Bloggarkiv

Säg nej till att kvinnor ska arbeta gratis


I ett debattinlägg konstaterar Sofia Gerstenfeld, VD för Visma Agda, att från och med den 12 november arbetar svenska kvinnor gratis året ut. Det handlar förstås om att kvinnor som ett genomsnitt har en lön som motsvarar 86 % av männens. Sofia skriver att …

Titta på kvinnan du möter dagligen och överallt – visst är det hennes kompetens och erfarenhet som ska avgöra vad hon får i lön, inte att hon råkar vara kvinna? Kvinnor är dessutom i genomsnitt mer välutbildade än män. Hur kommer det sig då att de tjänar mindre?

För några dagar sedan skrev Kommunals ordförande Annelie Nordström att …

Nedvärderingen av kvinnors arbete, oviljan att än idag göra kvinnor ekonomiskt oberoende från män, är ett samhällsproblem som borde göra varenda finans- och statsminister sömnlös.

Annelie vände sig i sitt inlägg emot industrins lönenormerande roll gör att kvinnodominerade branscher har liten möjlighet att kunna förbättra sitt relativa löneläge. De vill att parterna inom industrin ska ta större ansvar för att låta kvinnors löner kunna få öka snabbare för att kunna utjämna oskäliga löneskillnader snabbare.

Företrädare för parterna inom industrin svarade på Kommunals debattinlägg genom att bjuda in till samtal i denna fråga. De menar att det inte är särskilt meningsfullt att lägga allt ansvar enbart på industrin.

Det är klart att kvinnor inte ska ha lägre löner enbart av den anledningen att de är just kvinnor. Industrins lönenormering har ju inneburit att löneökningstakten har skruvats ned. Detta har ju inte enbart varit av ondo. Det har inneburit att fler idag har en löneutveckling som är högre än inflationen – lönen har blivit mer värd. Men det gör ju också att utrymmet för att höja löner för andra grupper har blivit mindre.

Industrins ”märke” anger ju ett genomsnittligt värde för hur mycket (litet?) lönerna kan få öka. Ska någon/några grupper få högre löneökningar måste andra stå tillbaka. LO har ju internt försökt hitta former för att kvinnodominerade branscher ska kunna ta en större andel av lönekakan. Det är ju inte alla gånger man lyckats. I den senaste avtalsrörelsen fann LO-förbunden en inte helt lyckad kompromiss.

Nu finns det en alldeles tydlig otålighet bland kvinnodominerade branscher. De oskäliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskar i en väldigt låg takt. Detta sätter ju verkligen hela dagens avtalssystem under hård press. Därför måste man finna en konstruktion som gör att osakliga löneskillnader kan motverkas snabbare än idag.

Länkar: bblat, dn.se, SvD, Ekot, SvD, SvD, Ekot, dn.se, dn.se, Arbetet, Arbetet, Expressen, di.se

Mammor lönediskrimineras


Tidningen Metro skrev för några dagar sedan om en studie från Göteborgs universitet. Studien visar kvinnor inom ett antal akademikeryrken som fått barn får lägre lön än män och har arbeten som inte motsvarar deras kompetens. Caroline Berggren, universitetslektor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet, säger till tidningen att …

Det finns ju en föreställning om att kvinnor med barn diskrimineras på arbetsmarknaden, jämfört med dem som inte har barn. Man har även sett tendenserna i intervjuer och mindre studier – men nu har vi bevisat de här uppfattningarna i större format. När man har ett så pass stort urval kan man inte skylla på något annat.

Studien visar vidare att pappor inte drabbas av motsvarande olägenhet i sin löneutveckling. Det verkar snarare vara som att föräldraskap är en merit för papporna.

Det är ju verkligen ett beklämmande resultat som forskarna har fått fram. Men det är ju knappast den första studien som visar på ett sådant resultat. Eftersom kvinnor i högre grad än männen/papporna tar ansvar för föräldraledighet och kortare frånvaro vid barnens sjukdom drabbas de av lägre lön och försämrade karriärmöjligheter.

Det känns som om det bästa vi kan göra för att förbättra kvinnors möjligheter till rättvisare löner och karriärutveckling är att lagstifta om fler ”pappamånader”.

Länkar: Metro, SvD, SVT, dn.se, di.se, Kollega, Metro, di.se

Kvinnor arbetar gratis – 2.0


För ungefär en vecka sedan kom en rapport från EU som visar att kvinnors löner (som ett genomsnitt) är lägre än mäns. Det motsvarar att kvinnor arbetar 59 dagar gratis.

Av rapporten framgick att endast två länder – Nederländerna och Frankrike – ansågs något föredömliga i sitt förebyggande arbete. De har, åtminstone, genomfört hela jämställdhetsdirektivet i sin nationella lagstiftning.

Som Arbetet rapporterar så kommer EU-kommissionen vidta åtgärder emot de länder som inte uppfyller EU:s bestämmelser.

Häromdagen presenterade fackföreningen Vision en rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män. De har jämfört några yrkesgruppers löner i kvinno- respektive mansdominerade branscher. Rapporten konstaterar att löneskillnaderna mellan kvinnodominerade och mansdominerade branscher fortsätter att vara stora.

Det visar sig att det är lönsammare att arbeta i en mansdominerad bransch. De som arbetar i kvinnodominerade branscher – såväl kvinnor som män – har en inkomst som är genomsnittligt lägre än de i mansdominerade.

Det är helt uppenbart att det förekommer löneskillnader som inte kan förklaras på annat sätt än att de har med kön att göra. I ett debattinlägg argumenterar fyra (S)-märkta debattörer för några åtgärder för att på sikt minska skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner.

Det behövs onekligen målinriktat arbete för att komma åt de osakliga löneskillnader som finns.

Länkar: Aftonbladet debatt, dn.se, Arbetet, di.se, dn.se, di.se, SVT, SvD, Ekot, SvD, SVT, dagens arena, dagens arena, ka.se, ArbetetArbetetArbetetArbetetArbetet, da.se

Männen leder lönerallyt


SVT konstaterar efter att ha bearbetat inkomststatistik från Statistiska Centralbyrån mellan 1991 och 2010 kunnat konstatera att kvinnors inkomster ökar. Dock kvarstår en ansenlig löneklyfta mellan kvinnor och män.

I genomsnitt har kvinnors löner närmat sig männens med 10.000 kronor under dessa 20 år. Men man konstaterar också att med den takten kommer det att ta ytterligare 100 år innan klyftan är tillsluten.

Charlotta Magnusson, forskare vid Institutet för Social Forskning på Stockholms universitet, är inte särskilt överraskad över SVT:s siffror. Hon säger …

Män är i större utsträckning chefer medan kvinnor jobbar i större utsträckning i offentlig sektor. Dessutom finns det också fortfarande en ojämn fördelning mellan män och kvinnor i hushållet där kvinnor tar mer ansvar för hem och familj.

Det är klart att det är djupt otillfredsställande att kvinnors och mäns arbete värderas så olika. Det finns dock knappast några enkla verktyg att ta till annat än ett gnetande med att arbeta med systematiska lönejämförelser för att komma åt osakliga löneskillnader. Detta arbete är ju dock mest tillämpligt inom ett företag/organisation. Det är ju betydligt svårare att komma åt systematiska skillnader mellan branscher. Det har till och från gjorts försök med system för att värdera och jämföra arbeten mellan olika branscher för att på så sätt komma åt frågan. Jag känner dock inte till något sådant försök som slutförts.

LO är väl, trots allt, den organisation som arbetat mest med att komma åt systematiska löneskillnader mellan branscher. Men det är inte enkelt att finna system/konstruktioner som slår rätt. En anledning till att IF Metall inte gick med i LO-samordningen inför förra årets avtalsrörelse var att, med den konstruktion som man valde, lågavlönade kvinnor inom IF Metalls branscher skulle avstå löneutrymme till andra. Allt tyder väl ändå på att LO-förbunden vill komma överens inför den avtalsrörelse som går igång under senhösten. Hur samordningen kommer att se ut har jag dock ingen aning om i dagsläget.

Arbetet för att komma åt osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män måste dock fortsätta.

Länkar: SVT, SVT Pejl, dn.se, SVT

Andra som skrivit: Shadé Jalali

%d bloggare gillar detta: