Bloggarkiv

Om huru friskolor konkurrerar med generös betygssättning


Skolor kan konkurrera med andra medel än en bra utbildning, exempelvis genom generös betygsättning.

Dagens Nyheter har granskat hur svenska skolor sätter betyg på eleverna jämfört med deras resultat i nationella prov. Det framkommer tydligt att friskolor, som ett genomsnitt, är betydligt generösare med sin betygssättning än de kommunala skolorna. Artikelns resultat sammanfattas tydligt i ingressen …

Många friskolegymnasier ger sina elever högre kursbetyg än de fått i resultat på nationella prov. I mattekurserna på de teoretiska linjerna är det inte ovanligt att varannan elev höjs jämfört med kursprovet. På de kommunala skolorna är det färre elever som får överbetyg.

Det har tidigare rapporterats om att det finns en tendens om att friskolor konkurrerar om elever genom att kunna presentera goda betygsresultat. Med tanke på att varje elev har med sig en summa pengar kan tillräckligt många elever innebära skillnaden mellan att skolföretaget gör vinst eller förlust. Det är ju som Kjell Rautio säger i ett inlägg …

I dag är det exempelvis bara Sverige och Chile som tillåter en oreglerad privat vinstdrift i skolsektorn. Varför betraktas det då som en sensationell nyhet när DN i dag berättar om att vårt skolpengssystem leder till så kallad betygsinflation? Att friskolor, men även kommunala skolor, konkurrerar med överbetyg borde knappast komma som en överraskning. Allt annat hade ju varit ologiskt.

Alla vill vi att den svenska skolan ska visa goda resultat innebärande att eleverna lämnar den med tillräckliga kunskaper för att lyckas med sina livsmål. Men det ska ske genom att eleverna får de kunskaper de behöver och betygssätts på ett kvalitetssäkert vis. Det får inte ske att elever betygssätts på ett sådant sätt som inte motsvarar deras faktiska kunskaper. Det vore att göra eleverna och deras familjer orätt. Någonstans på vägen kommer ju verkligheten ikapp dem.

Eftersom vi nu lever med det friskolesystem vi har idag måste politiken finna system för att kvalitetssäkra sättet att ge betyg till eleverna. Sätter man inte stopp finns ju en risk att betygsinflationen eskalerar utom kontroll.

Länkar: dn.se, SvD, dagens arena, dagens arena, dn.se, Lärarnas Nyheter, dn.se, dagens arena, dagens arena

Andra som skrivit: Ola Möller, Kaj Raving

Annonser
%d bloggare gillar detta: