Bloggarkiv

Sverige är i ett farligt läge


Under gårdagen fick uttalanden från LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson ganska stort utrymme. I en intervju menade han att Socialdemokraterna borde gå till val som ett eget alternativ.

Han vill att väljarna ska rösta för ett tydligt socialdemokratiskt alternativ. Därför måste ju partiet kunna tala klarspråk om de politiska prioriteringarna. Detta krävs för att kunna vinna rösterna bland LO:s medlemsgrupper.

Däremot är han öppen för att (S) efter valet kan bilda regering tillsammans med, exempelvis, Miljöpartiet och, till och med, ett par mittenpartier. Kålle sade att …

Den som lägger sin röst på S den 22 mars ska veta vad den rösten står för. Däremot går det inte för Stefan Löfven att efter valet stänga dörren för någon form av samarbete. Han har hela hösten försökt att bredda samarbetet med MP över blockgränserna.

Med all respekt för Kålle så synes hans uttalanden få större genomslag än vad de kanske förtjänar. Efter att riksdagens majoritet röstat för allianspartiernas budgetmotion tillkännagav regeringen att man avser att senare i december fatta beslut om extra val. Såväl Stefan Löfven som MP:s språkrör menade att partierna då kommer att bedriva egna valrörelser. Kålles uttalanden bekräftar snarare den inriktning som regeringspartierna redan har offentliggjort.

Det är förmodligen en korrekt bedömning att göra på så sätt. De röd-gröna partierna måste tydligare signalera en vilja till att göra blocköverskridande uppgörelser i ett parlamentariskt läge som liknar dagens. Måhända att partierna behöver frigöra sig mer från Vänsterpartiets uppfattningar för att kunna öppna upp för bredare kompromisser.

Det kommer dock att krävas att både S som MP erhåller ett större väljarunderlag än vad det ordinarie valet innebar för att lättare kunna lösa upp de borgerliga partiernas järnridå. Vad jag förstått överväger de fyra partier som tidigare bildade regering att formulera ett nytt valprogram som inte utgår från den budgetmotion som riksdagen antagit. Det är möjligt att detta kan föra upp latenta spänningar mellan dessa fyra musketörer till ytan.

Men förmodligen är det enda som kan spräcka alliansen vara det faktum att något av partierna inte klarar riksdagsspärren. Frågan är om Kristdemokraterna kan lita till att få tillräckligt antal stödröster i det kommande valet.

Länkar: dn.se, SvD, SVT, Ekot, di.se, SVT, dagens arena, dagens arena, dn.se, SvD, dagens arena, SVT, di.se, Ekot, ka.se

Fler som skrivit: Ulf Bjereld

Kålle på IF Metalls kongress


LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson (Kålle) intar förbundskongressens talarstal och inleder med att gratulera de som precis har blivit valda till förbundsuppdrag. Han berättar kort om sin bakgrund i ”glasriket”. Kålle berättar om hur betydelsefullt det är med att få ett första arbete och att tjäna egna pengar.

Vi får höra om hans första erfarenhet av delta i den fackliga mötesverksamheten. Han fick sig en lektion i praktisk nationalekonomi på 30 sekunder.

Kålle berättar om en tid (1983) då det ansågs som att en arbetslöshet om 3 % ansågs som massarbetslöshet. Idag lever vi i ett land där klyftorna växer mest bland OECD:s länder. I ett land där arbetslösheten har vuxit till 8 %. Vi lever i en tid där en borgerlig regering under åtta år drivit fram den utveckling vi har idag.

Vi har 100.000 fler arbetslösa med den borgerliga politiken och 50.000 fler arbetslösa ungdomar. Sverige får stöd från EU för att genomföra åtgärder för ungdomar.

Enbart 10.000 arbetslösa får utbildningsinsatser av Arbetsförmedlingen. Det är medveten borgerlig politik som lett fram till detta.

Kålle berättar att LO satt igång sin största utredningssatsning någonsin. Man ska arbeta med att diskutera har arbetslösheten i en global värld. Förslagen ska presenteras senast näst kommande LO-kongress.

Karl-Petter frågar retoriskt kongressen vad det är så svårt med att bekämpa arbetslösheten. Vore det inte bättre att, i stället, använda pengarna till att bygga bostäder eller till andra angelägna behov. Det är bättre att bekämpa arbetslösheten genom aktiva åtgärder. Det är möjligt att få till en sådan förändring genom att få en annan regering efter valet i höst.

Karl-Petter pratar en stund om lönebildningen. Han säger att IF Metall ibland får oförtjänt kritik för vår roll i lönebildningen. Vi har i Sverige lyckats kombinera reallöneökningar med en stabil lönebildning. Industriavtalet har varit viktigt i den processen. Kålle talar också om betydelsen av att lyckat inom LO med en god löneutveckling för de lägst betalda bland LO-förbundens medlemmar och att lyckas att utjämna löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Lönebildningen är en viktig framtidsfråga för hela LO.

Kålle övergår till att prata om den osäkra arbetsmarknad som växt fram i Sverige. Han berättar om hur Sahlgrenska universitetssjukhuset har 1.107 ”SMS-anställda”, om hur delade turer slår mot arbetstagares arbetsdagar. I grunden handlar detta om massarbetslösheten. Arbetsgivarna har flyttat fram sina positioner på de arbetandes bekostnad. Detta är också en viktig framtidsfråga för hela LO att arbeta med. Det är också en del av lönebildningen.

Det sker en fruktansvärd utveckling inom transportsektorn där fattiga arbetare sätts mot andra arbetare.

Karl-Petter poängterar betydelsen av de kommande valen. Han talar väl om Stefan Löfven som socialdemokratisk partiordförande.

Kålle argumenterar friskt och fröjdefullt för att det minsann går att bekämpa arbetslösheten. Han blandar minnesbilder, erfarenheter och gott humör och lyckas därmed få kongressens uppmärksamhet. Kongressen tackar för framträdandet med en varm och lång applåd.

En ny, modern och hållbar arbetslinje


Presenterar LO:s arbetslinje

Under onsdagen presenterade LO en rapport betitlad ”Vingarnas trygghet i en modern och hållbar arbetslinje”. I rapporten beskriver organisationen sina tankar om en modernare arbetslinje. De sätter den i motsats till den arbetsmarknadspolitik som den borgerliga regeringen har presterat. I det debattinlägg som presenterade LO:s tankar säger man …

Vår arbetslinje är modern därför att den satsar på det goda, utvecklande och välbetalda arbetet och det livslånga lärandet. Den är hållbar därför att den stärker individen, ökar jämställdheten och minskar klyftorna i samhället. Den är därmed både förebyggande och stödjande. Den avvisar att arbetslösa ska förmås acceptera lägre löner och otrygga anställningar med sämre arbetsvillkor och små utvecklingsmöjligheter för att få jobb. Trygghet står inte i konflikt med förnyelse eller vilja att arbeta och utvecklas.

LO vill se fem försvarslinjer mot arbetslösheten:

  • Det goda och hållbara arbetet ger löntagarna förutsättningar att möta arbetslivets krav och förändringar.
  • Gymnasieskolans kvalitet och resultat avgör hur hög sysselsättningen kan bli utan stora inkomstskillnader.
  • Goda möjligheter till arbetsmarknadsutbildning ger arbetslösa förutsättningar att möta kraven på dagens och morgondagens arbetsmarknad.
  • Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet stärker den moderna och hållbara arbetslinjen.
  • Fler och bättre insatser för arbetslösa som har som har en särskilt svår arbetslöshetssituation.

Förslagen verkar ligga väl i linje med vad de fackliga organisationerna inom LO brukar stå för. LO vill ha en betydligt aktivare arbetsmarknadspolitik än den passiva som den borgerliga regeringen står för. LO:s idéer står även för en mycket mer positiv syn på människors möjligheter och vilja att utvecklas och att skaffa sig ett gott liv. Politiken måste kunna understödja denna strävan.

Som jag ser det står regeringen för en betydligt mörkare syn på människorna. De ser hellre verktygen morot och piska som de huvudsakliga metoderna att förmå människor att skaffa sig arbete. De har heller inget emot att dela upp arbetsmarknaden i vinnare och förlorare.

Sverige behöver verkligen en annan och aktivare arbetsmarknadspolitik. LO:s rapport är i det avseendet ett viktigt inlägg i debatten.

Länkar: SvD, Arbetet, Ekot, di.se

Fler som skrivit: Helle Klein, Martin Moberg, Martin Moberg, Badlands Hyena, Leine Johansson

LO önskar se en annan regering


En blivande statsminister?

I fredags skrev Aftonbladet att LO kommer att kraftsamla och arbeta för att de borgerliga partierna förlorar det kommande riksdagsvalet. Tidningen har tydligen fått ta del av interna dokument som översiktligt beskriver vilka insatser man kommer att bedriva.

Det vore väl en överdrift att påstå att tidningens nyhet kom som en särskilt stor överraskning. Vad man än tycker om det så står ju LO och Socialdemokraterna nära varandra. LO:s vice ordförande Tobias Baudin säger till tidningen att …

Valet nästa höst är ett ödesval för oss. Vi inom LO är självkritiska om hur vi ­arbetat i tidigare val­rörelser. Vi har sagt att vi ska gå ut på arbetsplatserna och prata med våra medlemmar, men det har vi inte gjort tillräckligt mycket.

LO har tagit intryck av hur norska LO har arbetat med de politiska frågorna. Man frågar sina medlemmar vilka frågor som är viktiga. Svaren viktas och jämförs med de olika politiska partiernas ståndpunkter. På så sätt kan man både påverka partierna och argumentera inför de fackliga medlemmarna.

Länkar: Aftonbladet, di.se

Alliansväljarna vill höja a-kassan!


LO, TCO och Saco har låtit Novus genomföra en undersökning om allmänhetens inställning till nivån på ersättningen från A-kassan. Undersökningen visar att över 66 % av allianssympatisörerna vill se en höjning av inkomsttaket. Bland de 208 moderatsympatisörer som svarat vill än fler, 67 %, ha en höjning. Bland sympatisörerna till den rödgröna oppositionen vill 86 % ha en höjning. Ordförandena för de tre organisationerna säger i det gemensamma pressmeddelandet att …

Regeringen måste se till att en höjning av taket i a-kassan finns med i höstens budget. En bra försäkring vid arbetslöshet är en självklar del i den svenska välfärdsmodellen, en modell som alla hyllar. Vår undersökning visar att en bred majoritet av allmänheten, också allianssympatisörer, nu vill se en höjning.

Stämmer undersökningens resultat kommer det dock att vara svårt för regeringspartierna att fortsatt vara emot en reformering av arbetslöshetsförsäkringen. I dagsläget är det väl Moderaterna som hårdast motsätter sig en höjning av den högsta möjliga ersättningen som en arbetslös ska kunna få. Eftersom de är störst av regeringsarbetet och dominerar regeringspartierna slår detta ställningstagande mot samtliga.

En reformering av arbetslöshetsförsäkringen har alla möjligheter att bli en viktig pusselbit fram till valseger hösten 2014.

Länkar: SvD, Saco, dagens arena

Andra som skrivit: Mats Essemyr, Martin Moberg, Leine Johansson

En strategi för full sysselsättning


På det representantskapsmöte som LO genomförde igår rapporterades att LO-styrelsen beslutat att tillsätta en utredning. Strategin ska presenteras sommaren 2015 och bli till en rapport att behandlas på LO:s kommande kongress. LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson sade till representanstskapets ledamöter att …

Jag är oerhört stolt över den inriktning vi nu väljer. Vi i fackföreningsrörelsen kan aldrig acceptera en arbetslöshet som nu är uppe i nästan 9 procent.

Det är alldeles utmärkt att LO sätter igång detta arbete. Det är väl vidare ett löfte som Karl-Petter lämnade i samband med att han valdes som ny ordförande. Det behövs en tydlig röst från LO:s håll i dessa frågor. Det är trots allt branscher där LO:s medlemsgrupper finns som drabbats hårdast av arbetslöshet och den arbetsmarknadspolitik som den borgerliga regeringen genomdrivit.

Länkar: Arbetet, ka.se, Arbetet

Industribloggare: Leine Johansson

1 maj 2013


Den borgerliga regeringens politik har kraschlandat!

1 maj 2013 blev till en väldigt trevlig dag. Jag deltog i demonstrationen i Eskilstuna. Vädret var fantastiskt bra, solen sken över ett anständigt långt demonstrationståg.

Samling skedde i stadsparken på den plats där det tidigare fanns en utomhusscen. Vi tågade sedan till Djurgården där huvudtalen genomfördes. Talare var Anahita Kheder (ordförande för SSU Eskilstuna) och (S)-riksdagsledamoten Ardalan Shekarabi.

1 majfirandet i Eskilstuna avlöpte detta år utan dramatik och upplopp. Det skedde heller inga viktigare politiska utspel. Demonstrationen blev till en manifestation för insatser mot arbetslöshet och emot främlingsskap. Det skedde inget som helst spännande i Eskilstuna denna dag.

I riksmedia vill man dock producera en konflikt mellan LO och Socialdemokraterna. Karl-Petter Thorwaldsson argumenterade från talarstolen för en kraftfull satsning för att minska arbetslösheten. Nu var ju inte LO:s uppfattning särskilt överraskande. LO:s förslag presenterades för ett par dagar sedan i en debattartikel i Dagens Industri. ”Kålle” sade i sitt tal att …

I dag kommer vi med en helt ny politik för att sätta människor i arbete. Någon måste våga och orka bryta dödläget i svensk politik när det gäller sysselsättningsfrågorna.

Idag går spiralen åt fel håll. Motgång föder motgång. Tyvärr har det resulterat i att vi har 448 000 människor i arbetslöshet, många av dem helt i onödan för att vi inte vågar använda de resurser vi faktiskt har.

LO har en tradition att driva på i politiska frågor som berör de fackliga medlemmarna. Frågan om arbetslösheten berör i hög grad medlemmar i de olika LO-förbunden. Det är därför naturligt att de fackförbund som står socialdemokraterna nära driver på och argumenterar för politiska initiativ för att minska arbetslösheten.

Det är knappast särskilt troligt att den borgerliga regeringen kommer att ta till sig av LO:s tankar. Vad som eventuellt kan finnas med i ett socialdemokratiskt valmanifest kan man ju bara avvakta. Det är dock bra att LO driver på och utvecklar politiska förslag.

Länkar: Arbetet, SVT, Ekot, dn.se, SVT, bblat.se, dn.se, Ekot, Ekot, dagens arena, dn.se, di.se, dagens arena, dagens arena, Ekot, SVT, vlt, SVT, ekuriren, ekuriren, Ekot, dn.se, ekuriren, Ekot, SvD

Andra som skrivit: Martin Moberg, Peter Högberg, Ola Möller, Johan Westerholm, Martin Moberg, Martin Moberg, Sofia Lund, Peter Högberg, Ulf Bjereld, Johan Westerholm, Leine Johansson, Carola Andersson, Carola AnderssonJan-Henrik SandbergJenny Bengtsson, Martin Moberg, Roger Jönsson

Industribloggare: Leine Johansson, Kaj Raving, Carola Andersson, Leine Johansson, Kaj Raving

Det råder massarbetslöshet i Sverige


Mer än 400 000 människor saknar ett arbete

LO, genom Karl-Petter Thorwaldsson och Linda Grape, lämnar några välmenande råd till den nya styrelsen för Arbetsförmedlingen. LO är inte särskild nöjd med dagens arbetsmarknadspolitik. De vill att den ska innehålla mer av arbetsmarknadsutbildning, att ungdomar ska komma i åtgärder betydligt snabbare än idag och att handläggarna på myndigheten ska ges rimligare arbetsförhållanden.

Om än inlägget är ställt till Arbetsförmedlingens styrelse så är det ju den borgerliga regeringens arbetsmarknadspolitik man kritiserar. Som den statliga myndighet man är har ju Arbetsförmedlingen bara att göra vad som ålagts dem av riksdag och regering. Den borgerliga regeringen har ju valt att satsa huvuddelen på insatser som synes ha haft liten inverkan på arbetslösheten.

@VeckansArbetare


@VeckansArbetare

LO meddelar att man genom twitterkontot @VeckansArbetare kommet att låta enskilda personer och förtroendevalda ge sin bild av verkligheten och LO. Anders Larsson, ansvarig för sociala medier på LO, säger om initiativet …

Det handlar om att kunna prata om förutsättningarna på arbetsmarknaden, om sysselsättningen och vilket samhälle vi vill ha. Fördelen med Twitter är att kunna kommentera och diskutera samhällsfrågor på ett snabbt och smidigt sätt.

På måndag den 18 mars drar det igång med Karl-Petter Thorwaldsson själv som twittrare.

Länkar: Resumé, da.se, ka.se

De ekonomiska villkoren för dem med stor makt


VD:arna på de största svenska bolagen har inkomster som är 46 gånger den vanliga arbetarens

LO har presenterat sin trettonde rapport om inkomstskillnaderna – Makteliten – klyftorna består. På DN Debatt presenteras en sammanfattning av rapportens slutsatser. Rapporten granskar inkomsterna under 2011 för olika grupper av ”makteliten”. Som ett genomsnitt tjänade denna elit lika mycket pengar på under 2011 som det tog en genomsnittlig arbetare 17 år. Som vanligt är det näringslivsrepresentanterna som sticker ut i undersökningen. Deras genomsnittliga inkomst (14 miljoner kronor per person) motsvarar 46 stycken genomsnittliga arbetares löner.

I undersökningen har LO tittat på inkomsterna för olika grupper inom makteliten. Man konstaterar, exempelvis, att den inkomsterna för ”demokratiska eliten” motsvarar fem genomsnittliga arbetares. Det är fortfarande höga inkomster men ligger betydligt under näringslivets bäst betalda. Karl-Petter Thorwaldsson visar att hans inkomst motsvarar tre arbetares inkomster. Urban Bäckström, VD för Svenskt Näringsliv, hade 2011 en inkomst som motsvarade 20 arbetares. Artikelförfattarna säger att …

Vår jämförelse av maktelitens inkomster och en normalt industriarbetares lön sträcker sig tillbaka till år 1950. Detta år var maktelitens genomsnittliga inkomst elva gånger en industriarbetares. Mellan 1950 och 1980 minskade skillnaden till hälften, endast fem industriarbetarlöner. Sedan denna lägsta notering har inkomstskillnaderna ökat kraftigt igen. Allra tydligast har ökningen varit i näringslivseliten.

LO:s siffror visar att inkomsterna för ”makteliten” ökar betydligt snabbare än för den genomsnittlige arbetarens. Utvecklingen leds framför allt av näringslivets högsta chefer och företrädare. Det är samma personer som med högstämda röster uppmanar de vanliga löntagarna att visa ansvar och återhållsamhet i förhandlingar om nya kollektivavtal. Själva tvekar de inte ett ögonblick över att bevilja sig själva och sina kollegor ökade inkomster.

LO:s rapport tydliggör de växande skillnaderna mellan de som har mycket och de som har betydligt mindre. Denna utveckling paras med den borgerliga regeringens skattepolitik. En annan sammanfallande utveckling är att allt mer av näringslivets överskott delas ut till aktieägare och att allt mindre går till företagens anställda.

Det finns de som hävdar att en bidragande orsak till den pågående finanskrisen är att löntagarnas andel av överskotten har minskat. Den ekonomiska eliten kan finansiera sin livsstil med höga inkomster medan medelklassen i tävlan finansierar sin med växande lån som de rikaste genom bankerna har lånat ut.

Länkar: DN Debatt, Arbetet, SvD, da.se, Tidningen Vision, Fastighetsfolket, Kollega, ka.se, dagens arena, dagens arena, Aftonbladet kultur

Andra som skrivit: Martin Moberg, Mario Matteoni, Martin Moberg, Ola Möller

Industribloggare: Leine Johansson

%d bloggare gillar detta: