Bloggarkiv

Riv upp LOU!


Christina Ramberg och Ilmar Reepalu föreslår i ett debattinlägg att man ska riva upp lagstiftningen om offentlig upphandlning (LOU).

De menar att lagens hundratals paragrafer på intet sätt bidrar till en effektiv upphandling av varor och tjänster. Snarare kan den göra att mindre företag inte ges möjlighet att delta i upphandlingsprocessen. De menar vidare att lagstiftingen inte skyddar mot korruption. De skriver att …

… Skattebetalarnas pengar rinner iväg på grund av administrativt dyra och långsamma inköpsprocesser. En hel del skattemedel bortslösas på meningslösa juridiska tvister när LOU-upphandlingar överklagas. LOU hindrar offentliga organ att sluta de långsiktigt mest lönsamma och flexibla avtalen. Under senare tid har diverse skandaler visat att LOU inte är ett effektivt vapen mot korruption. Upphandlingar sker ofta samordnat och stort i syfte att spara administrativa kostnader för upphandlingsförfarandet. Det leder till att mindre leverantörer inte har en chans att delta och i praktiken blockeras från att leverera till offentlig sektor.

De föreslår att Sverige (eller annat regionalt område) ska få bli försöksundantag från EU-kravet på offentlig upphandling. De vill att man utbildar de kommunala uppköparna ”i moderna skräddarsydda upphandlingsmetoder, värdegrundsarbete och uppföljning.”

Jag kan inte på något sätt påstå att jag är någon större expert på LOU. Men det går heller inte att undgå att läsa om avigsidorna med lagstiftningen. Det är ofta man kan läsa om hur företag som förlorat en upphandling väljer att gå till domstol. Detta gör att hela upphandlingsprocessen därmed stannar upp i väntan på den juridiska prövningen.

Så … varför inte göra som föreslås i inlägget? Det viktiga är ju trots allt att upphandlingar kan genomföras på ett rättssäkert sätt och ger möjligheter för fler att delta i processen.

Fler som skrivit: Peter Johansson

%d bloggare gillar detta: