Bloggarkiv

Stöd de lurade skogsarbetarna från Kamerun


Hjälp dem!

Aftonbladet Kultur genomför tillsammans med Olof Palmes Internationella Center en insamling för att hjälpa de arbetare från Kamerun som lurades till arbete i de svenska skogarna. Arbetarna lockades till Sverige med uppenbarligen sockrade löften om att få tjäna bra med pengar. När så inte skedde lyckades inte det svenska systemet att helt och hållet kompensera dem.

Det gör mig beklämd att det finns personer som inte tvekar att utnyttja andra människors önskan att tjäna pengar till sig själva och sina familjer.

Du kan bidra till att sudda bort denna negativa bild av Sverige. Stöd insamlingskampanjen med ett belopp som du bestämmer!

Länkar: Aftonbladet Kultur, Aftonbladet Kultur, Aftonbladet, Arbetet

Slavliknande villkor i svenska skogar


Slavliknande villkor i skogarna

Det har under ett par dagar rapporterats om en grupp arbetare från Kamerun som lockats till arbeten i den svenska skogen. De skulle erhålla löner om 18.500 kr/månad.

Det var löften som inte uppfylldes förrän Uppdrag Granskning rapporterade om händelsen. GS-facket har förhandlat med den berörda arbetsgivarorganisationen om händelsen. Man är överens om att frågan ska utredas och att berörda arbetare har rätt till avtalsenliga löner eftersom företaget som anställde dem har tecknat kollektivavtal.

Tommy Andersson, avtalssekreterare för GS-facket, skriver i ett inlägg i Aftonbladet om verkligheten i de svenska skogarna. Tommy skriver om att många migrerande arbetare ”skrupellöst blir lurade på sina rättigheter”. Han menar att de migrerande arbetarna är i en utsatt situation när de kommer till Sverige. Tommy menar att det är ett antal samvetslösa utländska och svenska bemanningsföretag som anställer dessa arbetare. Tommy föreslår ett antal åtgärder för att komma till rätta med detta missbruk av utsatta arbetare:

  • Om alla de större skogsbolagen och skogsägarna vill ta ansvar, anställer de själva nödvändig personal och följer tecknade kollektivavtal.
  • För att ytterligare skapa ordning och reda på arbetsmarknaden bör utländska företag som har verksamhet i Sverige registrera sin närvaro och ha representant på plats så att facket kan teckna kollektivavtal.
  • Arbetserbjudandets rättsliga ställning måste skärpas.
  • Ett av de grundläggande problemen i dagens system är bristen på sanktioner mot de arbetsgivare som bryter mot reglerna.

Förslagen synes fullt rimliga och heller inte särskilt komplicerade att genomföra om viljan skulle finnas. Jag skäms för varje sådant exempel på hur utsatta fattiga människor luras till Sverige under falska förespeglingar. Vi borde kunna bättre. Men nu har vi en regering som hellre talar om hur de anser att den gällande lagstiftningen är utan brister. Det ger intrycket av att regeringen gärna köper dessa konsekvenser av lagstiftningen. Den borgerliga regeringen har ju som en inriktning att skapa en större låglönemarknad i Sverige.

Länkar: Aftonbladet debatt, Arbetet, Arbetet, Uppdrag Granskning, SVT, SVT

%d bloggare gillar detta: