Bloggarkiv

Det går inte att stoppa påbörjat uttag av tjänstepension


Det går inte att stoppa påbörjat uttag av tjänstepension

SVT har uppmärksammat att Stadsdelsnämnden på Norra Hisingen i Göteborg har nekat en person försörjningsstöd med argumentet att det fanns en tjänstepension att ta ut. Den arbetslöse mannen överklagade det beslutet till förvaltningsrätten.

När stadsdelsnämnden förstod att det skulle ta tre månader att få ut medlen från tjänstepensionen beviljades försörjningsstöd. Det gjorde att förvaltningsrätten inte prövade orsaken till det överklagade beslutet. Stadsdelsnämnden är dock tydlig med att om mannen kommer efter tre månader för ansökan om fortsatt försörjningsstöd kommer man att neka det.

Mannen har valt att begära prövningstillstånd i kammarrätten för att få denna principfråga prövad i högre instans. Det är förstås väldigt viktigt att få veta om en kommun kan tvinga en person utan annan inkomst och tillgångar att ta ut en intjänad tjänstepension. Det skulle ju kunna få långtgående konsekvenser om en persons tjänstepensionskapital ska betraktas som vilken tillgång som helst.

Tjänstepensionen är ju ett komplement till ålderspensionen (som man inte kan tvingas ta ut i förtid). Det är vidare ett kapital som uppstått genom att tidigare arbetsgivare betalt in till ett personligt pensionskonto. Till det kommer en viktig synpunkt som Eva Adolphson, pensionsekonom på tjänstepensionsbolaget Alecta, påpekar.

Om man börjar leva av tjänstepensionen redan i yrkesaktiv ålder och tar ut den på kort tid har man ju bara den allmänna pensionen kvar när man väl är pensionär. Dessutom kan man kan inte ångra uttag av en tjänstepension som är påbörjad under de fem första åren, enligt regler i lagen om inkomstskatt. Det är olyckligt om man skulle bli bunden att tvingas ta ut pension under lång tid för att man söker tillfälligt försörjningsstöd.

Det återstår att se om Kammarrätten beviljar prövningstillstånd i denna fråga. Om så inte sker ligger tolkningen helt öppen.

%d bloggare gillar detta: