Bloggarkiv

Grupper missgynnas av utbildningssystemet


Inga Sanner, Stockholms universitet, har skrivit ett intressant debattinlägg om hur man borde begränsa föräldrars makt över skolan. Inga konstaterar i sitt inlägg att dagens friskolesystem inneburit att elever till föräldrar med en starkare utbildningstradition har gynnats. Det har blivit tydligare att elevens familjebakgrund har en tydlig påverkan på resultaten i skolan.

Inga diskuterar föräldrarnas möjligheter att påverka sina barns val av skola och det stöd som dessa barn får. Det finns inget fel i att föräldrar hjälper och stödjer sina barn i skolarbetet. Inga säger att …

Självklart kan man aldrig komma ifrån att det finns skillnader i barns förutsättningar och självklart ska man inte missunna de barn som har ett rikt kapital hemifrån att profitera på det. För en liberal borde det dock vara självklart att fokusera på hur man kan ge stöd åt barn som inte har sådana tillgångar. Det handlar inte om pengar utan om att våga se att barns frihet i vissa fall förutsätter en minskad frihet för föräldrar.

Inga menar att politiken måste ta ansvar för att minska föräldrarnas makt över skolan och hellre ta barnens parti. Det låter som en ädel insats för skolpolitiker från alla partier att verka för.

Länkar: SvD, SvD

%d bloggare gillar detta: