Bloggarkiv

Om sänkt rot-avdrag


Regeringen aviserar en sänkning av, det så kallade, rot-avdraget från dagens 50 % till 30 %. De medel som staten därmed sparar avser man att använda till en satsning på byggande av hyresrätter.

För egen del har jag faktiskt inget som helst emot förslaget. Det behövs onekligen stimulanser för att öka byggandet i Sverige. Det känns faktiskt viktigare att något subventionera byggandet av nya bostäder i stället för privat ombyggnation av villor och bostadsrätter.

De borgerliga partierna förfasar sig och uttalar i stora ord att svartarbetet därmed kommer att öka. Utvärderingar visar väl snarare att branschen anpassar sig till rådande regelverk.

Sedan är det en annan sak om den stimulans för byggande av fler hyresrätter är den enda åtgärd som behövs. Dagens Nyheter pekar i en artikel på en del relevanta saker som påverkar viljan/möjligheten att öka byggandet av bostäder.

Men äntligen börjar jag se tecken på en begynnande bostadspolitik.

Länkar: dn.se, dn.se, SvD, di.se, ekuriren, Ekot, di.se, ekuriren, SvD, Ekot, SvD, di.se, dagens arena, dn.se, di.se, di.se, SvD, di.se, dagens arena, Arbetet, Arbetet

Fler som skrivit: Monica Green, Peter Johansson, Roger Jönsson, Den sjätte mannen

En satsning på byggande


Socialdemokraterna har tagit fram ett förslag för att stimulera kommunerna till ökat byggande av hyresrätter. Stödet ska gå till byggande utöver det som redan är planerat. Satsningen får kosta upp till 900 miljoner kronor årligen. Det finns inget svar på vad detta förslag kan innebära i form av ökat byggande. Men onekligen behövs det en satsning på ökat byggande av bostäder.

Det socialdemokratiska förslaget finansieras ur det kommunala skatteutjämningssystemet genom att ta i anspråk en rabatt som skulle komma de tolv kommuner med de högsta medelinkomsterna till del. Dessa kommuner finns företrädesvis i Stockholms län och ett par i Skåne.

Jag har inget emot att man inför en utökad stimulans för att bygga fler hyresrätter. Finansieringen av stödet går väl alltid att diskutera. Samtidigt är det väl som så att flera av de kommuner som skulle förlora denna rabatt bedriver en byggpolitik som ensidigt gynnar ett visst boende för välbeställda. De tar därmed litet ansvar för att bygga bort dagens brist på bostäder. I den meningen finns det väl en rättvisa i det socialdemokratiska förslaget.

Länkar: dn.se, di.se, Ekot, SvD, SVT, dn.se, SvD

Fler som skrivit: Roger Jönsson

%d bloggare gillar detta: