Bloggarkiv

Uppenbart att regeringen försöker sopa undan spåren


Under onsdagen exploderade den famösa vapenaffären med Saudi-Arabien igen. Det började med att Ekot avslöjade att en känslig handling, i strid med grundlagen, plockats bort ur diariet på regeringskansliet. I detta fall ska det handla om ett e-postmeddelande som skickats från FOI (avdelningschefen Lars Höstbeck) till regeringskansliet. Meddelandet ska ha skickats till tjänstemannen Per Anderson på försvarsdepartementet.

Ekot försöker få ut detta meddelande från Regeringskansliet men får veta att det inte finns. Man får däremot ut det från FOI. Meddelandet bevisar att regeringen har varit informerad om att FOI, i strid med alla regler, tänkte låta Bulvanföretaget SSTI leda arbetet med vapenfabriken. Detta motsäger vad regeringen tidigare har hävdat i denna fråga.

Konstitutionsutskottet utreder ju detta sedan tidigare. De har fått ut en hel mängd handlingar kring affären. Men det saknade meddelandet hade man inte fått. Utskottets ordförande, Peter Eriksson (MP), säger att …

Vi har begärt alla handlingar som har relevans i det här ärendet och vi har också fått mängder med handlingar men den här handlingen som är viktig den har vi inte fått.

Det här kan ju verkligen bli till en pikant affär för den borgerliga regeringen att hantera. Det är klart att den politiska oppositionen kommer att agera  och sätta press på regeringen. Socialdemokraternas utrikespolitiske talesman Urban Ahlin uttalar att …

Som jag ser det är det ett brott mot Sveriges grundlag. Extra oroande är att journalister när man begärt ut mejlet fått svaret att det inte existerar. Det är ju, om det stämmer, uppenbart att regeringen försökt sopa undan spåren efter något man finner besvärande.

Det ska bli intressant att se vart denna affär kommer att ta vägen. Kommer någon eller några att få betala det politiska priset för det skedda? Detta visar bara på hur smutsiga internationella vapenaffärer kan vara.

Länkar: Ekot, Ekot, dn.se, SvD, di.se, SVT, dagens arena, Ekot, SvD, SVT debatt, Ekot, Journalisten

Andra som skrivit: Roger Jönsson, Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Peter Högberg, Peter Johansson, Johan Westerholm, Håkan A Bengtsson

Industribloggare: Leine Johansson, Kaj Raving

Anfall är bästa försvar


… är tydligen en princip som Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, gillar. Det planerar tydligen att göra en anmälan till Justitiekanslern då myndigheten misstänker brott mot offentlighets- och sekretesslagen. Nils Funcke, journalist och sekreterare i den parlamentariska yttrandefrihetskommittén, kommenterar …

Ur ett myndighetsperspektiv är det logiskt att göra en JK-anmälan. Om myndigheten har sekretessbelagda handlingar som sprids är det naturligt att man vill ha prövat om det begåtts ett brott mot tystnadsplikten. I förlängningen syftar anmälan till att få reda på vem som läckt.

Ekot, som var det nyhetsmedia som fått fram den information som dominerat svenska nyhetsmedia de senaste dagarna, är inte lika roade av FOI:s handlande. Anne Lagercrantz, Ekots chef och ansvariga utgivare, säger …

Jag tycker det är ytterst olyckligt om myndigheterna vill efterforska våra källor. Jag ser syftet som att skrämma våra uppgiftslämnare och det kan skada demokratin.

Men anfall är väl bästa försvar för att dölja egna tillkortakommanden?

Länkar: Ekot, Rapport, di.se, dn.se, dn.se, Ekot, SvD, Rapport, dn.se, Ekot, di.se, dn.se, SVT Debatt

Andra som skrivit: Peter Johansson, Martin Moberg, Johan Westerholm, Johan Westerholm

FOI:s mellanhavanden med Saudiarabien en del av ett större mönster


Det verkar som om den borgerliga regeringen har ramlat in i sin allvarligaste politiska affär under sin tid vid makten. Den svenska pressen är ute efter litet blod och har siktet inställt på den stackars försvarsministern Sten Tolgfors. Det kan säkert bli som så att han blir det kungsoffer som regeringen gör för att skaka av sig effekterna av den pågående debatten.

Jag tänker avstå från att göra billiga poänger kring denna affär. Jag är fullt medveten om att när det gäller den svenska vapenexporten det finns en, om ej en allians – helig eller ohelig – men i alla fall en samsyn om betydelsen av att kunna sälja svenska vapensystem mellan (M) och (S). Insikten finns i att det är nödvändigt att kunna sälja våra produkter till andra för att kunna finansiera utveckling och tillverkning av avancerade vapensystem. Det är en bransch med högt kunskapsinnehåll och – på gott ont – avancerad teknisk utveckling. Anders Billing skriver i Fokus en krönika dessa frågor. Han skriver bland annat att …

När inte försvaret köper måste företagen exportera för att behålla sin volym. Som motgåva för »från hyllan«-principen verkar statsmakten ha vänt ut och in på sig själv för att gå in som aktiv mellanhand för exporten. Till detta beteende ska nog räknas att Försvarets materielverk gått in som exportör av Jas Gripen, liksom den nya märkliga Försvarsexportmyndigheten. Det är nog här även FOI:s plötsliga roll som teknikkonsult i den saudiska öknen ska placeras in.

Den svenska staten har bidragit till att bygga upp den svenska vapenindustrin. Ett stort antal arbetstillfällen har skapats där. Fortfarande finns en (manlig?) stolthet i att kunna utveckla avancerade vapensystem i Sverige. Det har funnits en drivkraft av att vi i Sverige ska kunna tillverka vapnen själva snarare än att köpa dem. Som alliansfri nation var det än viktigare att klara det.

Det är inte lätt för den svenska staten att krypa ur sitt ansvar för svenska jobb inom branschen. Det har säkert gjort att man ibland har blundat, inte lyssnat allt för mycket och hållit käft utåt för att ro iland affärer med ibland tveksamma kunder.

Det är klart som tusan att vi som demokratiskt land inte ska vara en leverantör av vapen till odemokratiska och repressiva nationer. Men det kommer att kräva en del överväganden bland de politiska företrädarna att ändra förhållningssätt. Det kan ju komma att innebära att ministrar tvingas göra en och annan golgatavandring till arbetsplatser som försvinner eftersom vi inte längre kan sälja svenska vapen hur som helst.

Länkar: Rapport, SvD, Rapport, Ekot, SvD, dn.se, di.se, Rapport, Ekot, dn.se, dn.se, SvD, Ekot, Ekot, di.se, E24, dn.se, di.seSvD, di.se, Rapport, Ekot, di.se, di.se, Ekot, Rapport, Rapport, SvD, Ekot, dn.se, Fokus, SVT Debatt, SvD

Andra som skrivit: Helena Ericson, Peter Johansson, Martin Moberg, Martin Moberg, Johan Westerholm, Peter Johansson, Alliansfritt Sverige, Helena Ericson, Peter Johansson, Ulf Bjereld, Martin Moberg, Olas tankar, Alliansfritt Sverige, Peter Andersson, Tokmoderaten

%d bloggare gillar detta: