Bloggarkiv

Fortfarande en tung industrination


Jan Björklund visar dådkraft

Den borgerliga regeringen har förändrat inriktningen på de yrkesförberedande gymnasieprogrammen på så sätt att de inte längre ger behörighet till högskola/universitet. Detta är en förändring som har kritiserats från fackliga och arbetsgivarparter.

Jan Björklunds syfte med förändringen var ju att befria praktiskt sinnade elever från tvånget med allt för mycket teoretiskt inslag i utbildningen. Han ville på det sättet att fler elever skulle lämna utbildningarna med fullständiga betyg. Samtidigt visade förändringen dålig insikt om de behov som, i detta fall, industrins arbetsplatser har.

Arbetsmarknadens parter inom industrin har ju snarare arbetat hårt för att förbättra ryktet för gymnasiets industriutbildningar. Regeringens förändring av gymnasieutbildningarna har ju minskat antalet sökande till yrkesförberedande programmen. Det arbete som parterna inom industrin har gjort har därmed underminerats av den borgerliga regeringens reformiver.

Nu verkar ministern ha kommit till insikt om de behov som den svenska industrin faktiskt har. Jan Björklund kommer att tillsätta en utredning som snabbt ska leverera sina förslag så att Riksdagen kan fatta beslut under 2014. Den nya industriutbildningen kan då införas från och med hösten 2015. Som Jan Björklund så insiktsfullt sade när utredningen presenterades …

Sveriges attityd till industrin har varit förödande de senaste årtiondena. Attityden säger att vi var en industrination på 1900-talet, men nu är vi något annat. Men vi är fortfarande en tung industrination och det ska vi förbli i framtiden. Det är därför regeringen går in för det här med hull och hår.

Så synd bara att denna insikt kommer några år sent!

Länkar: Ekot, di.se, SVT, Arbetet, da.seLärarnas Nyheter

Fler som skrivit: Peter Johansson

Industribloggare: Carola Andersson, Kaj Raving

Annonser

Kvalificerad yrkesutbildning


2013-08-11 16.52.12Dagens Nyheter rapporterar i söndagens tidning att statsrådet Jan Björklund kommer att tillsätta en utredning om en ny gymnasial industriutbildning. Detta kommer att presenteras under en pressträff som Jan Björklund genomför under måndagen. Anders Ferbe och Åke Svensson kommer att göra Jan sällskap under träffen.

Syftet med utredningen är att ta fram förslag för en för eleverna och arbetsgivare attraktivare utbildning. Tidningen har talat med Ola Asplund, utredningschef för IF Metall, som säger att …

Vi vill gärna se ett närmande mellan de teoretiska och praktiska utbildningarna.

Det är verkligen på tiden att man gör något åt den yrkesförberedande industriutbildningen på gymnasiet. All statistik visar att de sökande till Industriprogrammet har fått allt färre sökande.

En viktig anledning till att elever har valt bort att söka de yrkesförberedande programmen är att de inte längre ger allmän behörighet till högskolan. Det har, inte minst, slagit mot de industriutbildningar som finns på gymnasial nivå.

Det är väl bra att utbildningsministern har kommit till insikt om det. Jag hoppas att utredningen ges ett förhållandevis snabbt uppdrag att presentera sina förslag.

Länkar: Ekot, di.se, SVT, Ekot, SvD, dn.se, Ekot, di.se

%d bloggare gillar detta: