Bloggarkiv

Sambanden mellan olika generationers inkomster och utbildning är starka


Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) har presenterat en intressant rapport. Den visar på starka samband över flera generationer för ekonomisk och utbildningsnivå. Anna Sjögren, en av rapportförfattarna, säger …

Vi blev förvånade av att sambanden var så starka mellan far- och morföräldrar och deras barnbarn. Det tyder på att det tar längre tid att utjämna olikheter än vad vi trott tidigare.

Den politiska konsekvensen av dessa resultat visar att det gäller att ha ett långsiktigt perspektiv om man vill göra en förändring i människors levnadsnivå. Det är ju en rejäl utmaning för de politiker och partier med ambitioner att verka för ett jämlikare samhälle. Det allt mer medialiserade samhälle som Sverige och västvärlden har blivit premierar inte ett långsiktigt perspektiv. Modern politik handlar mer om taktiska och kortsiktigare överväganden. Arbetarrörelsen lyckades under en lång tid av år inneha ett sådant förtroende bland väljarna av att vilja en omvandling av Sverige. Utmaningen är att återvinna det förtroendet.

Länkar: Arbetet, dn.se, ka.se, Aftonbladet

Industribloggare: Kaj Raving, Leine Johansson, Kaj Raving

En tredjedel av LO:s kvinnor kan inte kan gå på toaletten utan lov


LO har idag presenterat en ny undersökning i sin serie av rapporter ”Röster om facket och jobbet del 5: Friheter och förmåner i arbetet samt upplevd klasstillhörighet.” Rapporten visar att det finns stora skillnader mellan arbetare och tjänstemän i sådant som frihet i arbetet, kompetensutveckling, förmåner etc. 34 % av arbetarkvinnorna kan inte ta en kort paus utan att be om lov eller kalla på ersättare. Bland manliga arbetare är motsvarande andel 12 % och bland manliga tjänstemän endast 5 %. Det finns sådana skillnader på i stort samtliga de områden man undersökt. Arbetare får minst del av det positiva i arbetet och kvinnliga minst av alla.

Det är något anmärkningsvärt (och intressant) att det fortfarande anses viktigt att tillse att arbetarnas yrken är mer hårt styrda och kontrollerade än andras arbetsuppgifter. Detta visar väl att det på många håll fortfarande är långt kvar till det moderna fria arbetsliv som en del hävdar redan är här.

Länkar: Ekot, Arbetet, Arbetet, SVT, SvD, dn.se, dagens arena, SVT, SvD

Andra som skrivit: Daniel Gullstrand

Industribloggare: Leine Johansson

Om de ökande klassklyftorna


LO-tidningen skriver i en artikel om en rapport från industriländernas ekonomiska samarbetsorgan (OECD). Man har kartlagt inkomstskillnadernas utveckling från 1980-talet och framåt. Rapporten visar en tydlig internationell trend mot ökade klyftor. För att mäta inkomstskillnaderna har rapportförfattarna använt den så kallade ginikoefficienten. Den används som ett ofta brukat på inkomstspridning. Tidningen konstaterar att …

I 17 av 22 undersökta OECD-länder har de ekonomiska skillnaderna ökat, men i inget annat land är ökningen lika stor som i Sverige.

Denna utveckling har inneburit att Sverige inte längre är det ekonomiskt mest jämlika. Rapporten menar att denna utveckling skett tydligast från 1990-talskrisen och fram till ca 2000. Från 2005 och framåt har denna negativa utveckling fortsatt. LO-ekonomen Torbjörn Hållö menar att denna utveckling sker globalt och att få länder har kunnat stå emot. Han säger att …

Det pågår en utjämning av löneläget globalt där de höga lönerna trycks upp, medan de låga lönerna pressas ned.

Sverige har väl ännu inte fått sådana inhägnade områden där de välbeställda kan skydda sig från omvärldens ondska. ”Gated communities” är ju vanliga i, bland annat, USA. Däremot är det ju tydligt hur vissa mer välbeställda kommuner runt de större städerna i Sverige målmedvetet gynnar byggande av sådant boende som kräver en god ekonomi för att förvärva. Det innebär att dessa kommuner i någon mån reser mer osynliga murar runt sina kommuninnevånare. Det är kanske detta som medfört att den uppmärksammade överklassafarin fick ett så mindre varmt välkomnande hör förliden.

Det är tydligt att det svenska samhället skiktas upp i mindre och mer bemedlade. Vi har en utveckling där människor inte längre möter varandra över socioekonomiska skrankor. Detta skapar misstänksamhet och fördomar och en vilja att hålla ”de andra” ifrån sig. Vi har åter ett klassamhälle i Sverige – det syns tydligare och tydligare.

Länkar: LO-tidningen, dn.se, dn.se, SvD, Expressen

Andra som skrivit: Martin Moberg, Martin Moberg

%d bloggare gillar detta: