Bloggarkiv

FAS3 – en guldgruva


Tidningen Arbetet rapporterar om hur företaget Jobbfabriken fortsätter att tjäna stora pengar på att ta emot och genomföra projekt inom ”sysselsättningsfasen”.

Tidningen meddelar att företaget gjorde en vinst om nio miljoner kronor för 2012. Det innebär att mer än var fjärde krona som omsattes blev till vinst. Företagets VD Ivan Daza ser inget konstigt med den höga lönsamhetsgraden. Han säger att …

Vi driver en seriös verksamhet och förbereder människor så att de faktiskt kan få jobb. Att vi tjänar pengar beror på att vi har trimmat lokalhyrorna hårt och att vi kan pressa priserna genom stora inköp. Större verksamheter har större möjligheter att skapa överskott. Så enkelt är det.

Det betyder inte att kvaliteten blir sämre, tvärtom. Vi har större möjligheter att hålla hög kvalitet. Vi har fler kompetenser tillgängliga, vi finns på flera orter och kan lära av varandra.

Det är möjligt att han har rätt och att man bedriver en i alla avseenden korrekt och seriös verksamhet. Problemet, som påpekas i artikeln, är att denna bransch är svår att granska eftersom avtalen är satta under sekretess.

Den borgerliga regeringen har målinriktat arbetat med att skruva åt livet för de arbetslösa. Från den 1 september ska arbetslösa skriftligt varje månad ange hur de har arbetat för att söka komma i arbete.

Men, som det skrivs i artikeln, så har det ännu inte kommit några förslag om hårdare koll av de företag som bedriver arbetsmarknadsåtgärder på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Länkar: Arbetet, Arbetet

Fler som skrivit: Claes Krantz, Martin Moberg

Industribloggare: Carola Andersson, Erik Fransson, Leine Johansson, Carola Andersson

FAS3 – mycket piska och lite morot


LO presenterade idag en rapport med namnet ”Den nya tidens AK-arbeten” om den borgerliga regeringens FAS3 i jobblinjen. Rapporten visar tydligt att det är endast 14 % av deltagarna som kommit i arbete. Ej heller höjer denna aktivitet de arbetslösas kompetens. Det har heller knappast varit meningen att de långvarigt arbetslösa ska kunna vare sig kunna erhålla anpassad utbildning eller andra åtgärder för att öka deras chanser att få en anställning. LO menar snarare att deltagarna snarare genom sin dåliga ersättning ska bidra till att pressa ned lönerna på arbetsmarknaden. Alica Selmanovic, som har skrivit LO-rapporten, säger …

Deltagarna ska känna av den ekonomiska pressen. De ska tvingas att ta vilket jobb som helst till så låg lön som möjligt.

FAS3 har ju dessutom blivit till en guldgruva för ”kreativa” entreprenörer att genomföra, mer eller mindre, seriösa aktiviteter för arbetslösa. För tjänsten erhåller de en härlig slant om 5.000 kr per person i aktiviteten samtidigt som de inte behöver betala någon lön. På detta sätt tränger FAS3 undan ordinarie arbetstillfällen och andra typer av arbetsmarknadsåtgärder som lönebidrag och anställningsstöd.

LO i Västsverige har genomfört en egen undersökning kring FAS3 som visar att anordnarbidragen kostar 1,35 miljoner kronor per arbetsdag bara i Halland och Västra Götaland. Krister Andersson, förste ombudsman på LO-distriktet i Västsverige, menar att …

Det är rena vansinnet att driva ett program med så dokumenterat dåligt resultat och så höga kostnader. Problemet är att arbetet inom ramen för fas 3 är oavlönat och inte höjer deltagarnas kompetens. Otillräckliga kontroller gör att oseriösa användare, ”fas 3-direktörer”, hittat en guldgruva i bidragen från staten.

LO:s rapport lär knappast komma att imponera på den borgerliga regeringen. Bettina Kashefi, statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, menar att …

Jag kan inte komma på något alternativ som är bättre än regeringens politik.

Det är vidare väldigt tydligt att svenska riksmedia valt att rapportera om annat idag. LO:s utspel verkar ha hamnat i en ordentlig mediaskugga i anledning av ett av de större politiska partiernas interna kris. Samtidigt känns det som ett fattigdomsbevis att kritisk granskning av den sittande regeringens politik får sådant litet intresse från de stora mediaföretagen.

Länkar: LO-tidningen, gp.se, LO-tidningen, LO-tidningen, LO-tidningen, KA, Rapport, da.se

Andra som skrivit: LO-bloggen, Martin Moberg, Peter Andersson, Claes Krantz

Industribloggare: Eli Abadji, Patrik Renfors, Erik Fransson, Eli Abadji, Leine Johansson, Carola Andersson

%d bloggare gillar detta: