Bloggarkiv

Pensionen och ett längre arbetsliv


Igår kom det ett pressmeddelande från, den så kallade Pensionsgruppen. Den har format en överenskommelse om att fortsätta utreda utformningen av pensionssystemet. Överenskommelsen berör fyra punkter:

  • utformningen av pensionsbromsen,
  • förändring av AP-fonderna,
  • premiepensionssystemet, samt
  • möjligheten att arbeta längre.

Jag har inga större synpunkter på att man vill förändra hur pensionsbromsen slår till. Vad man vill uppnå är att effekten av inbromsningen blir mjukare och att man ska slippa ständigt ”tvärnitande”. Här är parterna inom pensionsgruppen ganska överens. De känner alla hur dagens pensionärer jagar dem med förtvivlad ilska när pensionerna sjunker från en dag till annan. Partierna har inte råd att stöta sig med dem. En förändring kommer därför att ske.

Jag har svårare att förstå syftet med förändringarna av AP-fonderna. Jag läser formuleringarna i överenskommelsen men förstår ändå inte. Det kanske säger mer om mig än om dokumentets skribent/er. Jag har heller inte satt mig in i den eventuella debatt/diskussion som skett kring detta.

I överenskommelsen skrivs väldigt kortfattat om vad man vill uppnå med premiepensionssystemet. Det kanske speglar de motsättningar som finns mellan partierna i den frågan. Socialdemokraterna har öppnat för att sänka (eller helt ta bort) den andel av inkomsten (idag 2,5 % av det totala 18,5) som avsätts för premiepensionen. Det motsätter sig de borgerliga partierna. Däremot finns väl en större samsyn kring problemet med att så få av de blivande pensionärerna gör aktiva val när det gäller placeringen av sitt pensionskapital.

När det gäller den fjärde punkten att skapa ett längre arbetsliv är jag, milt sagt, besviken över ambitionsnivån. Man vill ta upp diskussioner med arbetsmarknadens parter kring de arbetandes drivkrafter för att arbeta längre. Underförstått vill man att parterna ska undanröja kollektivavtal som möjliggör för anställda att ta ut tjänstepension ”för tidigt”.

IF Metall har skrivit avtal om deltidspension för att möjliggöra för arbetande inom industrin att gå i delpension från 60 års ålder. Syftet med detta är att möjliggöra för fler att arbeta längre. Frågan är hur parterna i pensionsgruppen ser på en sådan lösning. Anser man att den ger felaktiga signaler?

Det enda konkreta som finns är att man vill att det ska vara möjligt att med stöd av lagen om anställningsskydd kunna arbeta till 69 års ålder. Det är knappast förvånande att det förslaget kommer. Det är enkelt att genomföra och kan säkert gynna vissa grupper av arbetstagare med både viljan och hälsan att fortsätta att arbeta. Men …

Det finns inga skrivningar om att diskutera med parterna om hur man ska skapa ett bättre arbetsliv som möjliggör för fler att ta sig fram till pensionsålderna i ett friskare skick. Inom flera branscher slås människor ut redan långt före 65-årsåldern. Det handlar om stora grupper människor som faktiskt inte kan förlänga sitt arbetsliv, hur gärna de än skulle vilja det. Men hälsan sätter stopp för det.

Här borde det finnas mycket att göra för att öka antalet arbetade timmar.

Men … inget …

Länkar: Arbetet, ingenjören, Publikt, dn.seSvD, SvD, di.se, SvD, SVT, di.se, SvD, dn.se

Om att vara kvar längre på arbetsmarknaden


Tidningarna har fortsatt att rapportera om Moderaternas utspel för att möjliggöra ett längre yrkesliv. Det fanns mer i paketet än att enbart göra det tillåtet att arbeta till 70 års ålder och morötter för friska att arbeta längre.

Moderaterna vill göra det möjligt att göra ”karriärbyten” senare i livet. Därför vill man utöka möjligheten att ta tjänstledigt för att prova ett nytt jobb efter 45 års ålder. Till det kommer att (M) vill att man ska kunna få studiestöd vid högre ålder än idag.

Det är ju gott och väl att det ska vara möjligt att med ekonomiskt stöd kunna studera vid högre ålder. Men viktigare än detta är att göra det möjligt att ständigt öka både formella kunskaper och kompetens löpande under hela arbetslivet. Därför behövs system där såväl arbetsgivare som arbetstagare ansvarar för kunskapsinhämtning. Till det kommer sådana förslag som Moderaterna antyder. Det behövs omfattande satsningar på olika typer av vuxenutbildning.

Men jag kommer att tjata om att det även behövs satsningar på att göra arbetslivet säkrare för att göra det möjligt för fler att orka arbeta längre. Moderaternas förslag är enkla att genomföra (och kostar kanske inte så mycket). Satsningar på ett friskare arbetsliv kräver mer av långsiktighet och tålamod för att se effekterna.

Det är inte så enkelt som en del politiker låter förstå att förlänga arbetslivet för folkflertalet. Vi har ett pensionssystem som alla i arbetslivet bidrar till. Då krävs det åtgärder som kommer alla till del för att bibehålla förtroendet för den allmänna pensionen.

Länkar: SvD, SVT, ekuriren, Arbetsliv, ekuriren

%d bloggare gillar detta: