Bloggarkiv

Kontroll och insyn i privata utförare


I fredags presenterade den särskilde utredaren Johan Höök sina förslag på förändringar i Kommunallagen. Utredaren har haft i uppdrag att se över kommunallagens regler om kontroll och insyn i privata utförare hos kommuner och landsting. Förslagen sammanfattas i en artikel på DN Debatt.

Johan konstaterar att allt mer av kommunal verksamhet utförs av privata utförare. Men det är fortfarande kommuner och landsting som har det övergripande ansvaret gentemot medborgarna. Det innebär att man inte kan undandra sig sitt ansvar för hur arbetet utförts. Kommuner och landsting måste därför se till att verksamheten håller den kvalitet som anges i lagar och föreskrifter.

Utredningen konstaterar att det varierar mycket mellan kommunerna och landstingen hur (och om) man genomför uppföljning av de olika utförarnas arbete. Johan Höök menar därför att kommunerna måste avsätta tillräckliga resurser för en meningsfull uppföljning. Johan Höök har ett par förslag för att förbättra kommunernas styrning och medborgarnas insyn i de privata utförarnas verksamhet:

  • Utredningen föreslår att fullmäktige ska anta ett program med övergripande mål och riktlinjer för verksamheter som lämnas över till privata utförare.
  • Utredningen föreslår att det i kommunallagen införs en uttrycklig skyldighet för kommuner och landsting att tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över till privata utförare.

Johan säger avslutningsvis att …

Sammanfattningsvis kan konstateras att i en situation när allt mer kommunal verksamhet bedrivs av privata utförare behövs tydligare och bättre regler om kommunal insyn och kontroll.

Det går inte annat än att hålla med om att kommunerna måste ha en bättre uppföljning av de tjänster som de lämnar ut på entreprenad. De förslag som Johan har känns rätt rimliga med den situation vi har idag. Utan krav på vinstbegränsning eller andra begränsande åtgärder måste förstås kommuner och landsting vara mer aktiva i att kontrollera att skattepengarna inte förslösas.

Länkar: dn.se, Ekot, SVT, Ekot, dagens arena, Tidningen Vision, Vårdfokus, ka.se

Om att skapa heltidstjänster


Så här formulerar Socialdemokraterna synen på heltid kontra deltid på hemsidan:

Många människor, i synnerhet kvinnor, jobbar mindre än vad de skulle vilja göra. Av alla sysselsatta arbetar var fjärde deltid – vissa för att de inte vill jobba mer men många för att de inte får. Den ofrivilliga deltidsarbetslösheten kostar samhället mycket stora resurser. Den som vill gå upp i arbetstid ska få möjlighet till det. Vi vill att alla ska ha rätt till heltid, att deltid ska vara en möjlighet.

Onekligen har det blivit som så att kvinnor är de som oftast arbetar deltid. Grunden till det finns förstås i att kvinnor traditionellt har tagit störst ansvar för barnen och arbetet i hemmen (och fortfarande gör det). Eftersom kommuner och landsting är de arbetsmarknader där kvinnor dominerar har det skapats många lösningar för att organisera arbetet genom deltider. I en tid när kvinnor vill arbeta allt mer heltid finns det hårda strukturer att ta sig över och förbi.

Ska kommuner och landsting kunna bli attraktivare arbetsgivare måste man kunna erbjuda unga kvinnor och män heltidstjänster även för dem som arbetar i ”produktionen”. Det kommer att kräva politisk uthållighet och fasthet för att långsiktigt kunna organisera om arbetet för att möjliggöra heltid som det normala.

Att, som SVT rapporterar, bara var åttonde kommun erbjuder alla anställda rätt (eller planerar införa det 2013) till heltidsjobb om de vill gå upp från en deltidstjänst är alldeles för dåligt. Röd-gröna kommuner är endast marginellt bättre på att erbjuda heltider än borgerligt styrda. Jag håller med Carin Jämtin när hon säger att …

Det är alldeles för dåligt och vi jobbar hårt nu för att fler av våra rödgrönt styrda  kommuner faktiskt också ska införa heltid.

Ansvaret för att nå ända fram ligger hårt hos arbetsgivarna!

Länkar: SVT, SVT, Arbetet, Tidningen Vision, E-K, etc Örebro

Andra som skrivit: Ola Möller, Martin Moberg

%d bloggare gillar detta: