Bloggarkiv

En fråga om förlorat förtroende


Sur?

Regeringen kommer inte att ge Maud Olofsson fortsatt förtroende att representera staten i LKAB:s styrelse. Näringsminister säger i anledning av regeringens beslut att …

Det handlar om att vi har en princip om att de statliga företagen ska agera föredömligt. Då är det viktigt att styrelserna har ett förtroende. Och i det här fallet så har Maud Olofsson genom sitt agerande att inte komma till konstitutionsutskottet skadat det förtroendet.

Maud Olofsson ansåg ju att hon inte hade anledning att låta sig utfrågas av Konstitutionsutskottet i anledning av Nuon-affären. När det som ibland kallas för statens sämsta affär någonsin genomfördes var Maud ansvarigt statsråd. Mauds vägran att träffa KU har inte underlättat att reda ut hur Nuon-affären hanterades av regeringen. Det är uppenbart att det också var hennes avsikt.

Det finns därför ingen som helst anledning för staten att anlita Mauds tjänster i några som helst statliga sammanhang.

Länkar: SvD, Ekot, Ekot, SvD, di.se, di.se, Ekot, dagens arena, dn.se

Det finns andra sätt att knäppa regeringen på näsan


Svenska Dagbladet har talat med statsvetaren Jonas Hinnfors kring den flod av anmälningar till Konstitutionsutskottet (KU) som enskilda borgerliga ledamöter i Riksdagen har lämnat. En del av dessa anmälningar har ju litet av ett löjets skimmer över sig. Jonas säger till tidningen att …

Det finns anledning att se över vad konstitutionsutskottet ska och inte ska användas till. Vid en hastig bedömning av ärendena är det uppenbart att de här ärendena, flertalet, är av karaktären att någon tycker att regeringen för fel politik.

Politiker kan hitta andra kanaler för att knäppa regeringen på näsan i ekonomiskt centrala frågor, och då kan man till exempel göra en KU-anmälan. Frågan är om det fungerar som det var tänkt. Utslagen är relativt förutsägbara efter partilinje.

Han frågar sig om det är så här som de politiska partierna vill ha det. KU:s roll ska väl vara att granska om enskilda ministrar har begått allvarligare fel i sin tjänsteutövning och mindre om att knäppa någon på näsan. Det är måhända en svår distinktion att göra ibland. Men det borde vara upp till partiernas ledningar att fundera över vilka frågor som KU ska behandla. Risken är ju annars att man helt devalverar utskottets i grunden viktiga uppgift.

Svartmålning av svensk ekonomi?


Jonas

Ledamoten (M) Jonas Jacobsson Gjörtler har tagit sig före att KU-anmäla finansministerns uttalande om svensk ekonomi som en ”tom lada”. Han anser att Magdalena på ett osakligt sätt brutit mot grundlagens krav på opartiskhet och saklighet.

Jaa … vad ska man säga? Jag är böjd att hålla med Thomas Eneroth när han säger att …

Den här typen av anmälningar riskerar att undergräva förtroendet för konstitutionsutskottet. Vill man ha en debatt om politiska sakfrågor är det bättre att ta den i kammaren istället för att skicka dem till KU.

Det här är andra gången på kort tid som en moderat ledamot av Sveriges riksdag valt att anmäla regeringen till konstitutionsutskottet. I brist på egna argument verkar det som om moderaterna hellre låter KU bli till en arena politiskt stolleri.

Länkar: dn.se, SvD, SvD, SVT, Ekot, di.se

Fler som skrivit: Johannes Carlsson

En fråga av stor utrikespolitisk dignitet


Annicka Engblom, moderat ledamot av Riksdagen, har behagat anmäla Stefan Löfven till Konstitutionsutskottet. Hon menar att Stefans besked i den nyligen avlämnade regeringsförklaringen om att Sverige avser att erkänna staten Palestina är av sådan dignitet att det borde  ha lyfts i utrikesnämnden. Annicka säger att …

När jag i fredags satt i kammaren och lyssnade reagerade jag skarpt på den starka formuleringen om erkännandet. Det är en fråga av så stor utrikespolitisk dignitet att den ska gå genom utrikesnämnden, det står i grundlagen. Jag tycker det finns anledning att pröva om Stefan Löfven har följt grundlagen och därför lämnar jag in en KU-anmälan.

En regeringsförklaring är en presentation av den sittande regeringens ambitioner för politiken under det kommande riksdagsåret. Det är ingen garanti att det som framförs i förklaringen når Riksdagen. Regeringen har ju att göra ett antal övervägningar om huruvida olika frågor kan vinna parlamentets majoritet. Förutsättningar kan förändras som gör att det man önskar genomföra inte längre blir möjligt eller önskvärt.

Mig synes det som om Annicka Engblom har överreagerat och som en Lucky Luke dragit sin pistol snabbare än sin egen skugga. I motsats till den gode Lucky har hennes salva missa sitt mål högst avsevärt. Låt oss hoppas att detta inte blir den standard för hur Moderaterna avser att bedriva sin oppositionspolitik.

Konstitutionsutskottet har en viktig funktion i att granska hur den sittande regeringen och enskilda ministrar genomför sitt uppdrag. Om än gränsen kan vara svår att sätta så är inte KU primärt den politiska oppositionens verktyg för att uttrycka diverse sura kommentarer.

Länkar: dn.se, dn.se, SVT, Ekot, SvD, di.se, Arbetet

Inga bidrag till partier som får anonyma gåvor


Ledamöterna av Sveriges Riksdag Peter Eriksson (MP), Björn von Sydow (S) och Mia Sydow Mölleby (V) meddelar på debattplats att deras partier lämnat en motion till riksdagen. Motionen är ett svar på det, som de säger, otillräckliga regeringsförslag om partifinansiering. De skriver att de …

… lägger en gemensam motion som i stället för ett direkt förbud mot att ge eller ta emot anonyma bidrag till partierna tar sikte på att partier som ansöker om det statliga partistödet inte får ta emot anonyma bidrag. Det parti som vill ha statligt partistöd måste offentligt visa hur man finansierar verksamheten i övrigt. Till detta kopplar vi ett krav för partiets företrädare att intyga att de inte tagit emot anonyma bidrag.

Reaktionerna från de borgerliga partierna verkar vara försiktigt positiva till det röd-gröna förslaget. Det vore ju verkligen bra om man kunde finna en för alla acceptabel lösning på denna surdeg.

Länkar: DN Debatt, dagens arena, dn.se, politism, dagens arena, Ekot, di.se, SvD, Aftonbladet ledare

Andra som skrivit: Alliansfritt Sverige, Ola Möller, Martin Moberg, Peter Johansson

Det är riksdagen som stiftar lagar


Sveriges Riksdag

Det rapporteras att en privatperson, med ekonomiskt stöd från Skattebetalarnas förening, har begärt förhandsbesked om den statliga inkomstskatten av skatterättsnämnden. Bakgrunden till detta är ju det faktum att en majoritet av ledamöterna i Riksdagen röstade emot sänkt brytpunkt för när statlig skatt ska betalas. Joacim Olsson, vd på Skattebetalarnas förening, säger …

Vi vill att en juridisk prövning ska ge svar på vilket av riksdagens beslut som egentligen ska vara vägledande. Mycket tyder på att oppositionens agerande inte var i linje med hur riksdagsordningen ska tolkas.

Det är väl högst tveksamt om skatterättsnämnden ens prövar frågan. Det är ju som Fredrik Olovsson (S) säger, det …

… är riksdagen som stiftar lagar om skatter.

Länkar: dn.se, SvD, di.se

Inget förbud emot anonyma partibidrag


Anonymitet – I like!

Regeringen, genom justitieminister Beatrice Ask (M), har överlämnat en remiss till lagrådet gällande lagstiftning av partibidrag. Enligt förslaget ska det inte vara förbjudet för ett parti att ta emot anonyma bidrag. Den borgerliga regeringen vill att denna fråga ska överlämnas till en parlamentarisk utredning.

Det verkar som om Moderaterna åter har lyckats förhindra en lagreglering av denna fråga. Om riksdagens partier skulle rösta efter deras officiella hållning i denna fråga skulle Moderaterna och Sverigedemokraterna hamna i minoritet. Björn von Sydow, gruppledare för Socialdemokraterna i konstitutionsutskottet (KU), säger …

Vi förbereder en motion som tar sikte på att det ska vara förbjudet för partierna att ta emot anonyma bidrag.

Det ska bli intressant att se vilken ställning Moderaternas regeringskompisar kommer att ta till Socialdemokraternas motion.

Länkar: dn.se, di.se

Apanage är skattemedel som ska redovisas


Jag tycker nog det mesta är redovisat.

H.K.H Knugen anser att hovstaten redan redovisar tillräckligt mycket av hur den del av apanaget som används till kungahusets egna utgifter (bland annat för representation). Karl säger till SVT att …

Inte så att det ska stå hur många korvar jag har köpt i förrgår och så vidare.

Nu handlar det förstås inte om det. Det är som Peter Eriksson (MP), ordförande i Konstitutionsutskottet, säger som menar att det handlar om andra detaljer.

Det är definitivt inte fråga om några detaljer om vad de äter till lunch eller så som den här specificeringen och redovisningen handlar om. Utan det är på en betydligt mer övergripande nivåer. Det är helt enkelt fråga om att det är skattemedel som används och när man gör det bör man också har en hygglig redovisning av vad pengarna går till.

Det är bra att den röd-gröna oppositionen driver på i denna fråga. Det är inte alls orimligt att kungahuset redovisar hur de pengar används som kommer från staten. Det betyder inte att uppgifterna måste vara en allmän handling som vem som helst kan ta del utav. Men det går säkert att hitta en lösning som tillfredsställer både kungahuset som riksdagen.

För övrigt anser jag kungen mycket väl kan avgå i förtid. Men då handlar det om att monarkin har avvecklats i demokratisk ordning. Men det är dock mycket uppenbart att det återstår en hel del opinionsarbete för att få en majoritet bland befolkningen för det.

Länkar: Ekot, Aftonbladet, dn.se, di.se, Aftonbladet, Aftonbladet, dn.se, dn.se, di.se, SVT

%d bloggare gillar detta: