Bloggarkiv

Om respekt för människovärdet


Foto: Matt Rourke / TT

Under gårdagen presenterade regeringen på debattplats inriktningen för ett förändrat etableringspaket. I debattinlägget presenteras fyra övergripande punkter för de reformer som kommer att presenteras allt eftersom regeringskansliet blir färdiga med detaljerna:

  1. Snabbt i jobb genom språk, utbildning, validering och bostad.
  2. Varje barn och ungdom ska få en bra utbildning i förskola och skola.
  3. Alla kommuner ska bidra i mottagandet.
  4. Det civila samhället har en nyckelroll.

Och det är klart – presenterat på detta sätt är det ju svårt att ha några särskilda invändningar emot inriktningen. Förslagen utgår även från att Sverige inte har lyckats särskilt väl med att snabbt få människor att komma i arbete och därmed integreras bättre i det svenska samhället. De fyra debattörerna medger att vare sig tidigare socialdemokratiska eller borgerliga regeringar har lyckats med det som de föresatt sig.

Punkterna ovan känns dock som väldigt naturliga. Det är förstås viktigt att snabbt tillägna sig det nya språket för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Jag tror även på detta med att kunna validera sina kunskaper till svenska förhållanden. Det gör att man kan definiera på vilka områden ens utbildningsbakgrund behöver kompletteras (alternativt att det inte behövs). Jag har i mitt yrke mött personer med arbete inom industrin men som visat sig ha hög akademisk utbildning från sitt hemland. Det finns många sådana exempel.

Jag gillar inriktningen på de förslag som regeringen har presenterat. De borgerliga partiernas enda alternativ är mantrat om att trösklar på arbetsmarknaden måste sänkas. Genom att lönelägen sänks, genom ekonomisk press på nyanlända och genom försämrade arbetsförhållanden i övrigt ska minsann fler komma i arbete. De borgerliga partierna tror mer på piskan som metod att förmå människor att ta arbete.

Regeringens inriktning innebär mer respekt för individen och innebär en mer positiv syn på människors vilja till att finna arbete.

Jag ser även med tillfredsställelse att inriktningen är att alla kommuner ska delta med sina resurser med att ta emot människor.

Länkar: dn.se, SvD, Ekot, SVT, di.se, Ekot, dagens arena, politism, dagens arena, politism, di.se, SVT, SvD

Fler som skrivit: Johan Westerholm

Erik Ullenhag ser rött


Ser rött!

I en artikel i Dagens Industri diskuteras frågan att vänsterstyrda kommuner tar emot nästan dubbelt så många flyktingar per tusen invånare som moderatledda. Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) känner sig, enligt artikeln, provocerad av denna motvilja från moderatstyrda kommuner.

Tidningen har även diskuterat frågan med finansminister Anders Borg. Han har tydligen noterat att fler moderata kommuner, folkpartikommuner och centerkommuner har visat beredskap att ta emot fler flyktingar. Detta mottagande ska förstås ske enligt lokala förutsättningar. Det är väl en vacker omskrivning för att inte vilja ställa större reella krav på berörda kommuner att skapa de rätta förutsättningarna för ett sådant mottagande. Erik säger dock att …

Ingen kommun ska kunna säga att vi har ingen infrastruktur för att ta emot flyktingar. Det bör vara en del av det kommunala uppdraget.

Det enda som finansministern kan tänka sig att göra är att något mer kompensera de kommuner som tar sitt ansvar för att ta emot människor som flyr. Han kommer knappast att ta någon större partiintern debatt om denna fråga.

Jag har ingen anledning att betvivla Folkpartiets engagemang i denna fråga. Men de kommer knappast att få något större reellt stöd från Moderaterna i denna fråga.

Andra som skrivit: Alliansfritt Sverige

 

Drömmen om fred


Under söndagen läste jag en stark artikel om det syriska inbördeskriget och om hur människor vill skapa sig ett fredligt liv. Jag har förstås läst om händelserna i Syrien. Jag har läst om hur ett land upplöses i dess minsta beståndsdelar.

Människor av olika tillhörigheter bekämpar varandra. Men de flesta människor som drabbas av konflikten är icke stridförande. Nästan halva Syriens befolkning är på flykt, de flesta inom Syriens gränser. Till det kommer att Libanon och Turkiet är stora mottagarländer för de syriska flyktingarna.

Endast en rännil av de syriska flyktingarna kommer till Europa, varav en del kommer till Sverige. Som enda land i Europa beviljas syriska flyktingar permanent uppehållstillstånd när de väl lyckats ta sig till vårt land. Det krävs dock att man betalar stora pengar för att låta sig smugglas till vårt land. Det är inte möjligt att ansöka om asyl på någon svensk ambassad i närheten av Syrien.

Innan jag läste DN:s artikel läste jag några sarkastiska twitterinlägg kring reportaget. Det var tydligt att man ansåg reportaget som överdrivet känslosamt. Det är tydligt att många människor inte vill att Sverige ska emot flyktingar från Syrien. Det handlar förstås om att Syrien är ett huvudsakligen muslimskt land.

Jag har ingen lösning på den syriska konflikten. Det är uppenbart att det finns olika intressen bland de globala makter som annars skulle kunna ingripa i konflikten. Detta ger utrymme för den sittande makten att fortsätta som de gör. De har inget att förlora på att fortsätta att försvara sitt maktinnehav.

Under tiden flyr allt fler människor sina hem för att undkomma död och lidande. I Europa kan vi följa konflikten på TV och i tidningsartiklar. Vi förfasar oss över det som sker samtidigt som vi förhindrar människor möjligheten att skapa sig bättre liv. Det är de, Syrien, omgivande länderna som tar huvudansvaret för den mänskliga kris som sker där.

I Europa förfasar vi oss över det som sker. Men vi tar väldigt litet mänskligt ansvar för de människor som drabbas av konflikten.

Länkar: dn.se, Aftonbladet ledare, SVT, SVT, dn.se, SVT

Stort avstånd mellan snack och verkstad


Elsa Kugelberg har skrivit ett mot migrationsministerns eget parti spetsigt inlägg.

Elsa konstaterar att Migrationsverket har stora problem att finna boenden till rimliga kostnader för de som invandrar till Sverige. Detta trots att Riksdagens partier (med undantag för SD) uttalat sig positivt till en generös invandrings- och flyktingpolitik. Inlägget avslutar konstaterande att …

När en stor del av kommunpolitikerna från migrationsministerns eget parti vägrar att ta emot en enda flykting avslöjas ett alltför stort avstånd mellan snack och verkstad.

Idag är det i hög grad arbetarstäder med stora, så kallade, miljonprogramsområden som är mottagare av invandrare. Det behöver, i och för sig, inte vara ett problem på lång sikt. Men det är klart att det vore bättre om den statliga politiken bättre kunde bäras av alla rikets kommuner.

Lågskattekommuner runt de större städerna kan säga att de minsann inte har möjlighet att ta emot människor. Det finns nämligen inga lämpliga bostäder där dessa kan hysas. De politiska ledningarna bedriver en politik för att endast människor/familjer med goda inkomster ska bo i kommunen. Då kan man fortsätta att hålla en lägre kommunalskatt och kan minimera sociala kostnader.

Migrationsverkets problem att hitta lämpliga boenden hänger då ihop med det kommunala planmonopolet och dagens bostadspolitik. Tomas Tobé må offentligt åthuta kommuner för att inte bidra till högre mottagande av flyktingar. Men internt i partiet lär han inte göra särskilt mycket.

Fler som skrivit: Martin Moberg, Johan Westerholm

Ett mänskligt beslut


Migrationsverket har beslutat att samtliga syrier som kommer till Sverige kommer att beviljas permanent uppehållstillstånd. Sverige blev därmed första EU-land att låta alla som fått tidsbegränsade tillstånd stanna och ta hit sina familjer. Det är ju som Anders Danielsson, generaldirektör på Migrationsverket, säger till Ekot …

Konflikten får man ju säga, milt uttryckt, har ju förvärrats avsevärt. Vi gör bedömningen att den inte kommer att upphöra inom överskådlig tid och då gör vi en ny praxis förändring. Då gäller enligt internationell rätt att de ska få permanenta uppehållstillstånd och det är det beslutet vi har fattat.

Hittills har tydligen upp emot två miljoner människor flytt sitt hemland. De allra flesta av dem hamnar i Syriens grannländer. Det är därför rimligt att Sverige och andra rikare länder tar sitt ansvar att hjälpa dessa människor. Jag delar Anders Lindberg när han på ledarplats skriver att …

Sverige behöver nu påverka övriga EU-länder både att följa det svenska exemplet och ge alla permanent uppehållstillstånd och öka möjligheterna för fler att komma hit. Även Sverige bör öka mottagandet av flyktingar direkt från området, exempelvis via systemet med kvotflyktingar där personer hämtas direkt från flyktinglägren.

Sverige har i detta läge fattat ett mänskligt beslut. Låt oss hoppas att fler EU-länder följer det goda exemplet.

Länkar: Aftonbladet ledare, Ekot, SVT, Ekot, SvD, SvD, Ekot, SvD, dn.se, dn.se, SvD, SVT

Fler som skrivit: Thord Ingesson

%d bloggare gillar detta: