Bloggarkiv

Om sänkt rot-avdrag


Regeringen aviserar en sänkning av, det så kallade, rot-avdraget från dagens 50 % till 30 %. De medel som staten därmed sparar avser man att använda till en satsning på byggande av hyresrätter.

För egen del har jag faktiskt inget som helst emot förslaget. Det behövs onekligen stimulanser för att öka byggandet i Sverige. Det känns faktiskt viktigare att något subventionera byggandet av nya bostäder i stället för privat ombyggnation av villor och bostadsrätter.

De borgerliga partierna förfasar sig och uttalar i stora ord att svartarbetet därmed kommer att öka. Utvärderingar visar väl snarare att branschen anpassar sig till rådande regelverk.

Sedan är det en annan sak om den stimulans för byggande av fler hyresrätter är den enda åtgärd som behövs. Dagens Nyheter pekar i en artikel på en del relevanta saker som påverkar viljan/möjligheten att öka byggandet av bostäder.

Men äntligen börjar jag se tecken på en begynnande bostadspolitik.

Länkar: dn.se, dn.se, SvD, di.se, ekuriren, Ekot, di.se, ekuriren, SvD, Ekot, SvD, di.se, dagens arena, dn.se, di.se, di.se, SvD, di.se, dagens arena, Arbetet, Arbetet

Fler som skrivit: Monica Green, Peter Johansson, Roger Jönsson, Den sjätte mannen

Se över rot-systemet


Marie Linder (förbundsordförande Hyresgästföreningen) och Johan Lindholm (förbundsordförande Byggnads) kritiserar i ett debattinlägg dagens konstruktion av skatteavdraget rot. De menar att avdraget kraftigt gynnar ett visst typ av boende (egenägda bostäder) och missgynnar övriga. De menar vidare att mycket tyder på att avdraget heller inte påverkat svartarbete inom branschen.

De önskar att man ser över systemet på så sätt att det blir möjligt att genomföra välbehövliga insatser för renovering av hyresrätter. De skriver att …

Avdraget måste breddas så att det kan användas för åtgärder i flerbostadshus i både hyres- och bostadsrätt. I dag kan bostadsrättsinnehavare använda det till åtgärder i den egna lägenheten, men inte till åtgärder i huset. Till hyresgäster eller de som äger hyreshus går inte en krona.

Rotavdrag användes tidigare som en metod att stödja branscher vid lågkonjunkturer. Avdraget medförde att man kunde hålla sysselsättningen uppe inom byggbranschen som inom industrin. Med den borgerliga regeringen har avdraget tappat sin funktion som utjämnare mellan låg- och högkonjunktur.

Det finns vidare en tydlig poäng i debattörernas resonemang. Rot kostar ca 14 miljarder kronor om året samtidigt som staten avsätter några hundra miljoner kronor på energieffektivisering i miljonprogramsområden.

Debattörernas önskan om en översyn synes mig fullt rimlig.

%d bloggare gillar detta: