Bloggarkiv

Fredrik Reinfeldt – hedersambassadör för den svenska modellen


Hedersambassadör

TCO har avtackat Fredrik Reinfeldt för sin tid som statsminister och ordförande för Moderaterna. För visad uppskattning utses Fredrik av TCO till ”hedersambassadör” för den svenska modellen. Titeln ställer tydligen inga särskilda krav på insatser eller åtaganden utan innebär endast ett erkännande av att Fredrik valt att (åtminstone i ord) försvara den svenska partsmodellen. José Gutierrez, presschef på TCO, säger att …

Regeringen Reinfeldt agerande inte rätt ur TCOs perspektiv, som i fråga om taket i a-kassan och visstidsfrågan, till exempel. Men samtidigt var det Reinfeldt som höll tillbaka de krafter som ville försämra arbetsrätten och ju längre tiden gick kom han mer och mer att uppskatta, och se värdet av, den svenska partsmodellen.

Denna ståndpunkt känns ju verkligen något defensiv. De förändringar som den borgerliga regeringen genomförde av arbetslöshetsförsäkringen syftade ju till att påverka den svenska modellen med branschsatta kollektivavtal. Systemet med ”arbetslöshetsavgifter” (högre avgift till a-kassa ju högre arbetslöshet) syftade till att påverka lönebildningen i branscher med högre arbetslöshet. Fackföreningarnas medlemmar skulle bestraffas med högre avgifter om de drev fram för höga löneökningar.

Ja, Moderaterna höll emot när det gäller större förändringar av LAS och när det gäller lagstiftning kring lönebildning (utom i det avseende jag berört ovan). Jag ser det mer som taktisk hänsyn.

Men, men ,,, det är uppenbart att TCO har en annan syn på saken.

%d bloggare gillar detta: