Bloggarkiv

Läsning, litteratur och kultur är viktiga demokratifrågor


Under torsdagen blev det klart att regeringen vill satsa medel på att främja mäns läsande. Vi har en utveckling där, framför allt män från arbetarklassen, läser allt mindre. Kvinnor tar del av litteratur i betydligt högre grad än vad män gör.

30 miljoner kronor öronmärks för att främja mäns och pojkars läsande. Till det kommer en årlig satsning om 15 miljoner för läsfrämjande åtgärder för barn och unga.

Det är klart att ansatsen är bra. Det är oerhört betydelsefullt att främja ett ökat läsande bland barn och unga. Det är som vice utbildningsminister Maria Arnholm säger

Frågor om läsning, litteratur och kultur är viktiga demokratifrågor.

Den svenska arbetarrörelsen har länge uppmärksammat problematiken att personer ur arbetaryrken läser böcker mer sällan än andra. Man har på olika sätt verkat för att göra böcker mer lättillgängliga för de fackliga medlemmarna. Fackliga organisationer var tidigt ute med att skapa egna bibliotek, ofta i samarbete med ABF. Här finns ursprungen till de folkbibliotek som sedermera kommunerna bildade och driver.

Fackliga organisationer verkar för att skapa och vidmakthålla arbetsplatsbibliotek och främja läsande bland sina medlemmar. Ett uppmärksammat läsfrämjandeprojekt har varit ”Läs för mig, pappa!”.

Om än tanken säkert är god från regeringens sida kommer det kritik för att denna ”satsning” inte är vad den synes vara. Helén Pettersson, förbundsordförande för ABF, menar att satsningen vare sig mer eller mindre är en bluff. Hon säger till SVT att …

De här pengarna som kulturministern hänvisar till finns redan i fortbildningsanslaget. Jag är oerhört kritisk till att man öronmärker våra pengar på det här sättet, vi är inte en beställartjänst för regeringen.

Det är viktigt att samhället avsätter medel för att främja ett ökat läsande bland Sveriges befolkning. Regeringen synes dock mest omfördela medel inom anslaget till folkbildningen. Det ingår redan i studieförbunds och folkhögskolors uppdrag att arbeta med dessa frågor. Det ligger därför mycket i ABF:s kritik.

Länkar: SVT, SVT, SVT, dn.se, Fokus, SVT Debatt, Aftonbladet kultur

%d bloggare gillar detta: