Bloggarkiv

Om angrepp på demokratin


Birgitta Ohlsson

Chefsåklagare Torsten Angervåg har på regeringens uppdrag granskat samtliga domar om hot och våld mot politiker sedan år 2000. Han har funnit att brott mot politiskt förtroendevalda hanteras som vilka brott som helst. Perspektivet att hoten och det våld som riktats mot politiker som företrädare för den svenska demokratin har inte funnits i någon dom. Han skriver att …

… fokus på att gärningen inte enbart riktats mot den förtroendevalde som enskild person, utan även mot det demokratiska system som denne företräder.

Torsten menar att rättssystemet kan göra en del inom den lagstiftning vi har idag för att ta till vara den demokratiska dimensionen. Han föreslår, bland annat, att fall där förtroendevalda utsätts för brott ska hanteras av specialåklagare. Han föreslår också att polisen utarbetar en särskild checklista liknande den som används vid hat- och sexualbrott samt att en ny brottsrubricering införs.

Demokratiminister Birgitta Ohlsson (FP) är positiv till att införa en särskild lagparagraf om brott mot förtroendevalda. Hon säger att …

Argumenten blir allt tyngre för att gå vidare så att politiker får samma skydd som tjänstemän när de utsätts för brott i sin myndighetsutövning. Jag vill ha en straffskärpning.

Jag delar Birgittas uppfattning i denna fråga. Vår demokrati bygger på att många människor engagerar sig i de politiska partierna och tar på sig uppdrag i våra beslutande församlingar. De ska kunna fatta beslut trygga i förvissningen att man inte ska behöva utsättas för hot eller annan påtryckning inför eller efter att besluten fattas. Detta är särskilt viktigt eftersom de flesta politiker inte har sitt uppdrag på heltid. De utför det mesta av sin politiska tid på fritiden och har vanliga arbeten.

Länkar: dn.se, SvD, SVT, Ekot, SVT, Aftonbladet ledare, Folket ledare

%d bloggare gillar detta: