Bloggarkiv

Om jobbcoachningens mindre undergörande effekter


IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) rapporterar att ”Jobbcoachning hjälper vissa men inte alla”. Rapportförfattarna har genomfört enkäter och intervjuer med deltagare, coacher och anställda vid Arbetsförmedlingen. De har även matchat deltagare med en jämförelsegrupp och studerat hur många som övergår till arbete samt hur många som flödar tillbaks till förmedlingen under en period av upp till två år.

De resultat man funnit är inte alldeles uppmuntrande då man inte funnit några större skillnader i hur lång arbetslösheten varit mellan coachade och icke coachade arbetssökande. Det verkar dock som om coachningen varit bra för några klart definierade grupper och mindre bra för andra:

Resultaten pekar på att coachningen förkortar arbetslösheten med 1–2 veckor för kvinnor, personer med mycket korta arbetslöshetstider, eftergymnasialt utbildade och utomnordiskt födda. Ser man till hela gruppen deltagare är effekten mindre. Deltagarna fick framförallt olika tillfälliga anställningar. Insatsens effekter var störst under 2009 och har sedan minskat. Rapportförfattarna finner inte att coachningen har hjälpt män, dem som varit arbetslösa under en längre tid eller deltagare över 50 år.

Ekot har pratat med Samina Sputzanin som varit arbetslös en längre tid. Hon tyckte inte att coachstödet har varit till någon större hjälp för henne. Hon säger …

Hur jag upplevde det? Jag fick inget ut av det. Det var bara bortkastad tid. Då fick vi titta på filmer på tv. Det var Kay Pollack och en kille som liknar honom, sedan fick vi bara sitta där och prata om det som vi ville.

Det kommer ju ibland propåer från olika personer om att Arbetsförmedlingen borde privatiseras, kastas på historiens skräphög, reformeras i grunden eller återskapas till något den kanske var en gång i tiden. Arbetsförmedlingen har väl under hela dess tid som myndighet förändrats och getts nya uppdrag beroende av den aktuella politiska ståndpunkten. Arbetsförmedlingen har varit ett tacksamt offer att skälla på.

Därför är det viktigt att hålla i minnet att det uppdrag som Arbetsförmedlingen har kommer från regeringen och riksdagsmajoritet. Det är en majoritet av politikerna i riksdagen som en gång bestämt att stora medel av Arbetsförmedlingens anslag ska användas till att upphandla coachtjänster till arbetslösa. Det är också lagstiftarna som definierat vilket uppdrag som ska utföras av dessa externa aktörer.

Huruvida det blir bättre med att lägga ut en del av Arbetsförmedlingens traditionella arbetsuppgifter på externa aktörer känns i detta fall ganska underordnat. Det verkar som om det har varit viktigare att skicka pengar från statens kassa till det privata näringslivet. Jag kan därför hålla med Fredrik Willén som i Svenska Dagbladet säger att …

Vi arbetsförmedlare blir ofta beskyllda för att vi administrerar arbetslösheten mer än att förmedla arbeten åt de arbetssökande. Vad man då bör veta är att vi ägnar en stor del av vår tid att kommunicera med och fatta en mängd beslut och utbetalningar till de privata coachföretagen, som är Arbetsförmedlingens kompletterande aktörer. Den privata arbetsförmedlingen är redan här.

Länkar: Arbetet, TCO-tidningen, Publikt, Ekot, dn.se, SvD, dagens arena, SvD Brännpunkt, TCO-tidningen

Andra som skrivit: Charlie Levin, Claes Krantz, Alliansfritt Sverige, Martin Moberg

%d bloggare gillar detta: