Bloggarkiv

En ny färdriktning för Sverige


Idag presenterade den socialdemokratiska ledningen inriktningen i den kommande budgetmotionen i form av en ”affärsplan” i fem punkter. Man kritiserar den borgerliga regeringen för att ha misslyckats på det område där man sade sig ha ett nytt recept – jobbskapandet. Socialdemokraterna vill på detta område återta initiativet och presenterar fem punkter:

 1. Höj Sveriges kompetens till världsledande nivå
  Sverige har nu den första regeringen i sin historia – och förmodligen den enda i världen – som sänker utbildningsambitionerna. Regeringen skär ned på gymnasieskolan, minskar antalet högskoleplatser och inför en ettårig gymnasieskola som sannolikt utbildar 16-åringar rakt ut i arbetslöshet. Det är kravlöst och obegåvat.
 2. Skapa jobb i växande och kunskapsintensiva företag
  Vi föreslår reformer så att det blir mer lönsamt för företag att bedriva forskning och utveckling i Sverige. Vi gör investeringar i företagsnära forskning, infrastruktur och strategisk samverkan med framtidsbranscher. För att fler små företag ska kunna expandera och anställa vill vi stärka och förenkla tillgången på riskkapital, öka exportstödet och låta staten ta över ansvaret för den andra sjuklöneveckan.
 3. Stäng rekryteringsgapet på arbetsmarknaden
  Det behövs investeringar i mer och bättre utbildning – på alla nivåer, och genom hela yrkeslivet. Nya utbildningar behöver utformas i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare så att de kan finna den kompetens de efterfrågar. Människor som är mellan jobb behöver stärkas – inte gömmas undan i passiva åtgärder.
 4. Sätt innovation i centrum
  Det svenska innovationsarbetet ska koordineras på högsta politiska nivå och kommer, om vi vinner valet, att ledas av statsministern.
 5. Inse att allas framgång är Sveriges framgång
  En fungerande välfärd och bra omställningsförsäkringar är avgörande för Sveriges framtid. Ingen tjänar på ökade orättvisor. Därför vill vi överbrygga inkomstklyftor, minska skillnader mellan kvinnor och män, och i stället för ett segregerat bygga ett sammanhållet samhälle.

Jag gillar inriktningen på dessa förslag. Det känns som en återgång till klassisk socialdemokratisk och en mer aktiv arbetsmarknadspolitik.Det gäller att skapa förutsättningar genom att aktivt och målinriktat använda de statliga resurserna. Flera av dessa tankar har ju presenterats tidigare och innebär ju knappast några nyheter. Det som blir det intressanta är att se förslagen presenteras i budgetmotionen. Där kommer ju detaljerna att framkomma bättre tillsammans med hur man tänkt sig att finansiera denna politik.

Det finns ju knappast något kontroversiellt i förslagen eller något större nyhetens behag i dem. Det är kanske därför som många debattörer har fokuserat på att man valt att kalla detta för en ”affärsplan”. Jag vet inte hur man resonerat när partiledningen valt att formulera sig på det viset. Det kan ju handla om att man på så sätt visar att de fem punkterna är reella och lätta att bocka av allt eftersom de genomförts. Stefan Löfven säger i en DN-artikel att …

Jag har jobbat hela mitt vuxna liv med näringslivet och jag vet att det är väldigt bra att vara fokuserad och tydlig med vad som behöver åtgärdas, att detta är huvudstrategin och då kallar man det för affärsplan.

Det finns tydligen de som låtit sig provoceras av ordvalet. Jag kan säga att jag skiter fullständigt i vad man kallar det. Det viktiga är trots allt hur man fyller det med innehåll och att vi verkar politiskt för att genomföra dessa punkter. De enda som vinner på att vi inleder oss i en pseudodebatt om ett ord är ju den borgerliga regering som gärna vill fortsätta regera efter 2014.

Jag kommer säkert inte att prata i termer av ”affärsplan” utan om de politiska initiativ som kan bli ett resultat av den socialdemokratiska politiken. Det är ju faktiskt det som är det viktiga!

Länkar: DN Debatt, dn.se, dagens arena, dagens arena, di.se, SVT, dn.se, SVT, di.se, di.se, dagens arena, ka.se

Andra som skrivit: Roger Jönsson, Johan Westerholm, Peter Högberg, Peter Johansson, Martin Moberg, Markus Mattila, Ulf Bjereld, Olas tankar, Thomas Böhlmark, Sjätte mannenEmma TjarnbackShadé Jalali

%d bloggare gillar detta: