Bloggarkiv

Falska egenföretagare


Transport och Biltrafikens Arbetsgivareförbund har i ett gemensamt brev till regeringen beskrivet att de uppskattar att det finns omkring 1.000 så kallade falska egenföretagare, det vill säga personer med F-skattesedel som borde vara anställda, bara inom åkeribranschen. Radioprogrammet Kaliber har sänt ett program om samma fenomen. Kaliber konstaterar att trenden med att ensamföretagare får ta över jobb som tidigare gjorts av anställda, har blivit tydligare de senaste åren och att det sprider sig till nya branscher. Detta underlättas av att den borgerliga regeringen 2009 ändrade lagen så att det numera räcker med en uppdragsgivare för att bli ensamföretagare.

Detta har föranlett socialdemokraterna att skriva en riksdagsmotion i ärendet. Motionen såg ganska snart ut att få stöd från en riksdagsmajoritet. Detta verkar ha gjort att de borgerliga partiernas ledamöter i Riksdagens skatteutskott idag valde att stödja motionen. Leif Jakobsson, ny gruppledare för Socialdemokraterna i skattesutskottet, säger …

Vi har inget emot F-skattsedeln. Folk som vill ska kunna bli företagare. Det är något helt annat när arbetsgivare säger upp folk och samtidigt säger åt dem att de får jobba kvar, om de bara skaffar F-skattsedel.

Granskningen ska göras utifrån ett arbetstagar- och skatteperspektiv samt att frågan om antalet uppdragsgivare ska också finnas med. Det ska bli intressant att se vad denna granskning leder till i slutändan. Jag misstänker att de borgerliga partierna kommer att vrida och vända på sig för att förhala en förändring av den idag gällande lagstiftningen.

Länkar: LO-tidningen, dn.se, di.se

Industribloggare: Kaj Raving, Patrik Renfors, Leine Johansson, Eli Abadji, Kaj Raving

Oseriösa arbetsgivare tvingar anställda att bli egenföretagare


Radioprogrammet ”Kaliber” i P1 sände i slutet av januari program som handlar om en trend där allt fler skaffar sig F-skattesedel. Det handlar i flera fall om tidigare anställda som ”tvingas” skaffa sig F-skattesedel för att kunna utföra tjänster som de tidigare var anställda för att utföra. Det finns en facklig rädsla som handlar om att detta är ett sätt att kringgå fackliga avtal om lönebestämmelser, lagens bestämmelser om anställningstrygghet etc. Jennie Nilsson, gruppledare för Socialdemokraterna i Skatteutskottet (Riksdagen) säger …

Man använder det för att kringgå turordningsregler och anställningstrygghet, men också för att dumpa löner. Vi ser att det nu sprider sig väldigt mycket. Vi tycker att det är väldigt allvarligt.

Socialdemokraterna i Riksdagen har nu agerat i anledning av detta. En motion har lagts i Riksdagen som kräver att regeringen utreder vad de ändrade reglerna för att få F-skattesedel har fått för effekter. En majoritet av Riksdagens partier har aviserat att de avser att stödja motionen.

Det är bra att motionen läggs! Det finns all anledning att utreda hur förändringarna har slagit och hur utvecklingen på arbetsmarknaden ser ut. Den borgerliga regeringen borde också ha ett intresse av detta. Det kan ju faktiskt visa sig att regeringens syn på  frågan är den som stämmer. Å andra sidan har ju den borgerliga regeringen tidigare visat att man inte har för avsikt att utföra vad en majoritet av Riksdagens ledamöter beslutat.

Länkar: Ekot, TCO-tidningen, LO-tidningen, Rapport, dn.se, di.se

Andra som skrivit: Samuel Engblom

Om en godtrogen/okunnig minister


Trots att jag befinner mig på semester i varmare land kan jag inte låta bli att kolla av vad som händer i hemlandet. Jag finner, bland annat, den goda nyheten att det finns en majoritet i riksdagen för att ändra beslutet att förenkla möjligheten att erhålla f-skattesedel 2009. Den borgerliga regeringen drev ju som en inte obetydlig fråga i valrörelsen 2006 att fler skulle kunna erhålla f-skattesedel. Dessutom ville regeringspartierna förändra arbetstagarbegreppet så att en ensamföretagare skulle kunna ha endast en uppdragsgivare utan att därför kunna betraktas som i praktiken anställd. Miljöpartiets skattepolitiske talesperson Mats Pertoft säger, i anledning av partiets inställning, till Ekot att:

Miljöpartiet är ju småföretagsvänner och vi vill värna f-skattsedelns betydelse. Just därför är vi så oroade nu när vi ser att f-skattsedeln missbrukas av större företag, som tvingar människor in i f-skattsedelsarbete.

P1 programmet Kaliber har visat att antalet ensamföretagare har vuxit samtidigt som allt fler som tidigare varit anställda ”tvingats” att skaffa sig f-skattesedel om man ville fortsätta att få uppdrag från den tidigare arbetsgivaren. En person med f-skattesedel har ingen fackförening bakom sig, de har inga avtalsenliga löner eller framförhandlade försäkringar. Allt sådant får man ordna själv. Många av dessa personer har förstås hamnat i ett sämre förhandlingsläge än man hade som anställd. Statsrådet Hillevi Engström tror dock inte på att en förändrad lagstiftning skulle innebära någon förändring eftersom …

Grunden är att vi vill få fler företagare och grunden är ju förstås frivilliga företagare. Och det går alltså inte, enligt min uppfattning, att omvandla anställda personer till egna företagare utan vidare. Varje sådant fall kan prövas i domstol.

Jag vet inte på vilken planet rikets arbetsmarknadsminister bor på. Men det är fullt möjligt att omvandla anställningar nästan hur som helst. I Kalbers program har man lyft fram personer som har haft tidsbegränsade anställningar. Man låter helt enkelt dessa anställningar löpa ut. Sedan gör man en upphandling av den tjänst man vill köpa. Frågan ska förstås förhandlas enligt MBL § 38. Men står allt rätt till med upphandlingen kan inte facket på några formella grunder förhindra någon att upphandla tjänster. Det är möjligt att man kan komma åt detta via en tvist om arbetstagarbegreppet. Men det förutsätter att individen är facklig medlem och vill föra tvisten. Hur det sedan slutar kan man ju inte veta på förhand.

Det är bra att oppositionspartierna vill ha en förändring av dagens lagstiftning i denna fråga!

Länkar: Ekot, dn.se, Rapport

Andra som skrivit: Helena Ericson, Helena Ericson, Martin Moberg, Peter Johansson, Löntagarbloggen

Ali Abadji, Kaj Raving

Den ensamme F-skattaren


Radioprogrammet ”Kaliber” har uppmärksammat en växande trend på den svenska arbetsmarknaden. Allt fler personer ”tvingas” av omständigheterna att skaffa sig F-skattesedel för att kunna utföra det arbete man tidigare gjort som anställd. För arbetsgivare har ju detta stora fördelar. De slipper årligen att förhandla om löner, de slipper ”krångliga” regler om anställningar, de kan lättare utsätta liknande företag för en konkurrens för att få lägre priser på den tjänst som ska utföras.

För de tidigare anställda kan denna situation ibland bli en positiv möjlighet att på egen hand få bedriva en rörelse. Men det kan förstås också innebära att man hamnar i en omöjligare situation genom att måste arbeta längre och till lägre förtjänst. Som ”F-skattare” betraktas man som egenföretagare vilket innebär att man själv måste betala premier till de försäkringar man tidigare hade som anställd. Det innebär att man måste förhandla fram ett pris för utförda tjänster som täcker dessa kostnader.

Annette Törnquist, historiker och arbetslivsforskare i Uppsala, säger i programmet …

För att uppnå större flexibilitet, så anlitar man en egenföretagare eller en F-skattare istället för att anställa en person och då har man inte heller arbetsgivaransvar. Och detta har ökat, det ligger i den stora omstruktureringen av arbetsorganisation och ekonomi som vi har sett under senare årtionden.

En bransch som var tidigt ute med detta var skogsindustrierna. Tidigare hade man egna anställda som körde skogsmaskiner och som gallrade i skogen. Idag är många av de tidigare anställda egna företagare som själva måste finansiera köpet av skogsmaskinerna och att konkurrera om uppdragen. Skogsföretagen har därmed minimerat beroendet av organiserade arbetare som ställer ohemula krav på löneutveckling och anständiga anställnings- och arbetsmiljövillkor.

De borgerliga regeringspartierna drev denna fråga inför valet 2006. Man sade att de vill göra det lättare för människor att starta företag och att erhålla F-skattesedel. Vidare ville man se över arbetstagarbegreppet för att göra det lättare för arbetsgivare att anlita, inte anställda, men väl personer med F-skattesedel utan att dessa skulle kunna anses som arbetstagare eftersom de endast har en kund. Den borgerliga regeringen har ännu inte gjort verkstad av detta.

Länkar: Kaliber, Ekot

Industribloggare: Eli Abadji, Camilla Wedin, Patrik Renfors

Ett race mot botten


LO-tidningen skriver i sin senaste utgåva om hur det svenska företaget Volvo Logistics via ett norskt företag använder bulgariska chaufförer för att dumpa priserna för körningar av nytillverkade tunga fordon. Det norska åkeriet Olsen & Terra Transport Skandinavia AS anlitar förare som är anställda i Bulgarien och därmed kan arbeta för bulgariska löner. De har motsvarande 1.000 kr i månadslön. Det som i någon mån gör det värt att arbeta i Sverige är att de erhåller traktamente om 35 € per dag. Sammantaget motsvarar detta en månadslön om ca 9.600 kr. De får ut 500 kr varje vecka som ett förskott på sitt traktamente, resten betalas ut i Bulgarien. Det är dessa pengar som de lever på de tider de arbetar i Sverige.

Detta upplägg har fått till följd att inga svenska åkerier knutna till svenska kollektivavtal har den minsta chans att konkurrera om körningar åt Volvo. Sverige har en långtgående avreglerad åkeribransch. Detta har fått till följd, för att låna Martin Klepkes ord, att …

Avregleringen öppnar i stället för en okontrollerad jobbtrafficking, där människor fraktas över världen för att utnyttjas som billig arbetskraft.

Är det så framtiden ska se? Att tävla med varandra mot botten så att man kan pressa ned lönerna till ett minimum. Detta är ju inget ovanligt när man tittar ut över världen. Arbetare från fattigare länder över hela världen reser till platser där de kan tjäna bättre och, förhoppningsvis, kunna skicka hem pengar till sina familjer. Om än de tjänar bättre än hemma hamnar de i ett hårt utnyttjande av de företag som använder deras arbetskraft. Här tillåts ingen facklig organisering. Passar inte villkoren är det bara att packa sig hemåt.

De bulgariska förarna både tjänar sämre än motsvarande svenska kollektivavtal. De har sämre arbetsförhållanden genom att de får längre arbetsdagar och får acceptera sämre boendeförhållanden. Chefer och uppdragsgivare är heller inte särskilt begivna på att låta förarna uttala sig för journalister eller andra utomstående. LO-tidningens journalist fick ett motvilligt samtal med det norska åkeriets platschef Inge Bork. På frågan om han ville berätta något om verksamheten var svaret bara att …

Ingenting. Jag vill inte berätta någonting.

Länkar: LO-tidningenLO-tidningenLO-tidningenLO-tidningenLO-tidningenLO-tidningenLO-tidningenLO-tidningen

Industribloggare: Leine Johansson, Kaj Raving

%d bloggare gillar detta: