Bloggarkiv

Höj minimilönen!


Protesterar mot låga löner

Anneli Nordberg (ordförande Fair Trade Center) och Viveka Risberg (kanslichef Swedwatch) uppmanar i ett inlägg de stora svenska klädkedjorna med tillverkning i Bangladesh att stödja krav om höjda minimilöner.

Anneli och Viveka skriver att en statlig kommission i Bangladesh genomför en översyn av den lagstadgade minimilönen i landet. Samtidigt har det genomförts omfattande demonstrationer om att kommissionens arbete ska landa i ordentligt höjda minimilöner.

Dagens nivå om, motsvarande, 250 kr/månad fastställdes 2010 och har därmed tappat i värde sedan dess. Arbetarnas representanter begär en höjning av minimilönen till 660 kronor/månad. Producenternas branschorganisation föreslår en mindre höjning av lönen till motsvarande 300 kr/månad.

Debattörerna skriver att …

Löneprotesterna i Bangladesh äger rum i en tid då arbetsvillkoren i landets textilindustri är i strålkastarljuset. Dessutom finns en allt större konsensus i omvärlden om att både näringslivet och stater måste följa FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter. Svenska företag bör dra nytta av det internationella tryck som skapats och framföra till Bangladeshs regering att de stödjer arbetarnas lönekrav, att de vill se årliga lönerevisioner och att de ämnar dela de ökade kostnaderna med leverantörerna. Ett sådant ställningstagande i kombination med ett långsiktigt arbete för att garantera fackliga rättigheter är nödvändiga åtgärder för att hantera de utmaningar som import av textilier från Bangladesh innebär.

De frågar avslutningsvis om de svenska klädkedjorna kommer att agera. Svaret hittills är att Gina Tricot har beslutat sig för att stödja kravet om höjd minimilön till 660 kr/månad. I ett brev till handelsminister Ewa Björling uppmanar företaget regeringen att stödja en höjning av minimilönen till 660 kronor. Marcus Bergman, hållbarhetschef på Gina Tricot, säger …

80 procent av dem som arbetar inom textilindustrin är kvinnor. De här kvinnorna tar ett tungt försörjningsansvar och vi tycker det är ett rimligt krav att göra en revidering till den här nivån så att de ska klara av att försörja sina familjer.

Företaget meddelar vidare att man kommer att skriva på det avtal som förhandlats fram i Bangladesh och som ska förbättra arbetet med arbetsmiljö och närliggande förhållanden.

Länkar: SvD, SvD, dn.se

Fler som skrivit: Elisabeth Åberg

Ordning och reda på svensk arbetsmarknad


Hillevi Engström argumenterar idag för ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden. Det är väl knappast att förvåna sig över att nyheter om, framför allt, bulgariska bärplockare som utnyttjats hänsynslöst har tvingat den borgerliga regeringen till att uttala sig. Hillevi meddelar i sitt inlägg den att den svenska regeringen förbereder ett antal förslag för att ”ytterligare stärka skyddet för personer från EU-länder som arbetar i Sverige”. Hon säger …

Regeringen avser därför att gå fram med ett lagförslag som innebär att samtliga företag som utstationerar arbetskraft till Sverige i mer än fem dagar måste anmäla detta till Arbetsmiljöverket. Utöver information om var och när man arbetar ska också en kontaktperson utses på arbetsplatsen, liksom uppgifter till en avtalsslutande kontaktperson i hemlandet.

Regeringen föreslår en del övriga åtgärder som man hoppas ska förbättra situationen för arbetare som kommer från andra länder för att arbeta i Sverige.

Thord Ingesson, migrationspolitisk expert LO, argumenterar för att reglera den fria rörligheten till arbetstagares och fackliga organisationers fördel. Thord har en betydligt mer pessimistisk syn på detta än vad den ansvarige ministern uppvisar i sitt inlägg. Han skriver att …

De oseriösa har dock ännu några kort kvar att spela ut. Till att börja med kan dom syna det klena lagstödet som Migrationsverket har för de hårdare reglerna. Reglerna går nämligen helt på tvärs med intentionerna i avregleringen av arbetstillståndsregelverket som alliansregeringen genomförde i december 2008. Med 6000 thailändska plockare på väg in till de svenska skogarna för att delta i årets skörd, mer än dubbla antalet mot ifjol, misstänker vi att bedrövelserna för årets säsong inte ännu tagit slut.

Det finns en stor risk att skriverierna om bärplockares situation i de svenska skogarna bara har börjat. De lösningar som Hillevi skissar på ovan kommer ju inte att kunna ha någon som helst bäring på årets situation. Det enda som återstår är för konsumenter att börja ställa frågor om var bären är plockade, hur de har plockats etc. Vidare behöver man börja sätta strålkastarskenet mot de företag och individer som så gärna leker med fattiga människors desperation efter arbete.

Någonstans finns det människor som tjänar pengar på dessa människors olycka.

Länkar: SVT Debatt, SvD Brännpunkt, Arbetet, Arbetet, dn.se, SvD

Andra som skrivit: LO-bloggen, Ann-Sofie Wågström

Ohållbar situation i de svenska skogarna


Tommy Innala, VD för Polarica, har skrivit ett inlägg i Aftonbladet kring situationen för bärplockare i de svenska skogarna. Han beskriver hur han är rädd att situationen kommer att bli kaotisk och att de företag som har tagit alla de omkring 6.000 bärplockare som getts visum enligt Migrationsverkets bestämmelser inte kommer att klara sin uppgift. Han säger, bland annat, att …

Med den mångåriga branschkunskap som jag har skulle jag säga att den svenska infrastrukturen för bärplockning i dag klarar cirka 4000 plockare. Nu väntas cirka 6000 plockare hit. Lägg till detta alla fria plockare, både svenska och utländska EU-medborgare, som genererar ett okänt tusental till och jag ser en situation som riskerar att bli kaotisk.

Han menar att det företag han representerar numera försöker ta sitt ansvar, om än att han inte kan garantera att fel kan komma att ske. Företaget har vidtagit fem steg i sin strävan att ta ansvar:

  1. Säkra, certifiera och utbilda alla bäruppköpare för att undvika oreglerade arbets- och levnadsvillkor. Jobba med utvalda och certifierade leverantörer som fyller dina krav.
  2. Säkerställ att inkommande arbetskraft får korrekt information om förutsättningarna på plats, om arbetsvillkor och boende. Vi har själva en anställd som just nu är i Thailand för att säkerställa detta hos de bemanningsföretag som våra underleverantörer arbetar med.
  3. Inrätta ett transparent informationsflöde nere på plockarnivå, så att ni kan hjälpa dem till bärrika marker och säkerställa att alla får korrekt information. Våra lokala nätverk arbetar aktivt för att hela tiden säkerställa att plockarna hittar rätt.
  4. Aktivera ett rejält kontrollsystem av leverantörer, som tredjepartsgranskas. Våra leverantörer tredjepartgranskas slumpvis bland annat av norska Veritas och nationella företag i livsmedelsbranschen.  Allt för att säkra hela kedjan.
  5. Verka för en nationell fair trade-certifiering via en ny branschorganisation som gör det möjligt för kunderna att reglera marknaden genom att välja rätt bär i butiken.

Han avslutar inlägget på följande sätt:

Branschen måste, tillsammans med myndigheterna, ta ett tydligare ansvar för en mer reglerad bärindustri. Det måste skapas ett väl fungerande system som gör det möjligt för fler människor att skörda våra skogars fantastiska rikedomar av vilda bär. Detta under rimliga villkor.

Vi måste verka för att alla våra skogsbär skördas på ett ansvarsfullt sätt, vi ska vara stolta över våra skogsbär och alla vi i branschen måste ta ansvaret för helheten tillsammans.

Vi vill att alla plockare ska åka hem med ett leende på läpparna, och att de ska komma tillbaka.

Jag delar Tommys förhoppning att den svenska bärbranschen borde sköta detta bättre. Jag skäms som den hund som blir påkommen med att ha ätit upp söndagsköttet när jag får läsa i svenska tidningar om människor som näst intill har övergetts ute i skogarna under ovärdiga förhållanden. Massor av människor lockas uppenbarligen till Sverige under näst intill falska förespeglingar. Nånstans finns det ju människor som tjänar pengar på detta geschäft. Det är bra att en sådan tongivande aktör på den svenska marknaden tar sitt ansvar. Jag hoppas att man också orkar leva upp till sina åtaganden. Som Tommy säger vore det bra med en nationell fair trade-certifiering (eller motsvarande åtgärd). Det ger ju konsumenterna en möjlighet att göra aktiva val genom att stödja mer ansvarsfull produktion av dessa produkter.

Industribloggare: Kaj Raving

Åtgärda svältlönerna för textilarbetare


Det har hållits en folktribunal i Kambodjas huvudstad Phnom Penh. Under sammankomsten vittnade arbetare om förhållandena i de fabriker som tillverkar textilier åt oss. De vittnade om massvimningar, levnadsförhållanden i slumområden, undernäring, ekonomiska skulder, systematisk användning av korttidskontrakt och avskedanden. Vidare framkom det under tribunalen att kambodjanska textilarbetare förlorat 14 % i reella löner de senaste 12 åren.

Domarna fastslog efter att ha lyssnat till tribunalens vittnen att internationella aktörer omedelbart måste börja åtgärda svältlönerna för textilarbetare. ”Domen” har ju inget större värde än det som kan skapas genom den uppmärksamhet som tribunalen kan få. Det är upp till oss som konsumenter i västvärlden att ställa frågor till de butiker vi  handlar våra kläder i. Endast genom att vi är beredda att betala litet mer och genom att kräva värdiga arbetsförhållanden kommer det att bli någon förbättring.

Länkar: dn.se, Rapport, di.se, hd.se, fairtradecenter.se, SvD

Jultomtens verkstad ligger inte i Kina


De flesta av oss har väl sett filmen om Jultomtens verkstad som visas på TV varje julaftons eftermiddag. Det är en rolig liten film där nissarna med glatt humör producerar de leksaker som världens barn önskar sig. I slutet av filmen lyfter Jultomten med en säck full med klappar att dela ut.

I den verkliga världen tillverkas en stor andel av de leksaker som paketeras och ges till våra barn i fabriker i Kina. Students & Scolars against Corporate Misbehavour, Sacom, är en organisation med bas i Hongkong som undersöker kinesiska arbetares villkor. De har konstaterat att kinesiska arbetare får arbeta väldigt många timmar övertid, att de arbetar under ohygieniska förhållanden och utan anställningskontrakt. Yi Yi Cheng, som arbetar för Sacom, säger att …

Överträdelserna av de arbetsrättsliga lagarna är fortfarande väldigt allvarliga.

Detta kan vara något att fundera över när vi jagar runt efter billiga leksaker att lämna till barn och barnbarn på julafton.

Schyssta bär i höst?


De senaste höstarna har man i de svenska tidningarna och TV fått sig till dels berättelser av till Sverige på falska förespeglingar hitlurade bärplockare. De har trott att de skulle tjäna stora pengar men har i stället drabbats av skulder. Förra året fick ca 4.400 personer arbetstillstånd för att plocka bär i de svenska skogarna. I år har ca 2.500 personer fått arbetstillstånd.

Ansvarig myndighet tror att det är de skärpta reglerna som gjort att mindre seriösa företag avstått från att ta hit människor i år. De skärpta reglerna innebär bland annat att utländska bolag, som anställer bärplockare, ska ha en filial registrerad i Sverige. Filialen ska ansvara för att anställningsvillkor följs. Arbetsgivaren måste också garantera en minimilön till bärplockarna även om tillgången på bär är dålig.

Alejandro Firpo, Migrationsverket, säger att informationen ska vara korrekt och gedigen innan man beviljar arbetstillstånd:

2 500 personer har fått tillstånd, de har uppfyllt alla dessa villkor som krävs. Vi har pratat med en del av dem som kommit hit och de känner en viss trygghet i att de får lön. Det måste vara det minsta man kan kräva av ett företag.

Jag hoppas verkligen slippa läsa samma typer av artiklar som föregående höst. Och jag hoppas framför allt att de människor som kommer hit verkligen behandlas på ett korrekt sätt. Dessutom blir branschen sundare om företagen kan konkurrera med varandra under schyssta och lika förutsättningar.

Länkar: SvD, dn.se, Rapport

Industribloggare: Kaj skriver om Josefin Brink, Kaj resonerar om grafitti som konst eller vandalism

Under sulan på Converse


Jag uppmärksammades under kvällen på en artikel i Aftonbladet. Den handlar om hur arbetare behandlas på ett par av de fabriker som tillverkar Converse-produkter. Det är nyhetsbyrån AP som intervjuat arbetare och tidigare arbetare på ett par av de fabriker som tillverkar den populära skon.

Nike, som äger varumärket, har släppt en intern rapport till AP som visar att två tredjedelar av de 168 fabriker som tillverkar Converse inte lever upp till Nikes interna regler. Trots detta säger sig Nike inte kunna göra något åt situationen. De menar att eftersom så många av kontrakten skrevs innan Nike köpte Converse kan de inte genomföra inspektioner av fabrikerna eller kräva att de inför Nikes interna uppförandekod.

Men jag misstänker att skulle försäljningen av skorna kraftigt börja minska skulle man säkert inte tveka att agera. Det är väl det vapen vi konsumenter äger gentemot dessa varumärkesägande koncerner.

Vi kan välja att avstå från att köpa Converse!

%d bloggare gillar detta: