Bloggarkiv

Regeringen backar


Igår meddelade sjukvårdsminister Gabriel Wikström att …

Regeringen har tagit del av lagrådets kritik av beredningen av propositionen om ”Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården”. Regeringen avser därför att återkalla propositionen för att uppfylla beredningskraven och därefter återkomma till riksdagen för ett beslut i vår som ska börja gälla den första juli.

Det var bra att regeringen tog detta beslut. Jag önskar att LOV:en avskaffas. Det är en ideologiskt laddad fråga som förtjänar att diskuteras som sådan. Ska frågan falla i riskdagen ska den göra det av ideologiska skäl och inte på grund av formellt administrativa skäl.

Länkar: dn.se, SvD, di.se, SVT, dagens arena, Ekot, Aftonbladet ledare

Gör om – gör rätt!


Lagrådet kritiserar regeringens hantering av det fria vårdvalet. Regeringen vill ju att lagen om valfrihetssystem ska avvecklas. Det har jag verkligen inget emot! Men det är förstås viktigt att beredning av kommande lagförslag hanteras på ett korrekt sätt. Enligt, exempelvis, DN:s rapportering är lagrådet kritiskt till hur regeringen har hanterat frågan om att avveckla LOV. Tydligen menar lagrådet att …

… beredningen av lagförslaget inte är godtagbar och inte kan ligga till grund för lagstiftning. Både urvalet av remissinstanser och tiden för remissbehandlingen kritiseras. ”Denna korta handläggningstid ger intrycket att regeringen inte har tagit regeringsformens beredningskrav på det allvar som förutsätts i lagregeln”.

Regeringen har att ta lagrådets yttrande på stort allvar. Det synes därför bättre att regeringen, i denna situation, tar tillbaka sitt förslag och återkommer med ett bättre berett förslag till riksdagen. Måhända riksdagens majoritet inte kommer att ändra inställning till ett avskaffat LOV. Men det är ändå bättre att förlora av politiska skäl än på förment formella grunder.

Länkar: dn.se, SVT, SVT, SvD, SvD, di.se, di.se, Ekot, Läkartidningen

Länkar:

%d bloggare gillar detta: