Bloggarkiv

… och så tystnar en pressröst i Eskilstuna!


Idag kom beskedet att tidningen Folket ska läggas ned och strykas från listan av ”rödmärkta” tidningar. Tidningen har sakta fått dö sotdöden som en kombination av oförmåga av arbetarrörelsen att bedriva framgångsrika tidningar och att locka tillräckligt antal läsare av tidningen.

Beslutet att omvandla tidningen från dagstidning (6 dagar/vecka) till enbart veckoutgivning har inte vänt utvecklingen. Ej heller att sälja tidningen till den liberalt märkta konkurrenten i den gemensamma staden. Men jag kan ändå knappast skylla tidningens nedgång på Eskilstuna-Kurirens ägare. De har enbart fattat ett rationellt ekonomiskt beslut. Finns inte tillräckligt antal läsare så …

Det finns säkert de som kan göra en klokare och mer insiktsfull analys kring arbetarrörelsens tydliga misslyckande att producera framgångsrika och läsvärda dags- och nyhetstidningar. Tidigare tydliga arbetarstäder som Eskilstuna, Västerås, Norrköping, Malmå etc har haft S-märkta tidningar. Det har inte räckt med att enbart vädja till ideologisk tillhörighet för att locka tillräckligt antal läsare till tidningen. Till det kommer säkert en del strategiska missräkningar och felbeslut som ytterligare dränerat ekonomin och läsarna.

Efter den 13 juni kommer arbetarstaden Eskilstuna enbart att ha en daglig nyhetstidning – den liberalt inriktade Eskilstuna-Kuriren.

Det är en sorglig dag.

Länkar: Folket, ekuriren, Resumé, SvDSVT Sörmland, DN Kultur

Om Folkets framtid


Det klarnar något om Folkets framtid som endagstidning (veckotidning?). Tidningen kommer endast att ha två anställda (en politisk redaktör och en ansvarig utgivare). Det är väl knappast någon som tror att dessa två personer kommer att klara att ge ut tidningen på egen hand. Jag har därför förstått att tidningen i framtiden kommer att produceras med frilansande journalister.

Jag är inte särskilt glad över denna utveckling. Jag hoppas förstås att man kommer att producera en utmärkt produkt i framtiden (även om jag bara får läsa tidningen en gång/vecka i framtiden). Tidningen ska ju i framtiden fortsatt ha en aktiv röst stående åt vänster på den politiska skalan. Detta förutsätter ju att man får ha en aktiv och levande hemsida som ett komplement till papperstidningen. I annat fall kommer ju den politiska debatten enbart bestå av att den stora tidningen i ensamt majestät och oemotsagd kan förmedla sin syn på sanningen.

Journalistklubben har till bolagsstyrelsen överlämnat en skrivelse där man framför sin kritik till hur Folket har hanterats. Man vill att beslutet omprövas och att man överväger andra lösningar. Det är ett utmärkt initiativ som man tagit från journalistklubben. Jag tror dock inte att detta kommer att förändra särskilt mycket.

Jag kommer att fortsätta läsa och abonnera på Folket och i övrigt göra det lilla jag kan för att få fler att läsa tidningen. Jag hoppas också att man finner en form för endagstidningen som verkligen innebär en möjlighet för framtiden och inte enbart ett sätt att förlänga sotdöden för denna tidning.

Länkar: Folket, Folket

Folket – en utdragen dödskamp


Tidningen Folket rapporterar idag om att man kommer att göras om till en endagarstidning ”inom en mycket snar framtid” – kanske redan i höst. Sören Axelsson, koncernchef för Eskilstuna-Kuriren som äger Folket, meddelade personalen att …

Vår ambition är ändå att ha kvar tidningen. Oberoende journalistik är nödvändig för att Eskilstuna ska blomstra.

Jag vet inte ännu vad detta kommer att innebära i praktiken för tidningens innehåll. Folket ska få behålla en självständig chefredaktör och självständig politisk röst. Men det betyder ju ändå att en daglig politisk debatt mellan två tidningar försvinner. Debatt- och insändarsidorna kommer ju att bli förhållandevis ointressanta för publikation.

Jag känner ingen större tilltro till att detta är en långsiktigt hållbar lösning för tidningen Folket. Detta känns som att dra ut på dödskampen helt i onödan. I Västerås försökte man en tid att ge ut den socialdemokratiska tidningen som endagarstidning. Till slut kom i alla fall dödsdomen.

Jag kommer, förstås, som en drucken elefant att hålla fast vid Folket ”til the bitter end”. Jag hoppas att redaktionen formår att fortsätta på bästa sätt trots dagens mindre glada nyhet.

Det är inte aktuellt för mig att börja abonnera på den andra tidningen. Jag får inhämta lokalnyheter på annat sätt framöver.

Det är sorgligt – Eskilstunas medievärld kommer att bli än tydligare en liberal tidnings sådan.

Länkar: Folket, SVT Sörmland, E-K, dn.se

%d bloggare gillar detta: