Bloggarkiv

Jan Björklund tänker inte avgå!


Under gårdagen meddelade Kristdemokraternas ordförande, Göran Hägglund, att han kommer att lämna sitt förtroendeuppdrag. Politiska analytiker sade sig inte vara så förvånade över detta besked. Beskedet kom ändå något från en klarblå himmel. Det fanns inget av offentlig och öppen intern kritik från KD som förebådade en partiordförandes avgångsbesked.

Nu står det partiet ändå inför en process där partiordförande ska väljas.

Jag – avgå? Knappast!

Beskedet innebar samtidigt att visst fokus riktades mot ett annat parti med problematisk opinionssituation – Folkpartiet. Frågor ställdes när Jan Björklund kommer att kasta in handduken. Det officiella beskedet var förstås att Jan inte hyser några som helst planer på att avgå. Jan meddelade att …

Nej, jag är helt beredd att ta ansvar och leda Folkpartiet och den politiska förnyelsen för att ta revansch 2018. Jag känner att jag har ett starkt stöd i partiet, även om det kanske inte är från alla. Till sist är det landsmötet som avgör.

Och det är klart – beskedet kunde knappast vara något annat. Jans svar kommer att vara detsamma ända fram till den dag det officiella beskedet kommer att han lämnar sitt uppdrag. När beskedet kommer är ju öppet. Men det är klart att den dagen kommer. Min gissning är att Jan Björklund inte kommer att vara ordförande för sitt parti vid valet 2018.

Men …  det är klart – jag har ingen spåkula. Oavsett vilket så närmar sig dagen då Jan Björklund meddelar sitt avgångsbesked. Folkpartiet har ju en tradition av att ganska osentimentalt byta ordföranden vid behov.

Länkar: SvD, Aftonbladet ledare, politism, Resumé, SvD, Aftonbladet ledare, SvD, Ekot, di.se, SVT, SVT, SVT, di.se, Ekot, dagens arena, dagens arena, Aftonbladet ledare

Fler som skrivit: Helle Klein

Ett inrikespolitiskt slagträ


Igår presenterade Göran Hägglund, Kristdemokraternas ordförande, en testballong/utspel om migrationspolitiken. Han presenterar förslag som han menar både bevarar en svensk generös syn på invandring som minskar kostnaderna i Sverige. Han anger inte hur stora besparingarna (eventuellt) skulle bli med KD:s förslag. Det kanske heller inte behöver anges – det räcker väl med att tala om att man vill sänka kostnaderna.

Det är väl knappast en slump att det första förslag som Göran presenterar handlar om att han vill sänka bidragen ”något”. Hur mycket (eller litet) han vill sänka bidragen anges inte. Det som jag anser särskilt stötande med detta förslag är att han ansluter sig till den mytbildning som finns kring nivån på det ekonomiska stöd som människor får. Han säger klart och tydligt att invandrades bidrag är så pass höga att de hellre tar emot bidragen än ger sig ut på arbetsmarknaden.

Om bidragen är för höga och möjliga arbetsinkomster för låga kommer det att bli mindre arbete utfört. Möjligheten att sänka nyanländas etableringsersättning något bör därför prövas.

Göran Hägglund lägger därmed hela skulden för arbetslöshet och svårighet att etablera sig på arbetsmarknaden på de nyanlända själva. Göran säger att sänker man bidragen ökar motivationen för dem att söka och anta arbeten till lägsta möjliga lönenivå och deltidsarbete. För att ytterligare motivera dem ska de slippa betala skatt på dessa arbeten.

Tidigare borgerliga regeringar drev ju tesen att man måste öka drivkrafterna för arbete. Det skulle ske genom lägre ersättningar till arbetslösa och sjukskrivna. Man bedrev en politik för att stimulera fram en större låglönesektor. Flera av de borgerliga partierna driver dessutom tesen att ingångslönerna på den svenska arbetsmarknaden är allt för höga.

Denna borgerliga politik är fullständigt misslyckad. Deras insatser har inte minskat arbetslösheten. De människor som har svårast att få arbete är de som saknar fullständiga betyg från gymnasieskolan. De insatser som den borgerliga regeringen gjort har möjligen skapat några få tusen nya arbetstillfällen inom hotell/restaurang och handel. Men genom att subventionera vissa branser finns ju en uppenbar risk för att arbetstillfällen blir färre i andra.

KD:s våta dröm är tydligen att skapa en allt större sektor där människor ska konkurrera med varandra till allt lägre löner och allt mer försämrade arbetsvillkor i övrigt.

Min erfarenhet är att väldigt många av de som kommer till Sverige inget hellre vill än att skaffa sig eget arbete. Det är knappast hårdare slag med piskan som behövs för att öka möjligheten till eget arbete. Det är bättre möjligheter till att förbättra språkkunskaper, att validera kunskaper man redan har, att använda en mångfald andra verktyg för att stödja människors vilja att försörja sig själva.

Göran Hägglunds utspel synes mest vara ett sätt att fånga upp en opinion som lockas av SD:s förenklade budskap och att i övrigt verka för en borgerlig syn på arbetsmarknaden.

Länkar: dn.se, dn.se, Ekot, di.se, Ekot, Ekot, SvD, SvD, dagens arena, di.se, SVT, SvD, di.se, Ekot, SvD, di.se, SvD, SVT, SvD, dn.se, SVT, Ekot, SVT, Ekot, dn.se, SvD, di.se, di.se, SVT, Arbetet, Aftonbladet kultur, di.se, SvD

Fler som skrivit: Johan Westerholm, Ulf Bjereld

Göran Hägglund och överskottsmålet


Ge mig mera stålar!

Kristdemokraternas ordförande Göran Hägglund öppnar för att regeringen borde ”tänka friare kring överskottsmålet”. I en intervju motiverar han det med att regeringen har skapat stor trovärdighet i frågan om statens ekonomi. Denna trovärdighet skulle, enligt Göran Hägglund, göra det möjligt för regeringen att spendera mer pengar än vad man annars skulle kunna göra.

I någon mån förstår jag att den kristdemokratiska ordföranden torgför dessa tankar nu. Den kommande höstbudgeten är ju det sista tillfället innan nästa års riksdagsval som den sittande regeringen har att presentera godsaker för valmanskåren. Eftersom flera av regeringspartierna visar väldigt låga opinionssiffror kommer dessa att slåss för egna profilfrågor som, förhoppningsvis, bidra till en ny valseger.

Göran meddelade inför sitt tal i Almedalen att han vill genomföra ett femte jobbskatteavdrag redan från det kommande årsskiftet. Han vill vidare sänka skatten för pensionärer och höja inkomstnivån då statlig skatt ska betalas. Till det kommer att han vill minska storleken på barngrupperna i förskolan. Görans godispåse skulle kosta staten 16 miljarder kronor.

Det kommer säkert att bli hårda förhandlingar innan regeringen kan presentera sitt förslag till budget. Skulle regeringen kunna räkna friare i frågan om överskottsmål skulle säkert denna process förenklas något.

Länkar: di.se, di.se, di.se, Ekot, di.se, SVT, dn.se, dn.se, SvD, Ekot, dn.se, dn.se, Aftonbladet ledare, SVT, SVT, SVT, SvD, SvD, Expressen

Fler som skrivit: Peter Johansson, Alliansfritt Sverige, Martin Moberg, Johan Westerholm, Christian Norlin

Alla barn över två år ska få rätt att gå förskolan


Alla ska få vara med!

Under tisdagen presenterades ytterligare ett förslag från den socialdemokratiska partistyrelsen till den kommande partikongressen. Som ett led i att förbereda barn för skolan vill man göra det möjligt för alla familjer att placera sina barn i förskola från det år barnen fyller två år. Man föreslår att:

  • För att göra förskolan tillgänglig för alla barn vill vi på längre sikt göra förskolan avgiftsfri. Men som ett första steg föreslår vi allmän förskola från två års ålder, istället för dagens tre år.
  • För att barnen ska gynnas av att gå i förskola krävs att förskolan är bra. Därför krävs det investeringar i förskolans kvalitet.
  • Forskningen visar att en bra förskola stärker barnen. Alla barn ska därför ha rätt till förskola oavsett vad deras föräldrar gör. Idag gäller rätt till 15 timmar per vecka. Denna rätt vill vi successivt utöka. Vi vill dessutom avskaffa vårdnadsbidraget.

Med dessa förslag får fler familjer möjlighet att låta sina barn delta i förskolans verksamhet. Ett sådant förslag innebär dessutom att fler föräldrar får möjlighet att delta fullt ut i arbetslivet. Med förslaget hoppas partiet att på sikt att förbättra de sjunkande skolresultaten i grundskolan och gymnasiet. Mikael Damberg, gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen, säger

Jag tror att det blir två effekter av det här. Dels kommer vi att få fler barn som får en möjlighet att gå i en bra förskola, och det kommer att vara bra för deras skolgång för att de kommer att lära sig mer. Men det är också att vara bra för deras föräldrar som har möjlighet att jobba och att ha sina barn på förskolan.

Det är bra att socialdemokraterna tar initiativ till att skapa diskussion om hur resultaten i den svenska skolan kan bli bättre. Det är viktigt att alla barn ges möjlighet till att utveckla sina möjligheter tillsammans med andra barn.

Länkar: dn.se, SVT, Ekot, SvD, Ekot, SvD, Lärarnas Nyheter, ka.se, dagens arena

Andra som skrivit: Martin Moberg, Johan Westerholm, Alliansfritt SverigeAlliansfritt Sverige, Ann-Sofie Wågström, Den sjätte mannen, Johan Westerholm, Martin Moberg

Fler apotek – men färre mediciner


En av den borgerliga regeringens stoltaste stunder var väl när man avvecklade det statliga apoteksmonopolet. Borgerliga företrädare på central och lokal nivå tar nästan varje tillfälle som de får att framhålla denna ”valfrihetsreform”.

Av den granskning som SVT gjort får man bilden att människor som är i behov av mediciner ofta går från sitt apotek tomhänta. Bilden som ges är en av kroniskt sjuka i en hopplös jakt på de mediciner de är i behov av. Det är möjligt att rapporteringen fokuserar på de delar som inte fungerar och därför ger en inte helt korrekt bild. Men samtidigt är de inte de första som rapporterar om svårigheter att hitta de mediciner de behöver. Ingalill Bjöörn,  ordförande i Astma- och allergiförbundet, säger

I våras var det svårt att få tag i allergimedicin överhuvudtaget. Det var till och med svårt att få tag i luftrörsvidgande medicin.

Eftersom de företag som verkar på denna marknad inte gör det för att vara snälla utan vill tjäna pengar vidtar de de åtgärder som behövs för att minimera kostnader och maximera intäkter. Därför håller man så små lager som möjligt samt ökar utbudet av smink och därmed liknande produkter. Det är vidare uppenbart att det på vissa orter har uppstått en överetablering av apotek. Antalet apotek/butiker kommer säkert att anpassas till en nivå (= bli färre) där förhoppningsvis kostnaderna inte överstiger intäkterna.

Tack Göran Hägglund! Det var väl detta du ville uppnå?

Länkar: SVT, SVT, SVT, SVT, SVT

Andra som skrivit: Martin Moberg

Krackelerar regeringsarbetet?


Fredrik Reinfeldt tackade efter ett antal veckors betänketid ja till den inbjudan som centerpartiets ordförande Annie Lööf presenterade i början av juli. I ett öppet brev/debattartikel på DN Debatt skisserade han den väg han anser att de fyra regeringsbärande partierna borde gå. Man anar en strävan från Moderaterna att i tid styra upp processen och att hålla ihop programarbetet i en strävan att utåt visa upp en bild av enighet och nära samhörighet. Detta i motsats till den bild av röra man oavbrutet förmedlar kring oppositionspartierna.

Annie Lööf befinner sig knappast i en situation där hon i dagsljus kan opponera mot Moderaternas strävanden. Hon får ju en möjlighet att under strålkastarnas sken spela upp rollen av en god värd. Jag har inte sett någonstans hur Folkpartiet ställer sig till inbjudan. Jag utgår ifrån att de avser att delta. Däremot konstrar Kristdemokraterna (KD) genom Göran Hägglund. De är inte intresserade av att formulera något gemensamt idéprogram. Han säger, enligt artikeln i Aftonbladet, att …

Det är en sak att kompromissa om sakpolitiska frågor, men en helt annan att kompromissa på partiernas värdegrunder och ideologi. Vi är inte intresserade av det. Jag tror inte att det leder någon vart.

Med tanke med de stridigheter som skedde inför och under KD:s kongress (eller vad de kallade sin sammankomst) då Göran Hägglund utmanades av starka krafter inom partiet har han en smal väg att vandra. Inbördes stridigheter och lindans utmed riksdagsspärren innebär begränsningar för vad KD kan acceptera.

Samtliga fyra partier kommer förstås att träffas i Annies bostad. De kommer att le glatt och berätta lustifikationer för varandra och för närvarande journalistkår. De kommer, kort sagt, att spela rollen av goda kompisar och bundisar. Arbetsgrupper kommer att bildas men samarbetet kommer förmodligen inte att vara lika enkelt denna gång. Spänningarna finns där. De gör nog rätt i att börja arbeta i tid.

Hur slagkraftigt det valmanifest (eller motsvarande) blir som de kommer att presentera återstår ju att se.

Länkar: Brevet, Aftonbladet, dn.se, SvD, Aftonbladet

Andra som skrivit: Peter Andersson, Peter Johansson, Högbergs tankar, Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Johan Westerholm, Peter Johansson, Alliansfritt Sverige

%d bloggare gillar detta: