Bloggarkiv

Tydlig deltidsnorm inom kvinnodominerade yrken


Fackförbundet Kommunal har presenterat en rapport ”Halva arbetstiden, hela ansvaret” vari presenteras ett antal tydliga resultat. Förbundet har undersökt deltidsarbetets utbredning och sysselsättningsgradens förändring över tid bland anställda i arbetaryrken inom den kommunala sektorn.

Det visar sig att sysselsättningsgraden har ökat men att kvinnor fortfarande i hög grad arbetar både deltid som visstid. Utvecklingen går väldigt långsamt.

Bland andra framhålls följande resultat i undersökningen:

  • År 2013 arbetade knappt 90 procent av de visstidsanställda i arbetaryrken i kommunsektorn deltid. För tillsvidareanställda är siffran cirka 40 procent.
  • 23 procent av de anställda i Kommunals yrken i kommunsektorn arbetade 40 procent eller mindre under 2013.
  • Deltidsnormen inom Kommunals kvinnodominerade yrken i kommunsektorn drabbar både kvinnor och män, där 57 procent av kvinnorna och 53 procent av männen arbetar deltid.
  • I mansdominerade yrken arbetar kvinnor oftare heltid än i kvinnodominerade yrken. Skillnaden mellan män och kvinnors heltidsarbete är ändå påtaglig. I dessa yrken arbetar 84 procent av männen och 67 procent av kvinnorna heltid.
  • Heltidsarbetande har en högre medellön, beräknat på en heltidslön, än deltidsarbetande.

Den långsamma utvecklingen gör att Kommunal väljer att förändra sitt arbetssätt. Förbundet har under en tid försökt samarbeta med Socialdemokraterna för att få bättre anställningsformer för sina medlemmar. Detta har gett litet av positivt resultat. Därför väljer man nu att ”sluta gosa med socialdemokraterna”. Förbundets ordförande Annelie Nordström säger att …

Det är dags att sluta gosa med Socialdemokraterna. Att hålla på och jamsa med varandra på det sättet är passé. Nu har vi distanserat oss och ställer konkreta krav på partierna och vi känner redan att de lyssnar bättre.

I någon mån kan man ju se detta som ett misslyckande för det facklig-politiska samarbetet. Men i denna fråga gör nog Kommunal rätt. Arbetstider och arbetsmiljövillkor är trots allt en partsfråga där man som arbetstagare och arbetsgivare ibland har olika åsikter när det kommer till kritan. Samtidigt finns en tydlig utveckling där allt fler av Kommunals medlemmar arbetar i privat sektor.

Kommunal ska förstås driva på den politiska nivån för att få bättre villkor inom den offentligt finansierade sektorn – oavsett vilka som är arbetsgivare.

Länkar: dn.se, Arbetet

Delade turer kommer på andra plats i jävlighetsligan


Jag är på jobbet i 13 timmar och får betalt för tio.

Kommunal rapporterar om att omkring 100.000 av förbundets medlemmar har arbetsdagar med ofrivilliga och obetalda håltimmar. Denna verklighet döljs under det något oskyldiga begreppet ”delade turer”.

För arbetsgivarna innebär detta sätt att organisera arbetsdagen stora fördelar. De kan bemanna arbetsstyrkan efter behov och arbetsbelastning.

För den arbetstagare som önskar arbeta fler timmar (gärna heltid) innebär det att arbetsdagen blir långt utdragen. Arbetsdagen delas upp i två eller fler arbetspass med däremellan uppdelad ”fri tid”. Denna fria tid blir ofta ganska meningslös och används allt som oftast som en väntan på att påbörja nästa arbetspass.

Enligt Kommunal innebär de aktuella resultaten av deras granskning en ökning sedan föregående undersökning. Det är tydligt att fenomenet med delade turer är betydligt vanligare i arbetaryrken. Det säger väl något om arbetstagarnas position på arbetsmarknaden. Kommunal säger att anställda med timanställningar är mer benägna att acceptera sådana arbetsdagar i en from förhoppning att en dag få en fast anställning.

Frågan hanteras idag i en arbetsgrupp mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Om arbetsgivarna inom den offentliga sektorn vill kunna attrahera personal på sikt lär de bli tvungna att finna ut bättre sätt att organisera heltidsarbete. Professorn Torbjörn Åkerstedt säger om delade turer att …

Vi har gjort en studie av vilka arbetstider som finns i Sverige och vilka problem de utgör. Då kommer delade turer på andra plats i jävlighetsligan.

Läs även Kommunals utredare Yeshiwork Wondmeneh reflektioner kring arbetsformen ”delade turer” och vad de betyder för kvinnors hälsa!

Länkar: ka.se, dn.se, Ekot, ka.se, dagens arena, Arbetet, ka.se, Östnytt, Aftonbladet

Andra som skrivit: Yeshiwork Wondmeneh, Martin Moberg

Om att skapa heltidstjänster


Så här formulerar Socialdemokraterna synen på heltid kontra deltid på hemsidan:

Många människor, i synnerhet kvinnor, jobbar mindre än vad de skulle vilja göra. Av alla sysselsatta arbetar var fjärde deltid – vissa för att de inte vill jobba mer men många för att de inte får. Den ofrivilliga deltidsarbetslösheten kostar samhället mycket stora resurser. Den som vill gå upp i arbetstid ska få möjlighet till det. Vi vill att alla ska ha rätt till heltid, att deltid ska vara en möjlighet.

Onekligen har det blivit som så att kvinnor är de som oftast arbetar deltid. Grunden till det finns förstås i att kvinnor traditionellt har tagit störst ansvar för barnen och arbetet i hemmen (och fortfarande gör det). Eftersom kommuner och landsting är de arbetsmarknader där kvinnor dominerar har det skapats många lösningar för att organisera arbetet genom deltider. I en tid när kvinnor vill arbeta allt mer heltid finns det hårda strukturer att ta sig över och förbi.

Ska kommuner och landsting kunna bli attraktivare arbetsgivare måste man kunna erbjuda unga kvinnor och män heltidstjänster även för dem som arbetar i ”produktionen”. Det kommer att kräva politisk uthållighet och fasthet för att långsiktigt kunna organisera om arbetet för att möjliggöra heltid som det normala.

Att, som SVT rapporterar, bara var åttonde kommun erbjuder alla anställda rätt (eller planerar införa det 2013) till heltidsjobb om de vill gå upp från en deltidstjänst är alldeles för dåligt. Röd-gröna kommuner är endast marginellt bättre på att erbjuda heltider än borgerligt styrda. Jag håller med Carin Jämtin när hon säger att …

Det är alldeles för dåligt och vi jobbar hårt nu för att fler av våra rödgrönt styrda  kommuner faktiskt också ska införa heltid.

Ansvaret för att nå ända fram ligger hårt hos arbetsgivarna!

Länkar: SVT, SVT, Arbetet, Tidningen Vision, E-K, etc Örebro

Andra som skrivit: Ola Möller, Martin Moberg

Rätt till heltid en omöjlig dröm?


Socialdemokraterna Håkan Juholt och Carin Jämtin har i ett debattinlägg i dagens DN Debatt berört en fråga som kommer att aktivera Svenskt Näringsliv och dem närstående organisationer. Håkan och Carin aviserar att (S) i sin kommande budgetmotion kommer att föreslå lagstiftning om en rätt till heltidsarbete. De visar i inlägget att … :

Siffrorna talar sitt tydliga språk: 18 procent av kvinnorna och 13 procent av männen har en visstidsanställning. 66 procent av de sysselsatta kvinnorna i åldrarna 20–64 år arbetar heltid och 34 procent deltid. Motsvarande andelar för män är 89 respektive 11 procent.

Det är alldeles uppenbart att det råder stora skillnader mellan hur svårt (eller enkelt) det är att organisera arbetet i heltider. Det är betydligt vanligare inom offentlig sektor med deltider. Så är det även inom handeln (med den skillnaden att det verkar vara norm med heltider inom den mer manligt dominerade elektronikhandeln). Det är nog ingen som inbillar sig att det är en enkel fråga att lösa. Inom vissa branscher är det klart att arbetstyngden är fördelat ojämnt över dygnet. Därför är det viktigt med en saklig debatt kring denna fråga – vilket knappast detta svar är:

Det är alldeles för enkelt för arbetsgivarna att hävda att det inte är möjligt med att organisera arbetet med fler heltider. Det är förmodligen ganska bekvämt att anställa på en kort garanterad deltid. De anställda blir mindre benägna att vara kritiska och öppenhjärtiga gentemot sina chefer. Arbetsgivaren kan med kort varsel öka arbetstiden som det behagar. Den anställde i beroendeställning har svårt både att säga nej och planera sitt liv. Det är inte ovanligt inom handeln med anställningskontrakt som garanterar väldigt få arbetstimmar men där man i praktiken arbetar nästan heltid. Det är ett ovärdigt utnyttjande av de anställda som har små möjligheter att skaffa sig annan arbetsgivare för att samla på sig timmar.

Eftersom denna fråga handlar om arbetsgivarnas arbetsledningsrätt kommer deras svar automatiskt vara negativt och inte särskilt allvarligt menat. Men de borde vara betydligt mer lyhörda i denna fråga. Arbetsgivare, offentliga såväl som privata, har lagt grunden för att denna fråga kan komma att lösas lagstiftningsvägen.

Branschanpassade avtalslösningar borde vara den bästa lösningen. Lagstiftning har svårt att hantera skillnader och behov inom olika branscher och kan därför bli en opraktisk lösning. Men det finns inget som tyder på att arbetsgivarna är särskilt angelägna att diskutera frågan om heltider. Hot om lagstiftning kanske kan vara den katalysator som kan driva fram lösningar genom kollektivavtal.

Men då krävs det en annan regering!

Länkar: dn.se, dn.se, di.se

Andra som skrivit: Lena Sommestad

Industribloggare: Eli har besökt Scania verkstadsklubb, Patrik vill påverka Oxelösund, Patrik skriver om att MP stödjer regeringens höstbudget, Leine skriver om att frosseri ska öka välfärden, Eli skriver om jämställdhetstänkandet

%d bloggare gillar detta: