Bloggarkiv

LOV = underfinansierat valfrihetssystem


SVT har tagit del av en studie om hur Lagen om valfrihetssystem (LOV) har fungerat i tre mellanstora svenska städer. Annette Thörnquist, Stockholms universitet, beskriver i studien att …

Resultaten visar bland annat att kundvalsmodellen, liksom systemet för ersättning till utförarna, medför strukturellt inbyggda risker för osäkra anställningar, låg bemanning och arbetsmiljöproblem. Från kommunernas sida betonas dock att anställnings- och arbetsförhållanden principiellt sett är en fråga mellan arbetsmarknadens parter.

Studien visar också att många små aktörer på denna kvasimarknad saknar kollektivavtal och i vissa fall konkurrerar med låga löner och usla arbetsvillkor. Bland annat används deltagare i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprogram som billig arbetskraft. I många fall drabbas arbetare med utländsk bakgrund, eftersom utförarna ofta använder språk, kultur och etnicitet som konkurrensfördel.

Tidningen Kommunalarbetaren har beskrivit vad LOV har fått för effekter. Större företag som valt att teckna kollektivavtal har lämnat de kommuner där den ersättning man får inte täcker de kostnader man har. Den kommunala hemtjänsten går med stora underskott eftersom den ersättning de får heller inte täcker kostnaderna.

Det är de anställda som får betala priset för att kommunerna vill sänka kostnaderna för sin hemtjänstverksamhet. De tvingas att arbeta till allt mer osäkra villkor och deltider. I de fall arbetsgivaren inte har kollektivavtal riskerar de att stå utan tjänstepension och övriga förmåner som avtalet innebär.

Genom aktiva politiska val driver man på för sämre anställnings- och arbetsvillkor bland de människor som ska vårda de människor som behöver mest stöd. Man kan inte hävda att det endast är den enskilde arbetsgivarens ansvar att se till arbetsvillkoren. Kommunerna väljer själva hur de vill prissätta de tjänster man upphandlar. Det borde inte vara särskilt svårt för kommunerna att räkna ut hur en rimlig ersättning borde sättas.

Länkar: SVT, SVT, ka.se, dagens arena

%d bloggare gillar detta: