Bloggarkiv

Så blåste Hr. Axén en säkring


Gunnar Axén, ledamot av Sveriges Riksdag, och ordförande i Socialförsäkringsutskottet tål tydligen inte att lyssna till vad som helst. Enligt egen utsago å twitter tog han tillfället i akt att kasta ut sin televisionsapparat och säga upp tv-licensen häromdagen. Han blev tydligen upprörd över att lyssna till poeten Athena Farrokhzads sommarprogram.

Gunnar Axén får självklart tycka vad han vill och behöver heller inte gilla allt han hör eller läser. Det är ju faktiskt det stora med demokratin. Men det är faktiskt väldigt viktigt att andra människor får rätt att uttrycka sin åsikt och att tala till punkt. Gunnar Axéns handlande påminner mest om ett bortskämt barns när denne inte får som hen vill.

Det är som om jag skulle säga upp prenumerationen på tidningen Folket om de skulle råka publicera en debattartikel av … Gunnar Axén.

Länkar: Resumé, dn.se, Resumé, Resumé, politism, SvD, Aftonbladet

Moderater säger sig vilja stävja och motverka missbruk


Kommer att presentera nya förslag

Gunnar Axén och Mikael Cederbratt går i ett debattinlägg till försvar för den generösa lagstiftningen om arbetskraftsinvandring. Man förstår av herrarnas argumentation att lagen i stort sett fungerar alldeles utmärkt.

De meddelar dock oss läsare att det finns några svarta fläckar på den annars rena ytan. De medger att det finns arbetsgivare som utnyttjar de arbetare som beviljas arbetstillstånd. De säger därför att …

För att ytterligare motverka att människor som kommer till Sverige för att arbeta utnyttjas, kommer alliansregeringen därför under våren att presentera nya förslag som ytterligare avser stävja och motverka missbruk inom ramen för reformen.

De gör dock inga som helst antydningar om på vilket sätt eller vilka justeringar av lagen de avser att presentera. Inlägget känns mest som ett sätt att visa att man förstår situationen och att försöka visa någon sorts handlingskraft. Det enda tydliga besked de ger är att man minsann inte eftersträvar att stänga dörrar som de menar att facken och socialdemokrater vill. Deras påstående verkar något överdrivet men dock i stil med den typ av retorik som den borgerliga regeringen tillämpat.

Hotell och Restaurangfacket, som har störst erfarenhet av de negativa effekterna av lagstiftningen, föreslår några förändringar av lagen:

  • Migrationsverket måste ha ett tydligt uppdrag att inte bara fatta beslut utan också att följa upp de beslut de fattar. Missbruk av systemet måste vara kopplat till tydliga sanktionsmöjligheter mot företagen som bryter mot regelverket.
  • Det anställningsavtal som arbetsgivaren lämnar in som underlag för ansökan hos Migrationsverket måste vara bindande. Idag sker ansökan på ett avtal medan den som blir anställd oftast får ett annat avtal med andra villkor och lönenivåer.
  • Arbetstagare som träder fram och söker hjälp ska inte riskera utvisning. Istället ska de garanteras att stanna arbetstiden ut och ges möjlighet att söka nytt arbete.

HRF:s krav synes mig vara väldigt hovsamma och rimliga och handlar verkligen inte om att stänga dörrar. Snarare handlar det om att tillförsäkra de som kommer till Sverige rimliga villkor. Gunnars och Mikaels inlägg visar ganska tydligt att Moderaterna och regeringen inte vill göra några avgörande ändringar av lagen. Det kommer säkert att presenteras några kosmetiska förslag som kommer att presenteras som mer radikala än vad de egentligen avser att vara.

Detta Gunnars och Mikaels inlägg synes mest vara snömos

Länkar: SvD, dn.se

Andra som skrivit: Thord Ingesson

Det blir inte dubbelt så dyrt att anställa ungdomar


Jag har i dagens Folket blivit publicerad med ett insändarsvar:

Gunnar Axén, (M)-märkt ledamot av Sveriges Riksdag (samt tillika ordförande i socialförsäkringsutskottet), skriver i Folket den 20 augusti i förskönande omskrivningar om alliansens jobbpolitik. Han skriver om hur man sänkt trösklar till arbetsmarknaden och skapat större möjligheter för människor att komma i arbete. Han ställer detta i motsats till den fördärvliga socialdemokratiska politiken. Till detta kommer att den ärade riksdagsledamoten ägnar sig åt kreativ matematik.

Jag kan delvis acceptera kritiken av hur socialförsäkringssystemet fungerade i början av 2000-talet. Ett tidigare fungerande system för rehabilitering havererade efter krisen på 1990-talet. Detta gjorde att de långa sjukskrivningarna ökade. Det Hr. Axén inte nämner är dock att sjuktalen började sjunka redan innan den borgerliga regeringens tillträdde efter valet 2006. Med det sagt anser jag att de förändringar som den borgerliga regeringen gjort i sjukförsäkringen inte har gjort situationen särskilt mycket bättre. Långtidssjuka snurrar fortfarande runt och studsar mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Under de borgerliga regeringarnas tid har arbetslösheten ökat, ungas arbetslöshet är fortfarande på en hög nivå. Subventionerade arbetsgivaravgifter och halverad restaurangmoms har till synes haft minimal effekt på ungdomars arbetslöshet. Socialdemokraterna föreslår en ökad satsning på att rusta ungdomar bättre för det arbetsliv som växer fram. I stället för att låsa in och gömma långtidsarbetslösa från arbetslöshetsstatistiken i sysselsättningsfasen (FAS 3) – i dag en av Sveriges största ”arbetsgivare” – behövs andra åtgärder för att rusta dessa personer för en återkomst till arbetslivet.

Till slut får jag rekommendera Gunnar Axén att träna på sin matematik. Att ta bort subventionen på de sociala avgifterna för att anställa ungdomar innebär inte att det blir dubbelt så dyrt att anställa ungdomar. Det känns som en ohederlig överdrift som smakar illa. Särskilt som det kommer från en ledamot i Sveriges Riksdag.

%d bloggare gillar detta: