Bloggarkiv

Giv oss plusjobben åter!


I ett debattinlägg från igår argumenterar Gunnar Wetterberg för att plusjobb borde återinföras som arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Gunnar menar att denna typ av åtgärd vore mycket bättre än de många andra alternativ som finns idag. Gunnar skriver i debattinlägget att …

Verksamheterna kan dra nytta av fler händer, de som anställs får en språngbräda till den reguljära arbetsmarknaden. Det betyder i och för sig att plusjobben kan tränga undan en del andra jobb, men en klok undanträngning är bättre än en dålig utslagning. Plusjobben underlättar också kontrollen av att de som söker arbete verkligen står till arbetsmarknadens förfogande. När arbetsförmedlingen anvisade plusjobb var det en del av de sökande som inte infann sig. De kunde då avföras från stödåtgärderna. Som kontrollåtgärd är det mer effektivt än byråkratiska krav på månatlig rapportering av sökta jobb.

Den borgerliga regeringen har valt att fokusera på åtgärder där arbetsgivare ges ett generöst stöd för att ta emot långtidsarbetslösa (sysselsättningfasen/fas 3). De aktiviteter som de arbetslösa får göra kan variera från det mest meningslösa till något mer utvecklande. Har man litet tur kan man få sig beviljat att få komplettera åtgärden med en utbildningsinsats som förhoppningsvis leder till arbete.

Det synes mig mycket bättre att få utföra ett meningsfullt arbete till en riktig lön än dagens konstgjorda åtgärder.

Länkar: DN Debatt, dn.se

%d bloggare gillar detta: