Bloggarkiv

En fråga om förlorat förtroende


Sur?

Regeringen kommer inte att ge Maud Olofsson fortsatt förtroende att representera staten i LKAB:s styrelse. Näringsminister säger i anledning av regeringens beslut att …

Det handlar om att vi har en princip om att de statliga företagen ska agera föredömligt. Då är det viktigt att styrelserna har ett förtroende. Och i det här fallet så har Maud Olofsson genom sitt agerande att inte komma till konstitutionsutskottet skadat det förtroendet.

Maud Olofsson ansåg ju att hon inte hade anledning att låta sig utfrågas av Konstitutionsutskottet i anledning av Nuon-affären. När det som ibland kallas för statens sämsta affär någonsin genomfördes var Maud ansvarigt statsråd. Mauds vägran att träffa KU har inte underlättat att reda ut hur Nuon-affären hanterades av regeringen. Det är uppenbart att det också var hennes avsikt.

Det finns därför ingen som helst anledning för staten att anlita Mauds tjänster i några som helst statliga sammanhang.

Länkar: SvD, Ekot, Ekot, SvD, di.se, di.se, Ekot, dagens arena, dn.se

Svartmålning av svensk ekonomi?


Jonas

Ledamoten (M) Jonas Jacobsson Gjörtler har tagit sig före att KU-anmäla finansministerns uttalande om svensk ekonomi som en ”tom lada”. Han anser att Magdalena på ett osakligt sätt brutit mot grundlagens krav på opartiskhet och saklighet.

Jaa … vad ska man säga? Jag är böjd att hålla med Thomas Eneroth när han säger att …

Den här typen av anmälningar riskerar att undergräva förtroendet för konstitutionsutskottet. Vill man ha en debatt om politiska sakfrågor är det bättre att ta den i kammaren istället för att skicka dem till KU.

Det här är andra gången på kort tid som en moderat ledamot av Sveriges riksdag valt att anmäla regeringen till konstitutionsutskottet. I brist på egna argument verkar det som om moderaterna hellre låter KU bli till en arena politiskt stolleri.

Länkar: dn.se, SvD, SvD, SVT, Ekot, di.se

Fler som skrivit: Johannes Carlsson

En fråga av stor utrikespolitisk dignitet


Annicka Engblom, moderat ledamot av Riksdagen, har behagat anmäla Stefan Löfven till Konstitutionsutskottet. Hon menar att Stefans besked i den nyligen avlämnade regeringsförklaringen om att Sverige avser att erkänna staten Palestina är av sådan dignitet att det borde  ha lyfts i utrikesnämnden. Annicka säger att …

När jag i fredags satt i kammaren och lyssnade reagerade jag skarpt på den starka formuleringen om erkännandet. Det är en fråga av så stor utrikespolitisk dignitet att den ska gå genom utrikesnämnden, det står i grundlagen. Jag tycker det finns anledning att pröva om Stefan Löfven har följt grundlagen och därför lämnar jag in en KU-anmälan.

En regeringsförklaring är en presentation av den sittande regeringens ambitioner för politiken under det kommande riksdagsåret. Det är ingen garanti att det som framförs i förklaringen når Riksdagen. Regeringen har ju att göra ett antal övervägningar om huruvida olika frågor kan vinna parlamentets majoritet. Förutsättningar kan förändras som gör att det man önskar genomföra inte längre blir möjligt eller önskvärt.

Mig synes det som om Annicka Engblom har överreagerat och som en Lucky Luke dragit sin pistol snabbare än sin egen skugga. I motsats till den gode Lucky har hennes salva missa sitt mål högst avsevärt. Låt oss hoppas att detta inte blir den standard för hur Moderaterna avser att bedriva sin oppositionspolitik.

Konstitutionsutskottet har en viktig funktion i att granska hur den sittande regeringen och enskilda ministrar genomför sitt uppdrag. Om än gränsen kan vara svår att sätta så är inte KU primärt den politiska oppositionens verktyg för att uttrycka diverse sura kommentarer.

Länkar: dn.se, dn.se, SVT, Ekot, SvD, di.se, Arbetet

Striden om riksdagsordningen – rond 2


Jag vägrar!

Riksdagens talman Per Westerberg (M) vägrade att ställa proposition om finansutskottets initiativ att ej låta Riksdagen höja brytpunkten för när statlig skatt ska betalas. Han följde den rekommendation som fanns i riksdagskansliets rättsutredning av frågan. Talmannen meddelade kammaren att …

Frågeställningen är komplex. Mot bakgrund av lagtextens lydelse, det grundläggande syftet bakom införandet av rambeslutsmodellen och sexton års praxis har jag, i enlighet med rättsutredningen, kommit fram till att övervägande skäl talar för att det av finansutskottet framlagda yrkandet strider mot bestämmelserna i femte kapitlet, tolfte paragrafen i riksdagsordningen. Jag är då enligt andra kapitlet, nionde paragrafen, i riksdagsordningen skyldig att vägra att ställa proposition på yrkandet.

Riksdagens majoritet svarade med att yrka på att frågan ska skickas till Konstitutionsutskottet (KU) för utredning. KU:s ordförande Peter Eriksson räknar med att omröstning kan ske om drygt en vecka igen. Det troliga, även om osvuret vore bäst, är väl att KU finner att frågan mycket väl kan behandlas av kammaren. Då skulle det innebära att regeringspartierna förlorar i frågan ändå.

Huruvida Per Westerberg agerade som regeringens handgångne man eller om han faktiskt var den i rollen opartiske talmannen är i grunden en ganska ointressant diskussion. Det viktiga är att frågan på något sätt kommer att avgöras. På vilket sätt vet vi nästa vecka.

Länkar: dn.se, dn.se, di.se, dn.se, SvD, Ekot, di.se, SvD, di.se, dagens arena, dn.se, Ekot, di.se, Ekot, SVT, dn.se, di.se, SvD, dagens arena, Ekot, SvD, SVT, SvD, di.se, Ekot

Fler som skrivit: Badlands Hyena, Martin Moberg, Johan Westerholm, Alliansfritt Sverige

En regering som uppfattas som arrogant och maktfullkomlig


Johannes Forssberg skriver i en krönika om hur den borgerliga regeringen gått från kritiker av ”Göran Personsk” utnämningspolitik till att inte längre leva som de lärt.

Innan regeringstillträdet efter valsegern 2006 talade de borgerliga partierna högstämt om hur de enbart skulle tillsätta befattningshavare formella meriter och inte som ett tack för gott(?) politiskt arbete. Utnämningsprocessen skulle ske öppet och ej i slutna rum. Johannes skriver att …

De utlovade, öppna ansökningsprocesserna blev sekretesstämplade och idén att låta riksdagen granska tilltänkta myndighetschefer övergav alliansen när de själva fick utnämningsmakten.

På så sätt har man kunnat behålla utnämningarna som ett trumfkort i maktspelet.

Johannes berättar vidare om hur JO i konstitutionsutskottet kritiserat regeringens ”grova åsidosättanden” av tryckfrihetsförordningen. Det verkar som om regeringens kommunikationsarbete haft andra prioriteringar än att värna efterlevnaden av offentlighetsprincipen. Johannes har säkert rätt i att …

Regeringen behöver kanske inte oroa sig för att fällas av riksdagen. Däremot är risken stor att väljarna fäller en regering som uppfattas som arrogant och maktfullkomlig.

Länkar: Fokus, Expressen

Jomshof anmäler Ullenhag


Granska integrationsministern!

SD:s rättspolitiske talesman Richard Jomshof verkar ha drabbats av helig ilska över ett uttalande från integrationsminister Erik Ullenhag. Ministern har i ett uttalande menat att det är oacceptabelt om ID-kontroller görs på människor enbart på grundval av deras utseende.

Richard har anmält detta statsrådets uttalande till Konstitutionsutskottet. Den … ähh … ärade ledamoten (SD) av Sveriges Riksdag menar att …

Det är mycket allvarligt att integrationsministern uttalar sig på ett sätt som syftar till att styra Polisens verksamhet när det gäller de inre gränskontrollerna. Härvidlag blir det viktigt att granska huruvida integrationsminister Erik Ullenhag gjort sig skyldig till ministerstyre.

Mig synes det som att Richard Jomshof anser den av Erik Ullenhag kritiserade polisiära arbetsmetoden vara synnerligen eftersträvansvärd.

Jag kan meddela att jag i denna fråga håller med Erik Ullenhag. Det är verkligen illavarslande om det behövs så litet som utseendet för att av polisen anses vara misstänkt för falskspel.

Länkar: SVT, dn.se

Om regeringens beröringsångest med Vattenfalls köp av Nuon


Finns ej skäl att säga nej till affären!

Det är tydligt att den borgerliga regeringen har det jobbigt med den pågående rapporteringen kring Vattenfalls köp av Nuon. Svenska Dagbladet har visat att regeringens tyngsta företrädare varit informerade om riskerna med köpet av Nuon.

Enligt finansministern har inte regeringen fattat beslut i frågan. Men eftersom de fyra dåvarande partiledarna, enligt uppgifter, tydligen godkände affären är det viktigt att utreda det ansvar de har för att affären genomfördes.

Nu verkar det som om de allra helst överför allt ansvar på den förutvarande näringsministern och gör allt de kan för att undvika att kletas fast vid affären. Det är klart att den politiska oppositionen utnyttjar situationen i brist på klargörande svar från den borgerliga regeringen. Det är trots allt en del i det politiska spelet. Problemet med diskussionen är ju också att affären enbart blir till en pajkastning mellan regeringspartierna och den rödgröna oppositionen. Det är som det sades i DN:s ledare igår (lördag) att …

Kärnan i affären Nuon ligger varken i köpeskillingen på 97 miljarder kronor eller i den senare nedskrivningen av värdet med 15 miljarder kronor. Det allvarliga är att staten ännu en gång visat sin inkompetens som ägare. I stället för att ställa upp och hålla sig till tydliga principer agerar regeringen nyckfullt och inkonsekvent.

Jag vet inte hur denna affär kommer att sluta. Miljöpartiet har anmält Maud Olofsson till riksdagens konstitutionsutskott. Det kommer ju att innebära en möjlighet från oppositionen att i någon mån åter få ”tvåla till” den borgerliga regeringen. Särskilt som granskningen kommer att ske under valåret 2014. Men viktigare för, åtminstone, socialdemokraterna vore att diskutera statligt ägande av företag och hur den politiska styrningen av dessa företag skall ske. Vad är syftet och vad vill vi uppnå med ett statligt ägande?

Eftersom jag inte vill se en regering med socialdemokrater hamna i samma beröringsångest som den borgerliga gäller det att ha en ordning som vi kan stå upp för och efterleva.

Länkar: SvD, SvD, dn.se, SVT, TV4, SvD, SvD, SvD, di.se

Andra som skrivit: Johan Westerholm, Martin Moberg, Den sjätte mannenDen sjätte mannen

Apanage är skattemedel som ska redovisas


Jag tycker nog det mesta är redovisat.

H.K.H Knugen anser att hovstaten redan redovisar tillräckligt mycket av hur den del av apanaget som används till kungahusets egna utgifter (bland annat för representation). Karl säger till SVT att …

Inte så att det ska stå hur många korvar jag har köpt i förrgår och så vidare.

Nu handlar det förstås inte om det. Det är som Peter Eriksson (MP), ordförande i Konstitutionsutskottet, säger som menar att det handlar om andra detaljer.

Det är definitivt inte fråga om några detaljer om vad de äter till lunch eller så som den här specificeringen och redovisningen handlar om. Utan det är på en betydligt mer övergripande nivåer. Det är helt enkelt fråga om att det är skattemedel som används och när man gör det bör man också har en hygglig redovisning av vad pengarna går till.

Det är bra att den röd-gröna oppositionen driver på i denna fråga. Det är inte alls orimligt att kungahuset redovisar hur de pengar används som kommer från staten. Det betyder inte att uppgifterna måste vara en allmän handling som vem som helst kan ta del utav. Men det går säkert att hitta en lösning som tillfredsställer både kungahuset som riksdagen.

För övrigt anser jag kungen mycket väl kan avgå i förtid. Men då handlar det om att monarkin har avvecklats i demokratisk ordning. Men det är dock mycket uppenbart att det återstår en hel del opinionsarbete för att få en majoritet bland befolkningen för det.

Länkar: Ekot, Aftonbladet, dn.se, di.se, Aftonbladet, Aftonbladet, dn.se, dn.se, di.se, SVT

Annie Lööf kan ligga risigt till


Ordföranden i den parlamentariska Yttrandefrihetskommittén, Nils Funcke, skriver idag i tidningen Journalisten i anledning av de senaste turerna kring Näringsdepartementet.

Tidningen Aftonbladet begärde för en tid sedan ut kopior av kvitton för den interna representationen inom Näringsdepartementet. Enligt vad tidningen skriver rapporterade de opolitiska tjänstemännen till den politiska pressavdelningen om detta innan de effektuerade tidningens begäran. Detta gav den politiska ledningen tid att något försöka desarmera en politisk kris genom att på eget initiativ informera andra (pålitliga?) journalister. I anledning av dessa uppgifter har näringsministern blivit anmäld till Konstitutionsutskottet (KU).

Om denna ordning visar sig vara den sanna har vi hamnat i ett läge där man låter partipolitiska hänsyn gå före medborgarnas rätt att få bli korrekt informerade om vad som sker inom den politiska sfären. De opolitiska tjänstemännen blir därutöver i första hand ett verktyg för de partipolitiska hänsynen. Nils skriver bland annat att …

Om ”praxis” innebär att den politiska ledningen ges tid att agera rörmockare (sic) och idka skademinimering har gränsen definitivt passerats inte bara för vad som är lämpligt utan också vad grundlagen kräver. Stämmer uppgifterna att de nitiska och energiska politiska tjänstemännen gavs tid att ”läcka” uppgifterna i en förskönad version till andra medier bör KU och JO inte lägga fingrarna emellan. Sedan spelar det ingen roll att det i efterhand framstår mer som en björntjänst och en skademaximering som ytterst drabbar näringsministern.

Mikael Feldman skriver på dagens arena ett inlägg som gränsar till det ovan. Han skriver om att …

Det är mycket som ska kommuniceras nu från departement och myndigheter. Många ”bilder” som ska sättas och ”uppfattningar” som ska formas. Kalla det post-politik eller Schlingmannsamhälle, men en stor del av den senaste veckans kvittojournalistik bottnar här.

Politiken handlar allt mindre om hur det går, allt mer om hur det ”uppfattas”.

I detta ”Schlingmannsamhälle” görs alla anställda inom departement och myndigheter till valarbetare för de borgerliga regeringspartierna. Därför är det bra att en anmälan har gjorts till KU. Oavsett vad beslutet blir där kommer den borgerliga bara att rycka på axlarna och konstatera att regeringen inter har gjort något anmärkningsvärt. Därför hoppas jag att journalisterna kan ta till sig Nils Funckes uppmaning att …

Det är dags att dra ned på det jag vill kalla bakelit-journalistiken. Istället för att ständigt förlita sig på den i många sammanhang förnämliga telefonen och e-posten bör huvudregeln vara att besöka myndigheten som sitter på eftertraktade uppgifter. Inte i första hand av konkurrensskäl utan för att stärka offentlighetsprincipen. Av samma skäl bör journalister heller inte tala om vem man är och givetvis heller inte vad man ska ha uppgifterna till även när det gäller mer banala uppgifter. Sådana frågor får endast ställas och ska endast besvaras om det är nödvändigt för att ta ställning till utlämnande av uppgifter för vilka det råder sekretess.

Länkar: Journalisten, SvD, dagens arena, DN Debatt, DN Debatt

Andra som skrivit: Martin Moberg, Ulf Bjereld, Alliansfritt Sverige, Peter Johansson, Peter Andersson

Industribloggare: Leine Johansson

Sorgligt förfall av den svenska modellen


Den 16 augusti presenterades Försäkringskassans delrapport om rutiner för att hantera rätten till sjukpenning. Statsrådet Ulf Kristersson och Försäkringskassans utredare Jan Larsson stod som undertecknare av en debattartikel i SvD. Jag reagerade på det faktum att den ansvarige ministern tillsammans med en tjänsteman från myndigheten stod som undertecknare av ett sådant politiskt ställningstagande som artikeln innebar. Det visar sig att jag inte var den ende som höjde på ögonbrynen. Tomas Eneroth (S), vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott, meddelar att debattartikeln kan bli en fråga för Konstitutionsutskottet, KU. Tomas säger till LO-tidningen:

Det är en sak att Försäkringskassan fullföljer ett uppdrag som myndigheten fick före lagändringen. Men att statsrådet ställer sig bakom det och skriver en debattartikel tillsammans med tjänstemannan vid Försäkringskassan är anmärkningsvärt.

Tomas menar också att det att en minister bildar opinion tillsammans med en enskild tjänsteman vid Försäkringskassan skadar tilltron till myndighetens självständighet. Landshövding Jan Rydh delar denna uppfattning och säger:

Det är ett sorgligt förfall av den svenska modellen, som förutsätter självständiga myndigheter.

Industribloggare: Leine Johansson

%d bloggare gillar detta: