Bloggarkiv

Erik Ullenhag ser rött


Ser rött!

I en artikel i Dagens Industri diskuteras frågan att vänsterstyrda kommuner tar emot nästan dubbelt så många flyktingar per tusen invånare som moderatledda. Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) känner sig, enligt artikeln, provocerad av denna motvilja från moderatstyrda kommuner.

Tidningen har även diskuterat frågan med finansminister Anders Borg. Han har tydligen noterat att fler moderata kommuner, folkpartikommuner och centerkommuner har visat beredskap att ta emot fler flyktingar. Detta mottagande ska förstås ske enligt lokala förutsättningar. Det är väl en vacker omskrivning för att inte vilja ställa större reella krav på berörda kommuner att skapa de rätta förutsättningarna för ett sådant mottagande. Erik säger dock att …

Ingen kommun ska kunna säga att vi har ingen infrastruktur för att ta emot flyktingar. Det bör vara en del av det kommunala uppdraget.

Det enda som finansministern kan tänka sig att göra är att något mer kompensera de kommuner som tar sitt ansvar för att ta emot människor som flyr. Han kommer knappast att ta någon större partiintern debatt om denna fråga.

Jag har ingen anledning att betvivla Folkpartiets engagemang i denna fråga. Men de kommer knappast att få något större reellt stöd från Moderaterna i denna fråga.

Andra som skrivit: Alliansfritt Sverige

 

Integration är en fråga som ska genomsyra alla politikområden


Integration är en fråga som ska genomsyra alla politikområden.

Det verkar som om socialdemokraterna är inne på att avskaffa ”integration” som ett särskilt politiskt projekt. I stället ska begreppet ”genomsyra alla politikområden”. Luciano Astudillo säger i SvD att …

Vi har länge velat generalisera det som har kallats integrationspolitik. Det ska inte finnas en särskild arbetsmarknadspolitik eller skolpolitik för människor med ett annat ursprung, och det ska råda en stark likabehandlingsprincip.

Det är väl heller inte så dumt tänkt. Bara genom att det finns ett politikområde som kallas ”integration” säger man ju att det finns speciella problem med att människor inte vill integreras. Ett rikt samhälle växer fram genom att människor utbyter erfarenheter och därmed skapar något nytt. Det behövs ett samhälle där alla människor ges möjlighet till att bidra och utvecklas oavsett färg på hyn, fysiska eller andra handikapp, social bakgrund eller vad helst annan bakgrund.

Länkar: SvD, SVT, dn.se, di.se

Andra som skrivit: Peter Johansson

%d bloggare gillar detta: