Bloggarkiv

En energiöverenskommelse


Framtidens energi?

hmm hmm

Länkar: dn.se, dn.se, di.se, Ekot, Ekot, SvD, dagens arena, dagens arena, di.se, di.se, Ekot, Ekot, dn.se, di.se, SVT, SvD, di.se, di.se, SvD, Ekot, dn.se, di.se, di.se

Partipolitiskt taktiserande och symbolhandlande


För några dagar sedan skrev företrädare för fackföreningar och industri ett debattinlägg om behovet av tillsättandet av en faktabaserad energikommission.

Bakgrunden till parternas önskan ligger i den strukturomvandling av den svenska energiproduktionen vi står inför. Vidare får Sverige en stor del av exportinkomsterna från energikrävande produktion. Det är därför lätt att förstå varför dessa företrädare är oroliga över vilken väg energiproduktionen ska ta i Sverige.

Samtidigt har de politiska partierna haft svårt att komma till en samsyn i frågan. Socialdemokraterna har föreslagit regeringen att sätta sig i samspråk med övriga partier. Denna invit har ständigt avvisats av de fyra regeringspartierna. Det beror förmodligen på att det krävt stor möda och ansträngning för de fyra att hitta en gemensam politik. Det är klart att man då inte vill släppa in fler synpunkter.

Jag delar synen att det finns behov av bildandet av en energikommission. Som sägs i debattinlägget …

Den långsiktiga energiförsörjningen är alltför viktig för att offras i något storskaligt experiment, eller beslut baserade på önsketänkande. Då riskerar vi att ställas inför en situation där den blir ett problem eller en nackdel för Sverige. El ska även i framtiden vara en möjliggörare för Sverige.

Länkar: DN DebattDN Debatt, Östnytt, SVT

Kärnkraften – en energipolitisk parentes?


1980 genomfördes en folkomröstning om kärnkraftens vara eller inte vara i Sverige. Väljarna hade tre ”linjer” att välja emellan. Flest röster fick ”linje 2” som var det alternativ som Socialdemokraterna och Folkpartiet förespråkade.

Detta var det alternativ som erhöll flest röster av väljarna, något fler än ”linje 3”. Förutom att jag personligen missade chansen att rösta för första gången i mitt liv går det ju knappast att påstå att valresultatet blev tydligt och avgörande för framtiden.

Resultatet banade väg för att Sverige skulle ha 12 reaktorer som mest. Vidare fanns ett beslut om en inriktning att kärnkraften skulle avvecklas till 2010. Som väl alla vet finns kärnkraften fortfarande kvar, dock med endast tio reaktorer i drift. De borgerliga regeringspartierna har en intern överenskommelse om att kärnkraften ska finnas kvar i drift i Sverige. Detta uppnåddes trots att Centerpartiet vid tiden för folkomröstningen tillhörde de hårdaste motståndarna till kärnkraft.

Aftonbladet meddelade i lördags att regeringen, i det uppdrag man lämnat till Naturvårdsverket, inte har bett myndigheten räkna på en framtid utan svensk kärnkraft. Centerpartiet har ett stämmobeslut på att kärnkraften ska vara avvecklad till 2050. Regeringen själv kallar, i sin energiöverenskommelse från 2009, kärnkraften för ”en energipolitisk parentes”. Tom Hedlund, projektledare, säger till tidningen att …

Det har varit mycket tydligt i uppdraget att vi skulle räkna på bibehållen kärnkraft.

Onekligen kommer vi förmodligen att under överskådlig tid framåt få leva med svensk kärnkraft. Det enda som väl kan påverka en sådan inställning är ju om en allvarlig olycka eller ett olyckstillbud skulle inträffa. Med tanke med att Sverige fortfarande har en stor industriell verksamhet som är beroende av pålitlig och omfattande energitillgångar för att fungera är det knappast möjligt att avveckla kärnkraften. De problem som finns med den svenska kärnkraften börjar bli allt mer uppenbar. De svenska verken är till åldern komna och kräver allt mer av underhåll och reparationer och uppgraderingar.

Frågan vi alla bör ställa oss är om det är möjligt att ha kvar svensk kärnkraft på dagens nivå utan att ersätta eller kraftigt uppgradera dagens reaktorer. Det är en sak att leva med de verk vi har. Det är inte säkert att befolkning och omgivning lika lätt accepterar att se helt nya kärnkraftsreaktorer växa fram. Det är heller inte särskilt billiga investeringar. Det verk som Finland bygger på har, vad jag förstått, kraftigt fördyrats under byggnadstiden.

Jag är övertygad om att Sverige behöver satsa omfattande medel på att utveckla alternativa, säkra och förhållandevis säkra energikällor. Med det näringsliv som Sverige fortfarande är beroende av kommer vi att behöva tillgodose stora energileveranser till ett säkert och mer långsiktigt miljösäkert sätt.

Jag är dock övertygad om att kärnkraften kommer att bli en historisk parentes. Frågan handlar snarare om hur lång denna parentes ska fortsätta att vara och vilka alternativen är. Det behövs därför en bred överenskommelse om framtidens energipolitik. Den är knappast möjlig med dagens parlamentariska läge. Det kommer förmodligen krävas ett annorlunda läge där den borgerliga alliansen brutits upp.

Länkar: Aftonbladet, Aftonbladet ledare, Aftonbladet, Ekot, SvD, di.se, dn.se, SVT

Om energipolitik (kärnkraft)


Igår kväll tittade jag på TV-intervjun med Stefan Löfven i programmet Agenda. Nu ikväll lyssnade jag på intervjun i ”P1 Morgon” med Stefan. Samtidigt med detta gick jag i genom den nyhetsmedia jag har i min RSS-läsare. Det är tydligt att man i rapporterna efter dessa två intervjuer fokuserat på frågan om kärnkraften. I bägge dessa intervjuer fick frågan ganska stor plats av den totala intervjutiden. En majoritet av de artiklar jag sett fokuserar i än högre på frågan om kärnkraften. Det visar tydligt att politikerna sällan sätter rubrikerna eller väljer vilka frågor som borde lyftas fram. Onekligen är den framtida energiförsörjningen viktig. Men knappast att den förtjänar den framträdande plats som journalisterna valt att ge den i den efterföljande rapporteringen.

Stefan har i denna fråga litet svängrum eftersom det finns ett kongressbeslut som säger att kärnkraften på sikt ska avvecklas – om än i en ansvarsfull takt för att inte riskera svensk industris konkurrenskraft och arbetstillfällen. Stefan gör förstås rätt i att göra denna fråga till en del i en större helhet. Det handlar trots allt om tillgången till energi producerad på olika sätt, om energieffektiviseringar och forskning/utveckling av framtida energislag.

De borgerliga partierna är förstås fullt medvetna om den socialdemokratiska positionen i denna fråga. Det innebär att vill man ha en blocköverskridande överenskommelse kring inriktningen av den framtida energiförsörjningen lär de få vara något mer inbjudande än energiministern. Det lär väl visa sig om det blir några blocköverskridande samtal i denna fråga och om riksmedia kan bibehålla intresset för detta.

Länkar: Ekot, SvD, E-K, dn.se, dn.se, Rapport, Rapport, di.se, di.se, di.se, E-K, Ekot, SvD, dn.se, di.se, Journalisten.se, SVT Debatt

Andra som skrivit: Johan Westerholm, Ulf Bjereld, Olas tankar, Martin Moberg, Johan Westerholm, Lena Sommestad, Peter Andersson, Martin Moberg, Johan Westerholm, Tokmoderaten

Industribloggare: Camilla Wedin, Leine Johansson

%d bloggare gillar detta: