Bloggarkiv

De fristående skolorna är generösast med betygen


Svenska Dagbladet rapporterar att de ”fristående” friskolorna är mest generösa med att ge betyg och att rätta de nationella proven för sina elever. Jonas Vlachos, skolforskare och nationalekonom vid Stockholms universitet, säger att …

Det är de fristående skolorna som är generösast med betygen, sett till just relationen mellan betyg och resultat på de nationella proven. Inom samtliga 15 ämnesprov som Skolverket listar, ger de fristående gymnasieskolorna en högre andel överbetyg (jämfört med resultaten på just nationella prov) än de kommunala.

Dessutom visar den omrättning som gjorts av nationella prov att de fristående skolorna rättar mer generöst.

Jonas funderar vidare över varför friskolorna verkar vara mer generösa i sina bedömningar. Han säger att …

Det finns ju starka incitament för alla typer av skolor att generera vad som på pappret är goda kunskapsresultat. Och den enklaste och billigaste vägen att göra det är att rätta proven generöst och att sätta höga betyg. Det är en enorm spridning mellan skolor hur man sätter betyg i förhållande till nationella prov.

Jonas är ju inte den förste som menar att skolorna, i sin konkurrens efter elever, verkar för en högre betygssättning för sina elever än vad deras resultat kanske förtjänar. Det är väl heller inget att förvånas över. Det är klart att skolor som kan visa på goda betygsresultat lockar fler elever och familjer.

Problemet är ju bara det att en sådan kortsiktig metod kan skada eleven på lång sikt. Vill vi höja kunskapsnivån bland alla elever gäller det ju att värdera kunskapsnivån på ett korrekt sätt.

Den svenska skolan står verkligen inför ett vägval – att kortsiktigt premiera skolföretag eller att ge all elever en god utbildning.

Länkar: SvD, vlt.se

Annonser

Om att sätta glädjebetyg


Tidningen Svenska Dagbladet konstaterar i en artikel att det är vanligast bland skolor i Stockholms län att sätta glädjebetyg för elever i årskurs nio. Fyra av de tio skolor i landet som ger allra störst andel överbetyg i matematik i årskurs 9, återfinns i Stockholms län.

Man kan ju undra över varför skolorna i Stockholm mer frekvent ger sina elever högre betyg än vad eleverna kanske förtjänar. Skolinspektionens utredare Jens Pettersson är ganska övertygad om att …

Det är inte orimligt att anta att betygen pressas upp av det faktum att det råder stor konkurrens om eleverna i tätorterna.

För några månader sedan visade rapporter att friskolor tenderar att betygsätta sina elever mer generöst än vad resultaten i de nationella proven visar. En viktig konkurrensfaktor och ett sätt att locka fler elever är ju att kunna visa att skolan visar goda resultat. Därför är det väl inte alldeles oväntat att det finns en frestelse bland skolor att värdera elevernas resultat mer generöst än vad de möjligen förtjänar.

Reportaget bekräftar en tidigare rapporterad tendens i den svenska skolan. Går detta att bekräfta mer vetenskapligt skulle det innebära ytterligare en spik i kistan för den svenska skolan. Att betygsätta elever på ett sätt som inte motsvarar verkliga resultat vore en otjänst för eleverna. Det kan innebära att högre utbildning måste anpassa sig till en kunskapsnivå nedåt.

Det finns all anledning för utbildningspolitiker och andra beslutsfattare inom området att granska fenomenet med ”glädjebetyg”. Syftet med att betygsätta elever handlar ju om att ge dem vägledning om de nått utbildningsmålen. Om inte betygen ger rätt signaler till eleven kan man lika gärna slopa dem.

Betyg eller inte betyg är det fundamentalt att konkurrensen inom skolvärlden inte innebär att skolor ger fel signaler till ”sina” elever. Dagens arbetsmarknad kräver mer av formell kompetens för de arbetsuppgifter som växer fram. Då gäller det att vi har ett skolsystem som förmår hjälpa och stödja elever genom hela skolsystemet. Snöd kortsiktig ekonomisk vinning i enskilda skolföretag får inte stå i vägen för den samhälleliga investering som skolan är.

Att skapa ett bra skolsystem tillhör de viktigaste insatser ett samhälle kan göra för att höja nationen och dess invånare till ett bättre liv. Idag känns det som om Sverige delvis håller på att förslösa den tillgång som skolan är.

Länkar: SvD, SvD, Aftonbladet ledare, Fokus, Aftonbladet ledare

Fler som skrivit: Alliansfritt Sverige, Roger Jönsson, Martin Moberg

%d bloggare gillar detta: