Bloggarkiv

Fortfarande en tung industrination


Jan Björklund visar dådkraft

Den borgerliga regeringen har förändrat inriktningen på de yrkesförberedande gymnasieprogrammen på så sätt att de inte längre ger behörighet till högskola/universitet. Detta är en förändring som har kritiserats från fackliga och arbetsgivarparter.

Jan Björklunds syfte med förändringen var ju att befria praktiskt sinnade elever från tvånget med allt för mycket teoretiskt inslag i utbildningen. Han ville på det sättet att fler elever skulle lämna utbildningarna med fullständiga betyg. Samtidigt visade förändringen dålig insikt om de behov som, i detta fall, industrins arbetsplatser har.

Arbetsmarknadens parter inom industrin har ju snarare arbetat hårt för att förbättra ryktet för gymnasiets industriutbildningar. Regeringens förändring av gymnasieutbildningarna har ju minskat antalet sökande till yrkesförberedande programmen. Det arbete som parterna inom industrin har gjort har därmed underminerats av den borgerliga regeringens reformiver.

Nu verkar ministern ha kommit till insikt om de behov som den svenska industrin faktiskt har. Jan Björklund kommer att tillsätta en utredning som snabbt ska leverera sina förslag så att Riksdagen kan fatta beslut under 2014. Den nya industriutbildningen kan då införas från och med hösten 2015. Som Jan Björklund så insiktsfullt sade när utredningen presenterades …

Sveriges attityd till industrin har varit förödande de senaste årtiondena. Attityden säger att vi var en industrination på 1900-talet, men nu är vi något annat. Men vi är fortfarande en tung industrination och det ska vi förbli i framtiden. Det är därför regeringen går in för det här med hull och hår.

Så synd bara att denna insikt kommer några år sent!

Länkar: Ekot, di.se, SVT, Arbetet, da.seLärarnas Nyheter

Fler som skrivit: Peter Johansson

Industribloggare: Carola Andersson, Kaj Raving

Annonser

Fredrik Reinfeldts onda dröm – industrisamhället


För en tid sedan meddelade rikets statsminister att de svenska industrijobben i stort var utplånade. Det har känts ganska uppenbart att Fredrik Reinfeldt, tillsammans med den borgerliga regeringen, har haft den synen på den svenska industrin. De har, i bästa fall, ansett den som en del av svensk historia. Eftersom Sverige är på väg från industrisamhället har det inte funnits anledning till några sorger eller onödig nostalgi för det.

Varför satsa på industriell verksamhet när Sveriges framtid finns att söka i en större låglönesektor som ska serva de arbetande i de kvalificerade servicenäringarna? Det Fredrik kanske inte har förstått är att den svenska industrin fortfarande är motorn och förutsättningen för många arbetstillfällen inom servicesektorn. Kvalificerade industriarbeten kan generera goda löner och stödja teknisk utveckling och forskning.

Svenska Dagbladet har rapporterat om att EU ser möjligheter att utveckla industriell verksamhet i medlemsländerna. Tyskland tillhör några få länder i Europa där industrin har ökat sin andel av ekonomin. Med det som förebild satsar EU på att öka industrins andel av den sammanlagda bruttonationalprodukten i EU från 15,6 % till 20 % fram till 2020.

Tidningen har talat med Antonio Tajani (kommissionär med ansvarar för näringsliv och företagande). Han menar att det är nödvändigt med en ny industriell revolution för att kunna komma till rätta med arbetslösheten inom EU. I artikeln listas översiktligt de åtgärder som EU kan göra för att skapa förutsättningar för fler industriarbeten.

En del (som statsministern?) kanske ser EU:s vision som fåfäng och orealistisk. Fortfarande är den dominerande trenden inom industrin att förlägga produktion i låglöneländer. Men det sker även återflyttning av produktion från låglöneländer till ursprungsländerna. Företagen har funnit att det klokt att förlägga produktion nära den plats där man utvecklar sina produkter. Lars Bengtsson, professor i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle, säger att …

Var produkter säljs är styrande för var produktionen lokaliseras. Men när det kommer till snabbheten så blir de allt viktigare att hålla ihop forskning, produktion och marknadssidan än att jaga enskilda lönekostnadsfördelar.

EU:s syn på att utveckla mer industriel verksamhet är inte orealistisk. Det handlar förstås inte om att industrin ska bli så stor som under dess höjdpunkt under 1900-talet. Industriell produktion kan vara starkt bidragande för omställningen av Sverige och EU till att bli mer miljövänligt. Samtidigt kan det innebära fler utvecklande och kvalificerade arbeten.

Det ska bli intressant på vilket sätt som den svenska regeringen ska implementera EU:s mål för industriell utveckling.

Länkar: SvD, SvD, SvD, da.se, SVT Debatt

Fler som skrivit: Ola Möller

Produktion kommer tillbaka till Sverige


Vi kommer ju aldrig att bli billigast utan vi måste hela tiden vara smartast.

Ekot har i ett par reportage rapporterat om att svenska företag börjat ta tillbaka produktion från låglöneländer. Fortfarande är det dock så att den dominerande trenden är att förlägga produktion till låglöneländer.

Men det som ändå gör att produktion – helt eller delvis – tas tillbaka är att lönerna stigit där de en gång var låga. Det gör att det inte längre blir lönsamt med långa transporter. Det andra handlar om kopplingen mellan produktutveckling och produktionskunskap. Det är en tydlig fördel att ha tillverkningen nära forsknings- och utvecklingsavdelningen. Claes Seldeby, VD för Ostnor, säger att …

Ja, vi ser det som en väldigt stor fördel att våra utvecklingsingenjörer har hundra meter ut till produktionen och det gör så klart att vi kortar ner utvecklingstiderna. Och man kan göra tester direkt och behöver inte förflytta sig över halva jordklotet.

Det där är ju en viktig lärdom. Den svenska industrin kommer säkert att fortsätta att förändras. Men det märks tydligt att mer kunskapsintensiv produktion är svårare att förlägga i låglöneländer. Det är inte lika lönsamt att flytta produktionen av varor som sker i korta serier och där kvaliteten i den färdiga produkten är viktig.

Länkar: Ekot, Ekot

Andra som skrivit: Emma Tjarnback

En satsning för framtida arbetstillfällen


Jag blev glad ikväll när jag läste i lokala media om en satsning som genomförs i Eskilstuna i samarbete mellan Mälardalens högskola och ett antal industriföretag i regionen – Innofacture. Syftet med forskarskolan är att stärka svensk konkurrenskraft. Projektet fokuserar på både innovation och produktion för att utveckla produktionsprocesser i företagen. Mats Jackson, professor inom innovativ produktion och projektledare för Innofacture på MDH säger …

Forskarskolan ska ge svensk tillverkningsindustri utvecklade och förbättrade produktionssystem, bättre arbetssätt samt medarbetare med spetskompetens inom produktionsområdet. Detta ger nytta både till regionen och våra världsledande tillverkningsindustrier.

Det känns bra att denna satsning kan genomföras i denna del av Sverige. Det finns ju en mytbild om att ”industrisamhället” är på väg att försvinna. Den svenska industrin är betydelsefull. Den skapar stora värden i form av exportinkomster, kvalificerade arbetstillfällen och som motor för den omgivande servicenäringen. Därför är det viktigt med sådana här satsningar.

Jag är glad!

Länkar: Folket, E-K, Östnytt

%d bloggare gillar detta: