Bloggarkiv

Heltid ska bli norm!


I lördags under Ekots lördagsintervju lovade Stefan Löfven att heltidsanställningar ska bli norm för anställningar inom vård och omsorg. Stefan sade …

Jag levererar nåt bättre än en lag. Jag levererar ett kollektivavtal. Vinner Socialdemokraterna valet i höst, också i våra kommuner och landsting och vi får majoritet i SKL, då kommer vi att sätta oss på arbetsgivarsidan. Där kommer vi rikta oss till Kommunal och säga: vi vill teckna ett nationellt kollektivavtal där heltid blir norm. Därför att det är dags för oss nu att visa välfärdsarbetarna, främst kvinnorna, att de har rätten till heltid. Det är mycket, mycket starkare än en lag.

Det är ett alldeles utmärkt löfte. Metoden är ju också intressant eftersom den kräver en överenskommelse mellan arbetstagarnas parter och arbetsgivaren. Det innebär ju att socialdemokraterna inte i detalj kan förklara hur man ska nå dit. Kollektivavtal förutsätter ju trots allt två parter med balanserade krav och önskemål.

Men ett kollektivavtal blir starkare och hållbarare än lag eftersom det är parterna som äger frågan. Med lagstiftning räcker det med förändrad majoritet i riksdagen för att förändra och ta bort oönskad lagstiftning.

Men det är förstås ett alldeles rimligt krav att de som blir anställda inom kommuner och landsting ska kunna få heltidstjänster och ett minimum av, så kallade, delade turer. Ska de offentliga arbetsgivarna i framtiden kunna locka motiverade och väl utbildade anställda kommer det inte att duga med att erbjuda korta anställningar till mindre än heltid.

Så synd bara att socialdemokraterna på det lokala planet inte alltid lyckats med att införa heltider. Men med ett centralt avtal i botten finns inget annat val.

Länkar: Ekot, SvD, dn.se, di.se, Ekot, ka.se

Fler som skrivit: Peter Johansson, Roger Jönsson, Alliansfritt Sverige, Martin Moberg, Alliansfritt Sverige

Det ska bli fler heltider!


Carin Jämtin och Lars Dahlberg (Socialdemokraterna) lovar i ett inlägg i SvD att man verkligen ska börja verka för heltider inom offentlig sektor. De säger …

Ansvaret för hur arbetsvillkoren i kommuner och landsting ser ut ligger ytterst hos de folkvalda. Vi socialdemokrater har bestämt oss för att bli bättre arbetsgivare i de kommuner och landsting där vi är med och styr. Det handlar om att leverera konkreta resultat, inte bara tomma ord. Inte minst är det dags att komma till rätta med de ofrivilliga deltiderna. 30 procent av de kommunanställda jobbar deltid, och 19 procent av de landstingsanställda. Många av dessa personer skulle vilja jobba mer. Enligt Kommunal vill exempelvis mer än var fjärde anställd inom vården jobba fler timmar.

De konstaterar självkritiskt att det även i kommuner och landsting där (S) ingår i regeringsunderlaget det återstår mycket att göra på detta område. Det var väl bra att de är så medvetna om situationen på detta område. De lovar att leverera besked vid årsskiftet 2013/2014 om resultat på följande områden:

  • Rätt till heltid. Varje ny tjänst ska vara en heltid. Alla anställda ska erbjudas heltidsanställning.
  • Tryggare anställningar. Ingen medarbetare ska vara visstidsanställd längre än två år, oavsett inom vilken tidsram visstidsanställningarna har skett.
  • Bättre arbetsmiljö. Alla kommuner, regioner och landsting ska genomföra regelbundna medarbetarenkäter med konkreta åtgärder och uppföljningsförslag.

Det är nu inte något litet åtagande man nu levererar. Men de har ju rätt i att kommuner och landsting står inför stora utmaningar de kommande åren. Många personer kommer att gå i pension och lämna arbetsmarknaden. Vill man därför framstå för att vara exemplariska arbetsgivare måste man kunna leverera fler heltidstjänster och fasta anställningar. Låt oss hoppas att Lars Dahlström har de hårda nypor som krävs för att tillhålla sina kompisar i det socialdemokratiska arbetsgivarnätverket att öka hastigheten i denna viktiga fråga. Det är ju bara ett och halvt år kvar tills resultaten ska levereras och tiden går fort. Det är kanske bara en budget bort (beroende av hur långt kommuner och landsting har kommit i sin budgetprocess för 2013).

Det är till att jobba på!

Länkar: SvD Brännpunkt, dn.se, SvD, Ekot, di.se, SVT

Andra som skrivit: Johan Westerholm, Markus Mattila, Martin Moberg, Lena Sommestad, Peter Högberg, Thomas Böhlmark, Kaj Raving

%d bloggare gillar detta: