Bloggarkiv

Fördelningen av välfärdens resurser ska styras efter behov


Framtiden?

I ett debattinlägg, som brukligt blivit, meddelar Ardalan Shekarabi tillsammans med Jonas Sjöstedt att regeringen kommer att tillsätta en särskild utredare. Denne får i uppdrag att se över hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör regleras. Ardalan och Jonas motiverar utredningen med att …

Inom välfärden ska alltid kvalitet och likvärdighet stå i centrum. Fördelningen av välfärdens resurser ska styras efter behov. Ytterligare en central princip är att skattemedel ska användas till just den verksamhet de är avsedda för. Det är oacceptabelt att skära på kvaliteten för att kunna ta ut vinst.

Regelverk och incitament ska inte ensidigt styra mot besparingar på personalen eller annat som påverkar välfärdens kvalitet negativt. Då skolor med vinstsyfte har lägre lärartäthet och privata äldreboenden har färre anställda, kan det ifrågasättas om det ekonomiska intresset är det mest lämpliga för att åstadkomma kvalitet inom välfärden.

Bakgrunden till utredningen finns i det beslut som den socialdemokratiska kongressen tagit i frågan och enligt den överenskommelse som regeringen slutit med Vänsterpartiet. I tre punkter utvecklas inriktningen i det uppdrag som den särskilde utredaren har fått. Jag ser knappast något farligt i dem. Det viktiga är ju snarare de resultat som kommer att presenteras. Det är ju först då man kan se eventuella konsekvenser det kan få för branschen.

Vårdföretagarna har redan bestämt sig för vad som utredningen kommer att presentera. De ser framför sig all sorts elände och grå statlig och kommunal verksamhet. Nåja, deras överord handlar ju mer om att de försvarar branschens ekonomiska intressen. Samtidigt är deras inlägg ett under av saklighet och återhållsamhet jämfört med de uttalanden som kommer från Annie Lööf. Hon menar att utredningen innebär

… ren och skär statssocialism och en doft av 70-talet. Med Löfvens förslag så kringskärs människors självbestämmande och valfrihet. Kvaliteten kommer att försämras.

Men sådana där uttalanden tillhör ju hennes stil. De tillför inte särskilt mycket till debatten. Det vore ju faktiskt bättre att sakligt presentera de egna argumenten för den utredning som kommer att arbeta med frågan. Men det är förstås så att utredningens inriktning ligger i motsats till vad hon önskar och är övertygad om.

Beroende på hur snabbt utredningen ska arbeta kan ju dess förslag komma att presenteras inför denna riksdag. Det innebär ju att den sittande regeringen har att finna majoritet för dess förslag. Det innebär ju att utredaren har att fundera över vad som är möjligt att uppnå med rådande majoritetsförhållanden. Med det som bakgrund synes det väl överdrivet och osakligt att gorma om ”statssocialism” eller om jämförelser om DDR.

Jag är alldeles övertygad om att förslag liknande sådant som fanns i DDR bestämt kommer att avvisas av riksdagen.

Det är klart att regeringen vill begränsa företags möjligheter att göra höga vinster med skattemedel. Men det betyder ju inte att de kan blunda för den parlamentariska verkligheten. Sådan lyx kan endast Vänsterpartiet hålla sig med. De bedriver gärna plakatpolitik. Men det är inte den socialdemokratiska traditionen.

Så … lycka till med utredningsjobbet, Ilmar Reepalu!

Länkar: dn.se, dn.se, SvD, di.se, di.se, SvD, Aftonbladet ledare, SvD, SVT, dagens arena, politism, Ekot, dagens arena, Ekot, dagens arena, SvD, SVT, Arbetet, Arbetet

Fler som skrivit: Peter Johansson, Markus Mattila, Thomas af Bjur, Björn Barr

Skattemedel ska gå dit de är avsedda för


Socialdemokraterna och Miljöpartiet har nått en överenskommelse med Vänsterpartiet kring den svåra frågan om vinster i välfärden. Överenskommelsen grundar sig på följande värderingsgrund:

Vår gemensamma utgångspunkt är att behoven i skola, vård och omsorg gör att det inte finns utrymme för vinstutdelning av skattemedel till aktieägarna om verksamheten utförs av ett bolag.

Man avser att tillsätta en utredning som ska arbeta fram till mars 2016 då förslag ska läggas. Under 2016 ska en proposition läggas till Riksdagen. Man är vidare överens om att LOV (Lag om valfrihetssystem) ska avvecklas. Formerna för detta ska utredas. Parterna vill dessutom utreda hur man förhindrar att aktörer inte betalar skatt i Sverige. De tre partierna har även kommit överens om att kommuner och landsting i sina upphandlingsunderlag ska ställa krav på arbetsvillkor som motsvarar minst för branschen gällande kollektivavtal.

Frågan om vinster i den offentligt finansierade välfärden har varit en viktig fråga bland (åtminstone) de röda partierna. Nyansskillnaden har funnits i att vänstern drev frågan om totalt förbud medans socialdemokraterna valde en mer pragmatisk linje. När jag läser uppgörelsen känns det ändå som om V har fått kompromissa åt det socialdemokratiska hållet. De har väl förmodligen insett att deras linje inte har den minsta möjlighet att vinna riksdagens majoritet.

För socialdemokraterna passar det säkert väl att hantera frågan i form av en utredning. Hur detta ska hanteras framgår dock inte av överenskommelsen. Ska det tillsättas en ensamutredare (á la alliansen) eller en bredare parlamentarisk sådan? Besked kommer ju att lämnas snart.

Oavsett vilket borde det finnas möjlighet att finna en del kompromisser högerut i frågan – i andra inte. Utredningsvägen är ju en möjlighet att försöka finna kompromisser i vissa delar av den röd-gröna överenskommelsen. Samtidigt innebär det förstås att man under en period får bort frågan från löpsedlarna.

På kort sikt har ändå regeringen köpt sig litet tid i denna fråga och har skapat möjlighet att få i genom sin första budgetproposition.

Länkar: dn.se, SVT, SvD, di.se, SvD, dagens arena, di.se, politism, Ekot, dn.se, dn.se, di.se, SvD, SvD, Ekot, SvD, Aftonbladet ledare, dn.se, SvD, SvD, Ekot, Ekot, Arbetet, Arbetet, ka.se, Lärarnas nyheter, ka.se, Lärarnas nyheter, Läkartidningen, Lärarnas nyheter, SvD, SvD, SvD, Aftonbladet debatt

Fler som skrivit: Monica Green, Kjell Rautio

Om att sälja skinnet innan räven har skjutits


Regeringsfähig?

Regeringsfähig?

I ett debattinlägg meddelar Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt sin absoluta ståndpunkt att ingå i en röd-grön regering efter valet den 14 september. Jonas menar att det är den enda garantin för att få en verkligt röd-grön regeringspolitik.

Av inlägget förstår jag att (VP) kommer att motsätta sig alla typer av blocköverskridande regeringar. Skulle man hamna utanför en regeringsbildning där (S) och (MP) ingår kommer de att sälja sig dyrt. Jonas ställer nästan ultimativa krav på att frågan om vinster i välfärdsföretag måste ingå som en del i en förhandlingslösning där Vänsterpartiet ingår.

Vänsterpartiets styrelse har gått så långt att man redan formellt har utsett sina kandidater att tillträda statsråds- och statssekreterarposter. Jonas skriver i sitt inlägg att …

Rödgröna väljare vill se rödgrön politik och en rödgrön regering. I dag är det bara Vänsterpartiet som står för det. Vi vill och kan ta fullt regeringsansvar.

Det känns som om Vänsterpartiet är rädda att hamna på sidan om efter det kommande valet. Inlägget känns litet som när en blyg pojke rycker den söta flickan i håret i förhoppning om att uppmärksammas av henne.

Det är mycket troligt att MIljöpartiet och Socialdemokraterna kommer att bilda regering i händelse av en borgerlig valförlust. Med tanke på att de borgerliga partierna så tydligt markerat sitt (åtminstone på kort sikt) avståndstagande till att ingå i en blocköverskridande regeringsbildning kommer säkert (VP) att få inflytande över politiken.

Däremot är det ju inte alls säkert att de kommer att ingå i en regering. Det som avgör det är ju faktiskt hur de själva handlar inför valet.

Att ställa ultimativa krav innan valet är klart visar ju på att partiet hellre genomför plakatpolitik än deltar i ett kompromissande regeringsarbete.

Länkar: SvD, dn.se, di.se, dn.se, dn.se, SvD

(S) + (VP) = sant?


Igår presenterade Dagens Industri en matematisk sammanställning som visar att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har ett nära sakpolitiskt samarbete i Riksdagen. Det finns knappast någon större anledning att betvivla dessa siffror.

Det tidningen gjorde var sedan att ställa siffrorna emot det officiella (S)-märkta språkbruket i diskussionen om regeringsbildande. (S) har ju framhållit Miljöpartiet som en naturlig kommande regeringspart men har hållit (VP) på något mer armslångt avstånd i frågan. Vänsterpartiet framhåller i sina officiella kommentarer att de ser sig själva som en naturlig tredje part i en kommande röd-grön regering.

Socialdemokraterna, för sin del, vill hålla fler dörrar öppna i sin strävan att inte skrämma bort potentiella väljare. Erfarenheten från valet 2010 visade på att den nära valsamverkan som skedde då skrämde bort väljare.

Vänsterpartiets ledning har nog, trots starka uttalanden, förstått att även de måste hålla fler dörrar öppna för att kunna vara regeringsfähiga. I den kommande kongressen vill man undvika allt får mycket av detaljrika beslut som hårt binder partiledningen i en eventuell förhandling om regeringsmedverkan.

Socialdemokraterna kommer nog, oavsett kongressbeslut, inte på något sätt binda upp sig för regeringsmedverkan med Vänsterpartiet i förtid. De röd-gröna partierna kommer att genomföra egna valrörelser med sina egna valprogram. Valresultatet kommer att avgöra tyngden i en eventuellt kommande ny regering.

Länkar: di.se, di.se, di.se, SVT, SvD, dn.se, SvD

Fler som skrivit: Ola Möller, Kaj Raving

Om att förbjuda bemanningsföretag


Svenska Dagbladet har under dagen publicerat en intervju med Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt. Det som tydligen fått mest reaktioner i intervjun är hans uttalande om att Bemanningsföretag borde förbjudas. Det är litet intressant. Det uttalandet är endast en liten del av intervjun. Men det har väl passat väl att fokusera på det – både i rubriksättning och bland kommentarer.

Jag delar nu inte Jonas uppfattning om att förbjuda bemanningsföretag. Däremot tar han ändå upp en del avarter på dagens arbetsmarknad som inhyrning av arbetskraft innebär. Allt fler människor uppfattar sin situation på arbetsmarknaden som allt mer lös och osäker. Jag tycker heller inte om utvecklingen att det på vissa arbetsplatser förekommer att fler är inhyrda än anställda.

Syftet med denna utveckling är förstås att man snabbt, nästan på sekunden, ska kunna variera behovet av arbetande. Detta är en utveckling som framför allt drabbar arbetaryrken. Kraven från arbetsgivarna om ökad flexibilitet (dvs arbetsgivarnas rätt att ensidigt besluta) har ökat. Det syns i de krav som de ställt inför avtalsrörelserna och i debattinlägg från arbetsgivarnas organisationer.

Detta är en utveckling som många människor ser med oro. Det är klart att partier som säger sig representera de arbetande försöker svara upp emot detta. Nu anser jag inte att man ska förbjuda bemanningsföretag. Det är bättre att ordna detta genom att utveckla kollektivavtalen och möjligen genom viss justering av rådande lagstiftning.

Bemanningsavtalet har inneburit en bättre ordning för de som arbetar inom denna bransch. Den fackliga utmaningen är att utveckla avtalet ytterligare. Men det handlar även om att utveckla det fackliga arbetet där inhyrning förekommer. Ibland är vi dåliga på att faktiskt använda de fackliga verktyg som finns till hands.

Länkar: SvD, SvD

(V) vill ha en rödgrön regering


Kan hamna i utanförskap

Dagens Industri publicerade under onsdagen en intervju med Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt. En del av diskussionen handlade om de regeringsalternativ som kan bli resultat efter det kommande riksdagsvalet.

Enligt artikeln dömer Jonas ut möjligheten av en regering bestående enbart av Socialdemokraterna och Miljöpartiet (om de inte tillsammans blir större än de borgerliga partierna tillsammans, inklusive Sverigedemokraterna).

Han menar att om de två skulle få bilda en sådan regering så kommer Vänsterpartiet enbart att rösta efter egen övertygelse. Jonas ställer hårda krav i frågan om vinster i privata välfärdsföretag.

Man kan tolka Jonas hårda ton som en oro att hamna utanför ett eventuellt regeringssamarbete i det fall de borgerliga partierna förlorar det kommande valet. Det verkar som om Vänsterpartiet medelst armbåge vill påminna Socialdemokraterna och Miljöpartiet om sin existens.

Vänsterpartiets problem är väl att de saknar reella alternativ. En regering bestående av (S) och (MP) har fler möjligheter att forma politik – även blocköverskridande. Det är klart att (VP) kan komma att ingå i en regering efter valet. Men då krävs det faktiskt att de markerar litet mer av kompromissförmåga än vad artikeln i DI antyder.

Om det ensamma partiet


Jonas Sjöstedt (V) står som undertecknare av ett märkligt debattinlägg i Dagens Nyheter. Inlägget är skivet i anledning av Miljöpartiets kommande kongress. Inledningsvis är inlägget fyllt av den typ av artigheter som brukar utbytas mellan partier som ligger varandra nära. Jonas framhåller i en matematisk beräkning hur ofta Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstar tillsammans.

Men helt plötsligt blir ordbruket något annat. Jonas varnar för de faror som finns i ett samarbete mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna samt något eller några borgerliga partier. Det som inledningsvis kändes som en kärvänlig invit till att bli sambos övergår till att vara ett härskartekniskt dåligt hot till Miljöpartiet.

Det börjar bli tydligt att Socialdemokraterna och Miljöpartiet börjar närma sig någon form av fritt särboskap. Inför risken att hamna på glasberget försöker Vänsterpartiet desperat övertyga Miljöpartiet till att ingå samboskap gentemot Socialdemokraterna.

Debattinlägget från Jonas Sjöstedt är inte särskilt lyckat skrivet. Miljöpartiet kommer knappast att svara på denna klumpiga ”invit” annat än i undvikande och hummande ordalag. Det är ganska tydligt att kombinationen av Socialdemokraterna och Miljöpartiet innebär större möjligheter av regeringsbildning än en där Vänsterpartiet ingår. Vänsterpartiet har genom sin retorik färre möjligheter att ingå i en regeringsbildning.

Inlägget på DN Debatt är inte särskilt lyckat författat och riskerar därför att enbart försvaga och tydliggöra Vänsterpartiets ensamma position. Även om Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte i alla avseenden har ett idealiserat förhållande kan de i högre grad ingå kompromisser än i de fall då Vänsterpartiet är inblandat.

Vänsterpartiet framställer gärna verkligheten i svart och vitt. Problemet för dem är att den riktiga verkligheten innehåller många fler nyanser av färger än så. Det har Socialdemokraterna länge förstått. Miljöpartiet har även de lärt sig den läxan. Därav det bättre förhållandet mellan (S) och (MP).

Länkar: DN Debatt, SVT, SvD, Ekot

Fler som skrivit: Peter Högberg, Peter Johansson, Martin Moberg

Jonas Sjöstedt larmar


Socialdemokraterna har ett val

Vänsterpartiets ordförande står som undertecknare av ett debattinlägg på DN Debatt. Inlägget kommer så här några dagar innan den socialdemokratiska partikongressen inleds. Inlägget präglas av att försöka hålla det socialdemokratiska partiet i någon slags vänsterfåra. Jonas säger i inlägget att …

När socialdemokratin har samarbetat väns­terut har resultatet blivit mer rättvisa. När den har arbetat med borgerligheten har resultatet blivit sämre. Pensionssystemet är ett utmärkt exempel på det.

I debattinlägget presenteras sedan Vänsterpartiets, i hög grad detaljrika, beställning till den socialdemokratiska kongressen. Där finnes många angelägna tankar och idéer till reformer. Men vänsterpartiet presenterar sin vilja till att ingå i ett rödgrönt samarbete i nästan ultimativ ton. ”Vi är beredda att vara med om politiken är den rätta.”

Jag har minsann inget emot att ett rödgrönt regeringsalternativ kan formas efter valet 2014. Men trots allt är det valresultatet som kommer att ge inriktningen för den möjliga politiken efter nästa års val. Jag ser att det finns viktiga politiska utmaningar som kräver bredare politiska lösningar för att kunna bli långsiktigt hållbara.

Vänsterpartiets inlägg känns dock något desperat. Socialdemokraterna och Miljöpartiet verkar i vissa frågor ha kommit fram till en fruktbar samtalston. Det känns som om Jonas Sjöstedt genom detta väsnande vill påminna de övriga två om att de existerar.

Ska tre partier samsas i ett regeringssamarbete krävs en större öppenhet för kompromissande. Det har inte alltid varit Vänsterpartiets starkaste gren. Det finns en tendens att hellre hålla fast vid vissa heliga teser än att ge med sig det minsta i realpolitik.

Länkar: DN Debatt, Ekot, SvD, SVT, di.se

Fler som skrivit: Peter Högberg, Johan Westerholm, Martin Moberg

Jonas Sjöstedt kräver ministerstolar


Jonas Sjöstedt for minister.

Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt kräver tydligen att partiet får ministerposter i händelse av en rödgrön regering efter valet 2014. Enligt referat säger han i en Reuters-intervju att …

Antingen är vi i regeringen eller också är vi i opposition.

Jag vet inte hur den fråga är formulerad till vilken svaret är kopplad. Men Vänsterpartiet bör nog vara försiktig med att sälja skinnet innan björnen är skjuten. Läget i de senaste opinionsundersökningarna tyder på en majoritet för de rödgröna partierna. Men de innebär vare sig att en valseger är klar eller att det efter ett annat politiskt läge det innebär att de tre rödgröna partierna naturligt bildar en regering.

De tre partierna kommer inte att ingå ett sådant formaliserat valsamarbete som de borgerliga regeringspartierna. Men ska man kunna samlas kring ett gemensamt regeringsprogram efter en valseger krävs ändå stor lyhördhet till partiernas symbolfrågor redan innan valet. Binder man sig allt för fast i vissa frågor innan valet kan ett samarbete efter omöjliggöras.

Vidare kan ju en valförlust för de borgerliga innebära att ett eller flera partier ramlar ur Riksdagen. En sådan utveckling kan ju innebära möjligheter att bilda andra typer av regeringssamarbeten. Det finns en del politiska utmaningar som kräver blocköverskridande lösningar för att bli långsiktigt hållbara.

Det finns inga garantier för något – inte ens att Vänsterpartiet redan nu kan ställa krav på statsråd i en rödgrön regering. Först ska ett val vinnas. Sedan kan diskussioner inledas. Hur de faller ut beror helt av det då rådande politiska läget.

Länkar: di.se, dn.se, SvD

%d bloggare gillar detta: