Bloggarkiv

Skolinspektionen ger råd


Ann-Marie Begler, generaldirektör på Skolinspektionen, uppmanar i ett SVT-reportage föräldrar att vara noggranna inför valet av friskola. Det gäller att läsa på om lärartäthet, pedagogik, elevunderlag och helst även om skolans ekonomi. En bra idé är att begära ut aktuellt bokslut.

Ann-Marie har förståelse för att många föräldrar kan ha svårt att sätta sig in i företags bokslutshandlingar. Men hon tror ändå att det finns de som har lättare med det.

Den egna myndigheten, medger hon, har inte förmåga eller resurser nog att ägna sig åt att granska friskoleföretagens ekonomiska redovisningar. Därför har hon begärt att få mer medel för att skaffa sig den förmågan.

Samtidigt är det ju bra att hon tar chansen att ge föräldrarna förnumstiga råd. Hon har ju rätt i att skolföretagen behöver en hårdare granskning från sin omvärld.

Fler som skrivit: Peter Johansson, Martin Moberg

Om friskolors ekonomi


Gick i konkurs

Skolinspektionens generaldirektör Anne-Marie Begler förutser oro på friskolemarknaden de kommande åren. Hon säger till Ekot att …

Jag tror att det blir så att skolor kommer att läggas ned eller avvecklas och det är möjligt att det blir nya företagsstrukturer att det blir sammanslagningar av olika slag. Men det här vet vi inget om än, men att det kommer bli förändringar kan vi med säkerhet säga.

För att minimera risken att elever drabbas av konkurser samma sätt som med JB Education (John Bauer) behövs ökade resurser till Skolinspektionen. Man behöver mer kunskaper och möjligheter att granska friskoleföretagens ekonomi.

Med tanke på hur det verkar se ut i en del av de företag som tagit över en del av de tidigare ”John Bauer-skolorna” verkar det vara en bra idé.

Länkar: Ekot, vlt, SVT, SvD

Fler som skrivit: Peter Johansson

Enbart långsiktiga ägare i skolan.


Åh, helga friskola!

I anledning av att skolkoncernen JB Education (John Bauer) försatts i konkurs efterlyser utbildningsminister Jan Björklund hårdare krav och hårdare granskning av de företag som vill ge sig in på friskolemarknaden.

På en direkt fråga om kommande lagförslag kommer att utesluta riskkapitalbolag som ägare svarar utbildningsminister Jan Björklund …

Inte per definition men friskoleutredningen gör en avgränsning på så sätt att ägare ska ha ett långsiktigt ägande och det utesluter i praktiken de flesta riskkapitalbolag. Ofta är det ju hela idén att man går in kortsiktig för att göra verksamheten mer lönsam för att sedan sälja med stor vinstmarginal. De företag som har den affärsidén, de utesluts.

Ministern planerar även för ett lagförslag att friskolor ska betala en försäkring som kan användas vid händelse av konkurs. På så sätt ska elever kunna garanteras att få slutföra den utbildning som man valt och kommit in på.

Det är tydligt att den av den borgerliga regeringen så omhuldade friskolereformen kommit i vanrykte pga av de affärer som skett under senaste tid. I den meningen är det väl bra att man tvingas att agera för att få bort de värsta avarterna. Förhoppningsvis ska de förslag som Hr. Björklund nu funderar över kunna ge utslag på övrig offentligt finansierad välfärdsverksamhet i privat drift.

Länkar: dn.se, SvD, SVT, Aftonbladet, Aftonbladet, SVT, SVT, di.se, SvD, dn.se, SVT, Ekot, SVT, Lärarnas Nyheter

Fler som skrivit: Martin Moberg, Peter Johansson, Ola Möller, Storstad, Peter Johansson, Kaj Raving

Syftet ska vara utbildning – inte vinstutdelning


Lycka till! Jag lämnar mitt engagemang i skolan.

I anledning av det uppmärksammade utträdet från svensk grundskole- och gymnasieverksamhet av företaget JB Education verkar Socialdemokraterna och Miljöpartiet ha reviderat sin uppfattning om vinstdrivande skolverksamhet. Företrädare för partierna säger nu att syftet med privatägda skolors verksamhet ska vara utbildning, inte vinstutdelning.

Björn Elmbrant säger i en kommentar på dagens arena att …

Valfrihet är ett vackert ord men motfrågan är: frihet för vem? Vad vi ser är en frihet för ägarna att när som helst kunna köra över elever som trott att de tryggt ska kunna slutföra sin skolgång. Och en frihet för vinstintressen att etablera sig, på bekostnad av kommunala skolor vars ekonomi succesivt undergrävs, och friheten att sedan hastigt fly fältet.

Denna händelse har verkligen tydliggjort det primära syftet för de i branschen verksamma företagen. Det handlar inte om att utveckla alternativ pedagogik eller nåt annat samhällsnyttigt. Det handlar om att förmera kapital hos företagens primära ägare och dess företagsledningar.

Även om det kanske inte går att finna politisk majoritet för att helt avskaffa friskolesystemet borde det nu finnas goda möjligheter att förbättra det. Det känns ju helt otillfredsställande att ett bolag bara kan lämna sina åtaganden. Det innebär att det är eleverna som tar den största risken.

Det känns som om JB Education har planerat sitt utträde en tid men hemlighållt det av marknadsskäl. Eleverna och deras familjer var de man sist informerade. Eleverna står inför fullbordat faktum att den utbildning man aktivt val bara försvinner eller förändras på avgörande vis.

Så här kan vi inte ha det! Eleverna förtjänar ett betydligt bättre skydd.

Länkar: di.se, dagens arena

Fler som skrivit: Monica Green, Martin Moberg

Utbildning – en marknadsekonomisk fråga


Under torsdagen meddelades att …

… JB Education valt att gå ur sitt engagemang i svensk grund- och gymnasieskola.

Så lakoniskt sammanfattas hur den svenska skolmarknaden fungerar idag och vilka risker den innebär. Sverige har idag en av världens friaste (i meningen att fritt och obegränsat driva skolor enligt marknadsprinciper) utbildningssystem. I en marknadsekonomi händer det löpande att företag slås ut av den rådande konkurrensen.

På det sättet är det inget dramatiskt i att JB Education kastar in handduken. Deras verksamhet visar inte de ekonomiska överskott som ägarna önskar. I ett sådant läge ska förstås ägarna agera för att minimera ekonomiska förluster. Vad som nu ändå gör händelsen till en stor nyhet är förstås att detta handlar om ett företag som bedriver skolverksamhet inom grundskola och gymnasium. Det handlar inte om ett företag som tillverkar döda föremål.

Ett mycket stort antal elever står nu inför att den utbildning de valt helt plötsligt försvinner och/eller ändrar inriktning. De ska helt plötsligt träffa nya skolor, skolaktörer och lärare. Eleverna står inför att den investering de gjort i form av studier och lärande urholkas och devalveras.

JB Education har valt att lämna sitt engagemang i svensk grund- och gymnasieskola. Skolornas elever står dock utan något som helst val. Koncernen säger sig att till 90 % ha gjort vad de kunnat för att erbjuda eleverna nya skolaktörer. Det innebär knappast en garanti för att eleverna får den utbildning de en gång valde. Ägarna har enbart gjort en ekonomisk bedömning. Deras ansvar gäller endast företagets ägare och finansiärer. Elevernas bästa är underordnat ägarnas vilja (och möjlighet) att tillskjuta kapital.

Debatten om dagens skolsystem har fått intressant bränsle!

Länkar: dn.se, Aftonbladet ledare, Östnytt, vlt, di.se, dn.se, dagens arena, SvD, ekuriren, SVT, di.se, di.se, SVT, dn.se, SVT, Ekot, Ekot

Fler som skrivit: Roger Jönsson, Martin Moberg

%d bloggare gillar detta: