Bloggarkiv

Lönegapet mellan könen måste minska


I en nyutkommen bok med titeln ”Lönekamp med förhindertalar LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson klarspråk om löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Han säger att …

Det gäller att säga som det är. De mansdominerade förbunden inom LO vill inte att kvinnors löner höjs så mycket att de tjänar lika mycket som män.

Byggnads vill inte att IF Metall kommer i kapp dem, och IF Metall vill i sin tur inte att Kommunal ska komma i kapp. Den här oviljan måste tydliggöras om vi ska kunna angripa den.

I boken ger ordförandena för LO, Saco respektive TCO flera förklaringar till varför kvinnor tjänar mindre än män. De har tydligen svårare att komma med lösningar på de orättvisa lönerna. Det finns förmodligen heller inte någon alldeles enkel lösning på att kvinnors yrken lönemässigt ska uppvärderas.

En förklaring som brukar framföras i den offentliga debatten är att kvinnor tar ett betydligt större ansvar för hemmet i samband med att barn börjar komma in i familjelivet. Därmed blir en lösning att på sikt få papporna att ta större ansvar för föräldraledighet och arbetet i hemmet. Möjligtvis kan LO:s nyligen slutna avtal om ett föräldrapenningtillägg bidra till en sådan utveckling.

Ligger det då något i ”Kålles” drastiska uttalande ovan? Ja, det gör det säkert till viss del. Det är alldeles tydligt att manligt dominerade branscher lönemässigt värderas högre. Det gäller oavsett vilka formella yrkeskrav som krävs för de aktuella jobben. Det är inte så enkelt som att kvinnor företrädesvis finns i arbeten som kräver kort eller ett minimum av utbildning. I takt med att kvinnor har blivit fler i läraryrket har status och relativt löneläge sjunkit.

Samtidigt har jag ingen anledning att betvivla att det finns en uppriktig vilja i att förändra sakernas förhållanden. IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe säger till tidningen att …

Jag försäkrar att den uppfattningen inte finns i IF Metalls förbundsledning eller förhandlingsdelegationer. Det skulle vara att göra skillnad också på medlemmar inom vårt eget förbund, bland annat lågavlönade kvinnor. Självklart förekommer inga sådana diskussioner. Tvärt om har vi varit föregångare när det gäller exempelvis föräldralön, lönekartläggningar och att jobba med lönesystem.

IF Metall presenterade för ett par år sedan en intressant jämförelse av mäns och kvinnors löner inom förbundet. Rapporten visade att på de arbetsplatser där män kvinnor finns tillsammans är löneskillnaderna inte så stora. Däremot är det som så att kvinnor och män inom industrin utför olika arbetsuppgifter. Män finns oftare i yrken som kräver yrkesutbildning och därmed är högre värderade. Kvinnor finns i högre grad på arbeten som kräver liten formell utbildning och därmed är lägre värderade. Bilden är densamma som inom hela arbetsmarknaden.

Det har funnits slitningar inom LO-familjen om hur man ska stödja kvinnodominerade branschers strävan att höja det relativa löneläget. I ett läge då löneökningar sker med lägre procenttal är det svårt att ta stora kliv mot en bättre ordning. Inför årets avtalsrörelse fann LO-förbunden en kompromiss (som man lyckats hävda i förhandlingarna med arbetsgivarna). Den innebar att avtalsområden med löner lägre än IF Metalls medellön om 25.000 kr/mån skulle få räkna sina löneökningar i fasta krontal motsvarande industriförbundens höjningar i procent. Förbund med högre genomsnittslön högre än 25.000 får fortsätta med löneökningar i procent.

Kompromissen var enkel att komma överens om men kan knappast bli långvarigt hållbar. Den innebär ju att förbund med högre genomsnittslön än IF Metall fortsätter att dra ifrån samtliga övriga förbund. Bland de berörda förbunden finns företrädesvis män. LO-förbunden har ett par år på sig att finna en annan modell för att sträva efter mer jämställda löner.

Men bakom alla vackra ord om mer jämställda löner finns säkert en tendens att värdera manliga yrkeskunskaper högre än kvinnors. Det kommer säkert inte att bli en enkel resa fram till mer jämställda löner.

Länkar: Arbetet, Arbetet, da.se, TCO-tidningen, da.se, Arbetet

Om avtalssamordning


LO har nu valt en ny avtalssekreterare – Torbjörn Johansson. Han kommer att i stort sett omedelbart starta arbetet inför den kommande avtalsrörelse som går igång igen under den kommande hösten. Han meddelade att …

Det blir en rivstart så fort vi har installerat oss. Den här gången måste vi komma ihop. Innerst inne vet alla att det är så, vi tjänar inte på att på att vara söndrade. Men ibland försöker vi ta genvägar och det funkar inte.

Lycka till Torbjörn! Det blir säkert inte någon lätt uppgift att hitta samsyn på detta område.

Länkar: Arbetet, da.se, ka.se, SvD, SvD

Om mer jämställda löner


Jag tror ingen kan förneka att det förekommer att många kvinnor avlönas lägre enbart på grund av det faktum att de är kvinnor. LO:s lönerapporter visar städse att kvinnor avlönas lägre än män. IF Metall visar i en rapport att lönerna skiljer sig mellan män och kvinnor inom industrin. Det finns knappast något LO-förbund som inte säger annat än att man vill verka för mer jämställda löner. Däremot är det uppenbart att man inte är överens om verktygen och vägen att nå dit.

I den senaste avtalsrörelsen valde tre av industriförbunden att inte ingå i LO:s avtalssamordning. Debatten inom LO rör inte målet i sig utan snarare om tekniken. Det är heller inte särskilt enkelt att jämföra löner och villkor mellan olika avtalsområden. Det är ju inte alldeles säkert att det handlar om lönediskriminering om lönerna inom ett visst avtalsområde är lägre än ett annat. Det har gjorts flera försök att hitta system för att värdera löner mellan olika branscher. Det har inte lett framåt. Ska en långsiktig förändring kunna ske på arbetsmarknaden krävs att en samsyn växer fram mellan förbunden inom LO men även mellan LO-förbunden och förbunden inom TCO och Saco.

Det är, med andra ord, ingen lätt uppgift att finna en samsyn på detta område. Det kommer säkert heller inte att vara möjligt inför den kommande avtalsrörelsen. Förhoppningsvis kan förbunden enas om gemensamma avtalskrav inför den kommande avtalsrörelsen. Men det kommer säkert att krävas många sammanträden med förbundens avtalssekreterare.

Länkar: da.se, Arbetet, Arbetet, ka.se, Arbetet

%d bloggare gillar detta: