: antingen utbilda personer så att de klarar kompetenskraven, subventionera anställningar eller sänka lönerna.

Den borgerliga regeringen har valt att satsa på att öka låglönebranscher som en metod att möjliggöra fler arbetstillfällen. Det är ju högst tveksamt om det är en framgångsrik metod att minska arbetslösheten bland den äldre arbetskraft som slås ut från industrins arbetsplatser.

Det krävs mer aktiva åtgärder för att minska den långa arbetslösheten. Men trots det kommer förmodligen stora grupper att vara permanent borta från arbetsmarknaden.

Den borgerliga regeringen kom delvis till makten genom att lova att minska utanförskapet. Deras politik syntes lätt och tydlig men har visat sig vara ett misslyckande. Under deras tid vid regeringsmakten har de långvarigt arbetslösa snabbt ökat. Fas 3 har mest visat sig vara ett sätt att parkera långtidsarbetslösa utanför arbetslöshetsstatistiken.

Lärdomen för varje regering är att det finns grupper av arbetslösa som kräver mer individuella och långvariga insatser för att (om möjligt) hjälpa dem åter till arbete.

Länkar: ArbetetArbetetArbetetArbetet

Fler som skrivit: Martin Moberg, Markus Mattila

%d bloggare gillar detta: